Zakony żeńskie w Polsce (cz. 2)

Podstawowe dane adresowe i dotyczące zgromadzeń zakonnych żeńskich w Polsce (cz. 2)

Zakony żeńskie (2)

Siostry Klaretynki

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej - Misjonarki Klaretynki
Religiose di Maria Immacolata - Missionarie Claretiane

ul. Roty 9
04-447 Warszawa-Rembertów
tel. (0-22) 611-88-70

Siostry Klaryski (kontemplacyjne)

Zakon św. Klary
Ordo Sanctae Clarae

a.
ul. Ks. Jolanty 30
62-800 Kalisz
tel. (0-62) 53-78-27
b.
ul. Grodzka 54
31-044 Kraków
tel. (0-12) 22-16-12
c.
96-318 Miedniewice 90 k. Żyrardowa
tel. (0-46) 856-93-80
d.
ul. Bp. Bandurskiego 6
33-340 Stary Sącz
tel. (0-18) 46-04-99
e.
Skwer Św. Kingi
Sitaniec 169a
22-403 Zamość
tel. (0-84) 616-67-59

Mniszki Klaryski (kontemplacyjne)

Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji
Moniales Clarissarum ab Adoratione Perpetua

Prezeska federacji
ul. Generała J. Bema 12
82-300 Elbląg
tel. (0-55) 33-35-93

Domy zakonne:
a.
ul. Gdańska 56
85-021 Bydgoszcz
tel. (0-52) 21-08-78
b.
ul. Generała J. Bema 13
82-300 Elbląg
tel. (0-50) 33-35-93
c.
ul. T. Kościuszki 6
32-650 Kęty k. Bielska
tel. (0-33) 45-21-46
d.
ul. Łukasińskiego 34
57-300 Kłodzko
tel. (0-72) 67-28-27
e.
ul. Kapłańska 3
62-045 Pniewy k. Poznania
tel. (0-668) 102-40
f.
ul. Henryka Pobożnego 7
76-200 Słupsk
tel. (0-59) 42-35-89
g.
ul. Grunwaldzka 8
57-200 Ząbkowice Śiąskie
tel. (0-72) 15-17-81

Siostry Klawerianki

Siostry Misyjne św. Piotra Klawera
Sodalitas S. Petri Claver pro Missionibus Africanis

ul. Łukasiewicza 62
Skr. poczt. 208
38-400 Krosno n. Wisłokiem
tel. (0-13) 432-16-76

Siostry Loretanki

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej
Congregatio Sororum Beatae Mariae Lauretanae

Dom generalny
ul. Księdza Ignacego Kłopotowskiego 18
03-717 Warszawa
tel. (0-22) 619-14-86

Siostry Magdalenki

Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty
Congregatio Sororum S. Mariae Magdalenae de Poenitentia

Dom generalny
ul. Wrocławska 17
59-800 Lubań Śiąski
tel. (0-75) 722-26-30
fax (0-75) 722-36-47

Małe Siostry Jezusa

Zgromadzenie Małych Sióstr Jezusa
Congregatio Parvarum Sororum Iesu

ul. Powstańców 11
05-220 Zielonka k. Warszawy
tel. (0-22) 781-01-70

Siostry Maryi Niepokalanej

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej
Congregatio Pauperum Sororum Beatissimae semper Immaculatae Virginis Mariae

a.
ul. Szpitalna 6
48-140 Branice
tel. (0-77) 86-82-18
b.
ul. Krasińskiego 21
40-019 Katowice
tel. (0-32) 155-20-99
c.
ul. Kard. Bolesława Kominka 3/5
50-329 Wrocław
tel. (0-71 ) 22-44-41

Siostry Matki Bożej Miłosierdzia

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Congregatio Sororum B. M. V. a Misericordia

Dom generalny
ul. Żytnia 3/9
01-014 Warszawa
tel. (0-22) 38-38-44; 38-97-28
fax (0-22) 38-97-28

Siostry Michalitki

Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła
Congregatio Sororum Sancti Michaelis Archangeli

Dom generalny
ul. Ks. Bronisława Markiewicza 22
38-430 Miejsce Piastowe
tel. (0-13) 435-30-13

Siostry Miłosierdzia

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
Institutum Puellarum Caritatis S. Vincenti a Paulo

a.
ul. Dominikańska 40
86-200 Chełmno
tel. (0-56) 691-22-00; 691-12-60
- www -
E-mail: chelmno@szarytki.opoka.org.pl
b.
ul. Warszawska 8
31-155 Kraków
tel. (0-12) 22-99-74; 21-91-52
fax (0-12) 21-80-83
c.
ul.Tamka 35
00-355 Warszawa
tel. (0-22) 826-37-83; 826-17-75
fax (0-22) 826-17-75

Siostry Misjonarki Chrystusa Króla

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej
Congregatio Sororum Missionarium Christi Regis pro Polonis Emigrantibus

Dom generalny
ul. Sióstr Misjonarek 10
61-680 Poznań 50
tel. (0-61 ) 12-53-42

Siostry Misjonarki Miłości

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości (M. Teresy z Kalkuty)
Congregatio Sororum Missionarium Caritatis

ul. Grochowska 194/196
04-357 Warszawa
tel. (0-22) 610-00-10

Siostry Misjonarki św. Rodziny

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Congregatio Sororum Missionarium S. Familiae

Dom generalny
ul. Słowackiego 11
05-806 Komorów k. Warszawy
tel. (0-22) 758-01-10

Siostry Najświętszej Duszy Chrystusa

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa
Congregatio Sororum Sanctissimae Animae Domini Nostri Iesu Christi

Dom generalny
ul. Matki Pauli Zofii Tajber 1
31-222 Kraków
tel. (0-12) 415-38-45 lub 415-00-84
zdch@pro.onet.pl

Siostry Narodzenia Maryi Panny

Zgromadzenie Sióstr Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Congregatio Sororum Nativitatis Beatae Mariae Virginis

Dom generalny
ul. 1 Maja 15
90-717 Łódź
tel. (0-42) 33-33-51

Siostry Nazaretanki

Zgromadzenie Najświętszej Rodziny z Nazaretu
Congregatio Sanctae Familiae de Nazareth
www (wspólny dla obu prowincji)

a.
ul. Nazaretańska 1
30-680 Kraków
tel. (0-12) 55-42-10
b.
ul. Czerniakowska 137
00-720 Warszawa
tel. (0-22) 841 71 85, 841 42 27
fax (0-22) 851 05 48
E-mail csfnwwa@nazaretanki.pl

Siostry Niepokalanego Serca Maryi

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny
Congregatio Sororum Immaculate Cordis BMV

Dom generalny
ul. Traugutta 31
48-130 Kietrz Śląski
tel. (0-77) 85-40-60

Siostry Niepokalanki

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Congregatio Sororum Immaculatae Conceptionis Beatae Virginis Mariae

Dom generalny
ul. Szkolna 2
96-516 Szymanów k. Warszawy
tel. (0-494) 135-08; 135-50

Siostry Norbertanki (kontemplacyjne)

Zakon Norbertański
Ordo Praemonstratensis

a. Klasztor
32-042 Imbramowice 105 k. Olkusza
tel. 6
b. Klasztor
ul. Kościuszki 88
30-114 Kraków
tel. (0-12) 22-73-61

Siostry Notre Dame

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame
Congregatio Pauperum Sororum Scholarium de Notre Dame

ul. Mały Rynek 5
45-020 Opole
tel. (0-77) 54-25-91
fax (0-77) 54-25-91

Siostry Oblatki Dzieciątka Jezus

Zgromadzenie Sióstr Oblatek Najświętszego Dzieciątka Jezus
Congregazione delle Suore Oblate del SS.mo "Bambino Gesii"

ul. Ks. Oszkiela 5
05-555 Tarczyn k. Warszawy
tel. (0-22) 756-05-25 w. 322

Siostry Oblatki Serca Jezusa (niehabitowe)

Zgromadzenie Sióstr Oblatek Serca Jezusa
Congregatio Oblatarum Sacri Cordis Iesu

ul. Zagórze 11
30-375 Kraków-Tyniec
tel. (0-12) 67-50-62

Siostry Obliczanki (niehabitowe)

Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najśw. Oblicza
Congregatio Sororum Expiatricum Sacratissimi Vultus

Dom generalny
ul. Zawodowa 25
04-419 Warszawa
tel. (0-22) 611-99-59
fax (0-22) 673-56-13
E-mail: obliczanki@poczta.onet.pl

Siostry Opatrzności Bożej

Zgromadzenie Sióstr od Opatrzności Bożej
Congregatio Sororum a Divina Providentia

Dom generalny
ul. Krasińskiego 33
37-700 Przemyśl
tel. (0-10) 70-22-25; 70-72-55

Siostry Orionistki

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia
Congregatio Sororum Parvarum Missionariarum a Misericordia

ul. Piękna 44/46
05-540 Zalesie Górne k. Warszawy
tel. (0-22) 756-52-26; 756-50-15

Siostry Pallotynki

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
Congregatio Sororum Missionariarum Apostolatus Catholici

ul. Płońska 20
03-683 Warszawa-Zacisze
tel. (0-22) 679-63-43; 678-66-05; 678-66-06

Siostry Pasjonistki

Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa
Congregatio Sororum Pasionis Domini Nostri Iesu Christi

Dom generalny
ul. Husarii 55/57
02-951 Warszawa-Wilanów
tel. (0-22) 42-14-94

Siostry Pasjonistki św. Pawła

Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża
Congregatio Sororum Sancti Pauli a Cruce

ul. Stawki 6
06-300 Przasnysz
tel. (0-478) 36-51

Siostry Pasterki

Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Boskiej
Congregatio Sororum Divini Pastoris a Providentia Divina

Dom generalny
Zamek 19
87-330 Jabłonowo Pomorskie
tel. (0-511 ) 800-11

Siostry Pasterzanki (niehabitowe)

Zgromadzenie Sióstr Służebnic Matki Dobrego Pasterza
Ancillae Matris Boni Pastoris

Dom generalny
ul. Kościelna 9
05-500 Piaseczno k. Warszawy
tel. (0-22) 757-02-44

Siostry Paulistki

Zgromadzenie Sióstr św. Pawła
Pia Societas Filiarum Sancti Pauli

ul. Kredytowa 8
Warszawa
tel. 22 828 09 60
www.paulistki.pl

Siostry Pijarki

Instytut Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych
Instituti Filiarum Mariae Scholarum Piarum

ul. Meissnera 20
31-457 Kraków
tel. (0-12) 13-57-70

Siostry Pocieszycielki (niehabitowe)

Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek Najśw. Serca Jezusowego
Congregatio Sororum Consolatritium Sacratissimi Cordis Iesu

Dom generalny
ul. Polna 36
05-082 Babice Stare
tel. (0-22) 722-92-15

Siostry Prezentki

Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi
Panny- Congregatio Virginum a Presentatione BMV Virginis

Dom generalny
ul. Św. Jana 7
31-017 Kraków
tel. (0-12) 22-65-00
E-mail: prezentki_krakow@zakon.opoka.org.pl

Siostry Redemptorystki (kontemplacyjne)

Zakon Najświętszego Odkupiciela
Ordo Sanctissimo Redemptoris

ul. Portowa 52
43-300 Bielsko-Biała
tel. (0-33) 815-06-22, fax. 811-86-72

Siostry św. Rodziny

Zgromadzenie Sióstr Świętej Rodziny z Bordeaux
Congregatio Sororum a Sacra Familia Burdigalen

ul. V Poprzeczna 20
04-611 Warszawa-Anin
tel. (0-22) 15-49-35

Siostry Rodziny Maryi

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
Congregatio Sororum Franciscalium Familiae Mariae

Dom generalny
ul. Żelazna 97
01-017 Warszawa
tel. (0-22) 38-38-73
a.
ul. Parkowa 11B
Skr. poczt. 26
30-955 Kraków 77
tel. (0-12) 56-18-34
b.
ul. Niegolewskich 23
60-233 Poznań
tel. (0-61 ) 66-49-85
c.
ul. Hoża 53
00-681 Warszawa
tel. (0-22) 629-67-87

Siostry Rycerstwa Niepokalanej

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej
Congregatio Sororum Franciscalium Militiae Immaculatae

38-508 Strachocina k. Sanoka

Siostry Sacre Coeur

Zgromadzenie Sióstr Najśw. Serca Jezusowego
Societas Sacratissimi Cordis Iesu

ul. Puchaczy 16
02-837 Warszawa
tel. (0-22) 643-73-59
fax (0-22) 644-77-73
e-mail: sekr@sc.opoka.org.pl
www.sc.opoka.org.pl

Siostry Salezjanki

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
Congregatio Filiarum Mariae Auxiliatricis

a. Prowincja warszawska
ul. Warszawska 152
05-092 Łomianki k. Warszawy
tel. (0-22) 751-35-61
b. Prowincja wrocławska
ul. św. Jadwigi 11
50-266 Wrocław
tel. (071) 322-12-23
e-mail: sekretariat@cmw.osw.pl
- www -

Siostry Salwatorianki

Kongregacja Sióstr Boskiego Zbawiciela
Sorores Divini Salvatoris

ul. Uzdrowiskowa 38
43-230 Goczałkowice Zdrój
tel. (0-32) 110-72-90

Siostry Samarytanki

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
Congregatio Sororum Benedictinarum Samaritanarum a Cruce Christi

Niegów-Samaria
07-230 Zabrodzie
tel. (0-216) 712-82; 215-91

Siostry Serafitki

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej
Congregatio Sororum BMV Addoloratae

Dom generalny
ul . Łowiecka 3
30-106 Kraków
tel. (0-12) 22-62-89
a.
Plac Kościuszki 8
32-600 Oświęcim
tel. (0-33) 42-27-68; 42-47-50
b.
ul. Św. Rocha 13
61-142 Poznań
tel. (0-61 ) 77-00-65; 77-14-23
c.
ul. Reymonta 12
37-700 Przemyśl
tel. (0-10) 78-59-78

Siostry Sercanki

Zgromadzenie Służebnic Najśw. Serca Jezusowego
Congregatio Servulae Sacratissimi Cordis Iesu

Dom generalny
ul. Garncarska 24/26
31-115 Kraków
tel. (0-12) 22-57-66; 21-86-68
a.
ul. Spadzista 15
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 63-05-42
b.
ul. Jana Pawła II 1
34-500 Zakopane
tel. (0-165) 124-93

Siostry Sercanki

Zgromadzenie Służebnic Najśw. Serca Jezusa
Congregatio Servulae Sacratissimi Cordis Iesu

ul. A. Mickiewicza 7
45-369 Opole
tel. (0-77) 54-26-63

Siostry Słowa Bożego (niehabitowe)

Instytut Apostolski Słowa Bożego
Instituto Apostolico "Verbum Dei"

ul. A. Mickiewicza 64 m. 54
01-650 Warszawa
tel. (0-22) 33-18-74

Siostry Sługi Jezusa (niehabitowe)

Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa
Congregatio Ancillarum Iesu

Dom generalny
ul. Sewerynów 8
00-331 Warszawa
tel. (0-22) 826-97-33

Siostry Służebnice Ducha Św.

Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego
Congregatio Missionaris Servarum Spiritus Sancti

ul. Starowiejska 152
Skr. pocz.100
47-400 Racibórz
tel. (0-36) 415-50-51
fax (0-36) 415-50-51
strona www

Siostry Służebnice Ducha Św.

(kontemplacyjne)
Zgromadzenie Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji
Congregatio Servarum Spiritus Sancti de Adoratione Perpetua

ul. Rodziewiczówny 18
Skr. poczt. 9
43-300 Nysa
tel. (0-77) 31-00-68

Siostry Służebnice Maryi Panny (obrządku bizantyjsko-ukraińskiego)

Zgromadzenie Sióstr Służebnic Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
Congregatio Sororum Servularum Beatissimae Virginis
Mariae Immaculatae

ul. Rajców 11
00-220 Warszawa
tel. (0-22) 831-73-16

Siostry Służebniczki Dębickie

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej
Congregatio Sororum Servularum Dei Genitricis Virginis Immaculatae Conceptionis

Dom generalny
ul. Edmunda Bojanowskiego 8/10
39-200 Dębica
tel. (0-14) 670-27-14; 670-24-39
fax (0-14) 670-27-14
a.
ul. Biskupia 16
21-144 Kraków
tel. (0-12) 33-70-46
b.
ul. Sienkiewicza 66
05-820 Piastów
tel. (0-22) 723-15-06
c.
ul. Nowy Świat 58A
33-100 Tarnów
tel. (0-14) 621-50-92; 621-65-00

Siostry Służebniczki Starowiejskie

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najśw. Maryi Niepokalanie Poczętej
Congregatio Servularum BMV Immaculatae Conceptae

Dom generalny
36-201 Stara Wieś 460 k. Brzozowa
tel. (0-13) 434-14-76
fax (0-13) 434-15-10

Prowincje:
a.
ul. K. Kordylewskiego 12
31-547 Kraków
tel. (0-12) 12-44-57
b.
ul. Biegańskiego 10
91-473 Łódź
tel. (0-42) 57-30-70
c.
ul. Kapitulna 3
37-700 Przemyśl
tel. (0-10) 78-21-60
d.
ul. I. Mościckiego 18
33-100 Tarnów
tel. (0-14) 621-29-45

Siostry Służebniczki Śląskie

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najśw. Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
Congregatio Sororum Ancillarum Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptae

Dom generalny
ul. Czarnoleska 10
51-621 Wrocław
tel.: 0-71/348-23-23
e-mail: generalat@sluzebniczki.pl

Prowincje:
a.
ul. Panewnicka 63
40-760 Katowice
tel.: 0-32/25-25-493
e-mail: panewniki@sluzebniczki.pl
b.
ul. Klasztorna 2
47-150 Leśnica Opolska
tel.: 0-77/461-52-62
e-mail: lesnica@sluzebniczki.pl
c.
ul. Dobrogniewa 6
01-438 Warszawa-Wola
tel.: 0-22/836-82-40
e-mail: warszawa@sluzebniczki.pl

Siostry Służebniczki Wielkopolskie

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego
Poczęcia Najśw. Maryi Panny Congregato SS. Ancillarum ab Immaculata Conceptione BMV

Dom generalny
Plac Wolności 6
62-031 Luboń 3 k. Poznania
tel. (0-61) 13-01-22

Prowincje:
a.
Krzemińska
ul. Wjlanowska 26
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. (0-22) 756-44-36
b.
ul. Edmunda Bojanowskiego 1
63-300 Pleszew
tel. (0-62) 42-11-80

Siostry Służki (niehabitowe)

Zgromadzenie Sióstr Służek Najśw. Maryi Panny Niepokalanej z Mariówki
Congregatio Religiosa Sororum Servularum BMV Immaculatae

Dom generalny
Mariówka
26-400 Przysucha
tel. (0-48) 75-17-28
fax (0-48) 75-22-47
a.
ul. Żymirskiego 5
05-230 Kobyłka k. Warszawy
tel. (0-22) 786-14-35
b.
ul. Wojska Polskiego 4
18-400 Łomża
tel. (0-86) 16-49-62
c.
ul. Mickiewicza 7
27-600 Sandomierz
tel. (0-15) 832-26-96

Instytut Szensztacki

Szensztacki Instytut Sióstr Maryi
Institutum Schoenstattensis Sororum Marialum

ul. Bronisława Czecha 9/11
05-402 Świder k. Warszawy
tel. (0-22) 779-34-24; 779- 73 75

Szensztacki Instytut Sióstr Maryi
Siostry Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu (kontemplacyjne)

ul. Bronisława Czecha 9/11
05-402 Świder k. Warszawy
tel. (0-22) 779-34-24

Siostry Szpitalne

Zgromadzenie Sióstr Szpitalnych od Najśw. Serca Jezusa
Congregationis Sororum Ospitalarium a SS. Cordis Jesus

ul. Prawnicza 54
02-495 Warszawa
tel. (0-22) 667-73-73

Siostry Terezjanki

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Congregatio Sororum S. Theresiae de Infante Iesu

Generalat - ul. Ejsmonda17, 05-807 Podkowa Leśna - cst@wa.onet.pl
Dom Nowicjatu - ul. Kościelna 1 a, 19-100 Mońki, tel. 85-716 22 86 - domnow@polbox.com
terezjanki@go2.pl - ul. Sienkiewicza 4; 14-100 Ostróda,
cstsuwalki@pro.onet.pl - 16-400 Suwałki, ul. Emilii Plater 2
terezjanki@go2.pl

Uczennice Boskiego Mistrza

Siostry Uczennice Boskiego Mistrza
Piae Discipulae Divini Magistri

ul. Pawia 6
42-221 Częstochowa
tel. (0-34) 62-04-23; 62-04-25
fax (0-34) 62-04-23

Siostry Uczennice Krzyża

ul. Kościelna 4, Szczecin-Stołczyn

Siostry Urszulanki Serca Jezusowego

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego
Congregatio Sororum Ursulinarum a Sacro Corde Iesu Agonizantis

Dom generalny
ul. Wiślana 2
00-317 Warszawa
tel. (0-22) 826-55-64; 826-37-37
fax (0-22) 635-35-85
a.
ul. Konstantynów 1
20-708 Lublin
tel. (0-81 ) 525-67-00
b.
ul. Obywatelska 60
93-562 Łódź
tel. (0-42) 48-28-20; 48-25-63
c.
ul. Bł. Urszuli Ledóchowskiej 1
62-045 Pniewy k. Poznania
tel. (0-668) 119-37; 102-96
d.
ul. Taczaka 7/16
61-818 Poznań
tel. (0-61 ) 53-68-44; 52-02-07
e.
ul. Wiślana 2
00-317 Warszawa
tel. (0-22) 826-37-37; 826-59-51

Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej

Zakon Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae

ul. Racławicka 101
02-634 Warszawa
tel-fax. (0-22) 844-68-69
www.osu.pl

Siostry Westiarki (niehabitowe)

Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa
Congregatio Sororum Vestiariarum Iesu

Dom generalny
ul. Bracka 23 m. 45
00-028 Warszawa
tel. (0-22) 827-06-36; 827-13-91

Siostry Wizytki (kontemplacyjne)

Zakon Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny
Ordo Visitationis BMV

Przewodnicząca federacji ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
tel. (0-13) 446-36-82

Klasztory:
a.
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
tel. (0-13) 446-36-82
b.
ul. Krowoderska 16
31-142 Kraków
tel. (0-12) 32-16-28
d.
ul. Krakowskie Przedmieście 34
00-325 Warszawa
tel. (0-22) 826-65-85

Siostry Wspomożycielki (niehabitowe)

Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
Congregatio Sororum Adiutricum Animarum Purgatorii

Dom generalny
ul. Poprzeczna 1
05-070 Sulejówek
(0-22) 783-13-64

Siostry Wspólnej Pracy

Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi
Congregatio Sororum Laboris Communis ab Immaculata Maria

Dom generalny:
ul. Orla 9
87-800 Włocławek
tel. (0-54) 231-32-28; 232-36-41
e-mail: orla@diecezja.wloclawek.pl
web.diecezja.wloclawek.pl/zsnm/

Wspólnota z Lipia (bezhabitowe)

Wspólnota Dzieci Łaski Bożej
Obecnie istnieje jako stowarzyszenie wiernych na prawie diecezjalnym; członkinie składają jednak normalne wieczyste śluby ubóstwa, posłuszeństwa i czystości.

Lipie 4
78-331 Rąbino
tel./fax (0-961) 433-39
e-mail: siostry.lipie@wp.pl
www.lipie.oaza.pl

Siostry Zmartwychwstanki

Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa
Congregatio Sororum a Resurrectione D. N. I. Christi

a. ul. Głogowska 145
60-206 Poznań
tel. (0-61 ) 66-58-86; 66-20-87
fax (0-61 ) 66-20-87
b.
ul. Bałuckiego 6
02-604 Warszawa
tel. (0-22) 44-51-33
fax (0-22) 44-51-33

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama