reklama

Dojrzała miłość

Homilia / IV Niedziela Zwykła / rok C

IV NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C (zielony) 31 stycznia 2010 nr 6

ks. Ryszard Maria Tomaszewski — paulista

DOJRZAŁA MIŁOŚĆ


Właściwym klimatem dla dojrzewania wiary chrześcijańskiej jest miłość i to taka, której nie mierzy się ludzką miarą. Tą miarą bowiem jest sam Jezus Chrystus, który przeszedł przez życie cichy, pokorny, cierpliwy, wszystkim dobrze czyniąc. Tak właśnie charakteryzuje miłość Apostoł Paweł: „Miłość jest cierpliwa, łaskawa...” (1Kor 13,4). Gdy następnie Paweł opisuje miłość za pomocą czasowników z zaprzeczeniem, wyraźnie wskazuje na to, co miłością nie jest, a występuje w życiu adresatów jego listu — tak w życiu Koryntian, jak i w naszym życiu. I nie idzie tu tylko o robienie wyrzutów, lecz o wskazanie drogi do nawrócenia. Miłość nie może przecież współistnieć z zazdrością, wyniosłością, złością czy pożądaniem.

Miłość jest największym darem Ducha Świętego. Od porównania tego daru z innymi charyzmatami, których posiadanie było dumą Koryntian, św. Paweł rozpoczyna swoją katechezę na temat miłości. W porównaniu z miłością wartość wszystkich innych cnót jest ograniczona. Dopiero miłość łączy w sobie tradycyjne wartości kultury hellenistycznej: szlachetność, prawość, roztropność, odwagę; dopiero miłość — ta prawdziwa, której wzór dał nam Chrystus — ma wartość nieprzemijającą.

Zdobyć miłość to zdobyć świętość. To wyróżnia miłość spośród innych charyzmatów i zdolności ludzkich, które tylko „częściowo” i tylko o ile idą w parze z miłością, pomagają człowiekowi w realizacji jego najgłębszego powołania, jakim jest wieczne szczęście w Bogu.„Żaden prorok
nie jest mile widziany
w swojej ojczyźnie”.
(Łk 4,24)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny • IV NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C (zielony) 31 stycznia 2010 nr 6 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Barbara Misiuro. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Tomasz Mstowski. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 30.06.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao