Rozkochać się w biedzie – do szaleństwa!

Twoje i moje ubóstwo ma się wyrażać w czynach. Ono ma być autentyczne, proste. Tego oczekuje od nas Chrystus!

Siostro i Bracie!

Jesteśmy dzisiaj świadkami, jak Samuel wziął naczynko z olejkiem i wylał na głowę Saula. Oczami wiary obserwujemy ten moment, kiedy ucałował go i rzekł: Czyż nie namaścił cię Pan na wodza nad swoim dziedzictwem?

Jakże to pytanie, które Samuel postawił Saulowi jest godne uwagi… I chyba warto, abyśmy to pytanie postawili także sobie. Czyż nie namaścił mnie Pan na wodza nad swoim dziedzictwem? Zapewne tak… Ale nie zapominajmy o Chrystusowym pouczeniu: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich! (Mk 9,33-37).

Nie przypadkowo Chrystus Pan, kieruje do nas: duchowych synów i córek św. Franciszka, słowa opisujące historię celnika siedzącego w swej komorze.

Ów celnik, pod wpływem słów Jezusa staje się ubogi i pozostawiając całe życie, staje się apostołem Miłości.

To słynne Chrystusowe pójdź za mną, jest także skierowane do naszej tu Wspólnoty, do każdej i każdego z nas, byśmy razem szli za Nim drogą najmniejszych. Chrystus Pan powołuje nas do ubóstwa, abyśmy dzieląc los ubogich, wychodzili na peryferia, byśmy rezygnowali z codziennej wygody i szli na poszukiwanie naszych braci i sióstr z orędziem Bożego Miłosierdzia.

Siostro i bracie! Ubóstwo nie ma być w naszym życiu ideą, o której pięknie się mówi Braciom żyjącym w coraz wygodniejszych klasztorach. Twoje i moje ubóstwo ma się wyrażać w czynach. Ono ma być autentyczne, proste. Tego oczekuje od nas Chrystus!

Chrystus oczekuje, że wyjdziemy do naszych bliźnich nie tylko po to, by ich nakarmić, odziać, umyć. Oczekuje od nas, że wyjdziemy do nich po to, by dzielić z nimi biedę…

Siostro i bracie, módlmy się dzisiaj gorąco o dar umiłowania biedy do szaleństwa, bo ona, i tylko ona, pomoże nam zrozumieć ubogiego najpełniej. Dopiero wówczas, kiedy podzielimy los naszych braci i sióstr, pogrążonych w materialnej, moralnej i każdej innej biedzie, zrozumiemy jak wielkie znaczenie ma dla naszego życia miłość Boża, którą chcemy ich obdarzyć... Dopiero wówczas, kiedy sami zmierzymy się z biedą, która jest udziałem naszych braci i sióstr, nasze przepowiadanie Dobrej Nowiny stanie się owocne. Amen.

Jędrzej R. Róg OFM

Napisane na: 13 stycznia 2018 r., sobota, Rok B, II. Pierwszy tydzień Okresu Zwykłego. Do czytań: 1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1 | Ps 21 (20), 2-3. 4-5. 6-7 | Mk 2, 13-17

opr. ac/ac

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama