Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Masz Głos, Masz Wybór
Ogólnopolska akcja obywateli, samorządów,
organizacji pozarządowych i mediów

Warszawa, dn. 24 kwietnia 2006

"Masz głos": informacja dla organizacji i instytucji

Szanowni Państwo!W imieniu Stowarzyszenia Szkoła Liderów i Fundacji im. Stefana Batorego zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór, promującej w gminach publiczną debatę o lokalnych problemach i sposobach ich rozwiązywania. Celem akcji jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym m.in. w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie — zarówno u wyborców, jak i u wybieranych — poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje. W akcji mogą uczestniczyć organizacje nie działające dla zysku (m.in. stowarzyszenia, fundacje, studenckie i szkolne koła naukowe i samorządy, izby gospodarcze, zrzeszenia branżowe).Jesienią odbędą się wybory do władz samorządowych. Będziemy wtedy decydować o kierunkach rozwoju naszych gmin w następnych czterech latach, o tym, jakie problemy zostaną rozwiązane, jak będą zaspakajane nasze potrzeby jako mieszkańców. Nasz wybór powinien być świadomy. Zastanówmy się, co i jak nowe władze mogłyby zrobić, żeby ułatwić nam życie, ale bądźmy też realistami - oceńmy, które obietnice są do zrealizowania. Pamiętajmy, że gmina to nie urząd, siedziba lokalnych władz, ale nasza wspólnota. Jesteśmy współodpowiedzialni za to, jak nam się w niej żyje!Chcemy przygotować zainteresowane udziałem w akcji organizacje i instytucje do przeprowadzenia w swoich miejscowościach spotkań z udziałem mieszkańców i kandydatów do władz samorządowych, podczas których dyskutowane będą lokalne problemy. Zależy nam na stworzeniu warunków do rzeczowej i rozsądnej rozmowy, w której jest miejsce na przedstawienie i zrozumienie argumentów osób o odmiennych poglądach. Chcielibyśmy, aby debaty stały się forum wymiany opinii dla różnorodnych środowisk myślących strategicznie o rozwoju lokalnym.Od 24 kwietnia za pośrednictwem strony internetowej www.maszglos.pl przyjmujemy zgłoszenia organizacji i instytucji non-profit, które chcą włączyć się do akcji. Na stronie internetowej www.maszglos.pl znajdą Państwo pełną informację o tym, jak zostać uczestnikiem akcji, o tym co i jak można zrobić w jej ramach, o harmonogramie działań i szkoleń. Zamieszczamy tam również materiały (1) informacyjne: o kompetencjach samorządów, (2) instruktażowe: podpowiadające jak działać, np. jak krok po kroku zorganizować debatę i (3) promocyjne: afisz, logo akcji, banner, w łatwej do pobrania formie. Lista dyskusyjna ułatwi wymianę doświadczeń, w razie potrzeby będziemy wspierać uczestników poradami ekspertów. Oferujemy także pomoc w postaci spotkań informacyjno-szkoleniowych organizowanych w poszczególnych województwach (refundujemy koszty podróży). Na koniec akcji, zorganizujemy spotkanie podsumowujące, na którym wspólnie zadecydujemy o rozwoju projektu.Partnerami akcji są: Forum Darczyńców w Polsce, Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych, Polska Zielona Sieć, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Związek Biur Porad Obywatelskich. 

Patronat medialny nad akcją objęli: PAP, TVP1, TVP3, Jedynka PR, Gazeta Wyborcza, tygodnik Polityka, ngo.pl, opoka.org.pl, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych.Udział w akcji to doskonała okazja do szerszego zaprezentowania się w gminie, wyjścia poza swoje dotychczasowe środowisko, szansa na nawiązanie kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami, przedstawicielami nowych władz i mediami.Serdecznie zapraszamy.

 

Z wyrazami szacunku,

Anna RozickaPrzemysław Radwan

Fundacja im. Stefana BatoregoStowarzyszenie Szkoła Liderów

 


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: odpowiedzialność społeczeństwo samorząd wybory samorządowe wybory Szkoła liderów Fundacja Batorego
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W