Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Masz Głos, Masz Wybór Ogólnopolska akcja obywateli, samorządów, organizacji pozarządowych i mediów
Czekamy na zgłoszenia uczestników !

MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR —Celem projektu jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestniczenia w życiu publicznym m.in. w wyborach lokalnych, wzmocnienie i u wyborców, i u wybieranych poczucia współodpowiedzialności za decyzje podejmowane w dniu wyborów.

I edycja projektu odbyła się w latach 2002-2006

Przed wyborami samorządowymi 2002 roku, wspólnie z „Gazetą Wyborczą” i Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych, przeprowadziliśmy akcję informacyjną, zachęcającą do udziału w wyborach samorządowych.

Zbieraliśmy obietnice wyborcze składane przez startujących w wyborach w 2002 roku kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów. W sumie zebraliśmy obietnice 257 kandydatów, 116 z nich wygrało wybory. W roku 2006 (maj—czerwiec) sprawdzimy, czy obietnice złożone przez zwycięskich kandydatów w wyborach 2002 roku w gminach uczestniczących w projekcie zostały zrealizowane.

II edycja projektu - 2006—2010

Naszym celem jest inicjowanie publicznych debat o sprawach ważnych dla lokalnych społeczności. Chcemy zachęcić i przygotować organizacje pozarządowe, które będą uczestnikami akcji do prowadzenia spotkań z udziałem mieszkańców i kandydatów do władz samorządowych, w czasie których dyskutowane będą lokalne problemy z perspektywy różnych środowisk, z możliwością zaprezentowania argumentów za i przeciw konkretnym rozwiązaniom, ale też z dążeniem do znalezienia płaszczyzny porozumienia.

W akcji będą mogły uczestniczyć organizacje nie działające dla zysku (m.in. stowarzyszenia, fundacje, studenckie i szkolne koła naukowe i samorządy, izby gospodarcze, zrzeszenia branżowe) z całej Polski, które zarejestrują się na stronie internetowej akcji www.maszglos.pl. Informacja i zaproszenie do udziału w akcji zostanie rozesłana do organizacji pozarządowych, mediów lokalnych, do urzędów gmin uczestniczących w projekcie „Przejrzysta Polska”, odpowiednich portali internetowych, wyższych uczelni.

W ramach akcji

Kontynuacja działań w latach 2007 — 2010

Co roku w rocznicę wyborów, będziemy zachęcać organizacje do prowadzenia publicznych debat z udziałem mieszkańców i przedstawicieli miejscowych władz, poświęconych najważniejszym problemom lokalnym i trudnościom w ich rozwiązywaniu

Organizatorzy:

Fundacja im. Stefana Batorego

Stowarzyszenie Szkoła Liderów


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: odpowiedzialność społeczeństwo samorząd wybory samorządowe wybory Szkoła liderów Fundacja Batorego
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W