Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. Ireneusz Rogulski

Samorządność szansą na lepsze jutroOd kilku lat ma miejsce w naszej ojczyźnie znaczna decentralizacja władzy. Szereg dziedzin życia społecznego poddanych zostało władzy lokalnej. Dzięki temu samorząd stał się organem decydującym w wielu ważnych sprawach, dotyczących społeczności danej miejscowości. Efekty tej przemiany widać już dziś w wielu, zwłaszcza mniejszych gminach i powiatach. Wyremontowane drogi, renowacja wielu szkół, czy rozwój infrastruktury socjalnej to tylko nieliczne przykłady przemian, które można zaobserwować, przejeżdżając przez niektóre miejscowości. Reforma samorządowa jest zgodna z katolicką nauką społeczną. Kościół popiera inicjatywy, które angażują niższe szczeble władzy. Jest to tzw. zasada pomocniczości: władza wyższego szczebla powinna ingerować tylko wtedy, gdy to konieczne w inicjatywy podejmowane samodzielnie, przez władzę niższego szczebla. Zadania państwa jako centralnego ośrodka decydującego w ważnych kwestiach społecznych są natomiast zupełnie inne. Przypomina o tym Jan Paweł II w Encyklice: „Centesimus Annus”: Do obowiązków Państwa należy troska o obronę i zabezpieczenie takich dóbr zbiorowych jak środowisko naturalne i środowisko ludzkie, których ochrony nie da się zapewnić przy pomocy zwykłych mechanizmów rynkowych. Jak w czasach dawnego kapitalizmu na państwie spoczywał obowiązek obrony podstawowych praw pracy, tak teraz wobec nowego kapitalizmu na Państwie i całym społeczeństwie spoczywa obowiązek obrony dóbr zbiorowych, stanowiących między innymi ramy wyznaczające jedyną przestrzeń, w której człowiek może w uprawniony sposób realizować własne, indywidualne cele (CE 40).

Samorządność jest bez wątpienia jednym z największych i niekwestionowanych osiągnięć młodej polskiej demokracji. Dzięki niej wszyscy możemy poczuć się bardziej odpowiedzialni za losy naszej „małej ojczyzny”. Nie zmarnujmy tej szansy. Przez lata reżimu komunistycznego Polacy walczyli o wolną, niepodległą i suwerenną Polskę. Jednym z przejawów owej wolności jest możliwość organizowania wolnych wyborów, także tych samorządowych. Miłość do ojczyzny wpisuje się w zobowiązania wypływające z IV przykazania Dekalogu. Nasz udział w wyborach samorządowych winien jednak płynąć jednak nie tylko z obowiązku etycznego, ale z miłości do naszej Matki — Ojczyzny.

Dni poprzedzające wybory powinny być okazją do zapoznania się z programami poszczególnych partii i kandydatów. Warto dokonać wyboru, poprzedzając go modlitwą o mądre rozeznanie wartości i idei, głoszonych przez poszczególnych kandydatów i reprezentowanych przez nich partii politycznych.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: demokracja państwo władza samorząd wybory samorządowe decentralizacja zasada pomocniczości samorządność władze lokalne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W