Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Cesare Guerreschi

Uzależnienie od seksu. Kiedy seks może zabić


stron: 176
format 130 x 210 mm
ISBN 978-83-7485-220-3
Książka ta rzetelnie i z dbałością przedstawia uzależnienie trudne do zrozumienia ze względu na delikatną sferę, której dotyczy. Autor tłumaczy w sposób przystępny dla każdego cały szereg pojęć nie zawsze łatwych do zrozumienia.
W prezentowanej książce Cesare Guerreschi wyjaśnia, w jaki sposób seks staje się prawdziwym uzależnieniem, opisuje jego najprzeróżniejsze formy (w tym wirtualne – jak uzależnienie od cyberpornografi i i cyberseksu, co wcale nie umniejsza ich powagi), przedstawia sposoby leczenia oraz świadectwa nadziei byłych pacjentów, którzy zdołali pokonać uzależnienie i powrócić do normalnego życia.
Uzależnienie od seksu (sex addiction) to bardzo rozpowszechniona i trudna w rozpoznaniu choroba. Polega na chorym stosunku do seksu pod każdą postacią: mamy z nią do czynienia, kiedy ludzka skłonność do przeżywania seksualności jako całkiem naturalnego przejawu zmienia się w nieokiełznaną aktywność, cechującą się niekontrolowanym nasileniem pożądania, które trzeba za wszelką cenę zaspokoić. Nawet za cenę poważnych szkód (psychologicznych, emocjonalnych, uczuciowych, jak również fizycznych i ekonomicznych) u osoby uzależnionej i jej rodziny.FRAGMENTY:

Słowo wstępne

Dwa lata po swojej ostatniej publikacji, Cesare Guerreschi, który nie zaprzestał badań nad uzależnieniami behawioralnymi, przedstawia pracę poświęconą trudnej tematyce związanej z uzależnieniem od seksu.

Książka ta rzetelnie i z dbałością przedstawia uzależnienie raczej trudne do zrozumienia, a tym bardziej do wytłumaczenia na stronach publikacji (ze względu na delikatną sferę, jakiej dotyczy); niemniej jednak autor zdołał wyjaśnić, w sposób przystępny dla każdego, cały szereg pojęć nie zawsze łatwych do pojęcia.

Guerreschi, jako badacz dalekowzroczny i prekursor zjawisk społecznych (jak to miało miejsce w przeszłości w odniesieniu do patologicznego uzależnienia od gier hazardowych czy niedawno, w kwestii pracoholizmu), nie mógł pominąć tego podstępnego i jakże skrajnie niebezpiecznego zjawiska, jakim jest seksoholizm, zagłębiając się w umysł jednostki uzależnionej i pozwalając na to samo swoim czytelnikom.

Publikację książki Uzależnienie od seksu. Kiedy seks może zabić poprzedziły skrupulatne i wyczerpujące badania, bowiem już w połowie lat osiemdziesiątych Guerreschi – dzięki pionierskim pracom Kinsey’a a następnie Carnesa – dostrzegł potrzebę przeprowadzenia klinicznej analizy nowej formy uzależnienia związanego z seksem.

Autorowi wielką pomocą służyła monumentalna praca Out of the Shadows: Understanding Sexual Addiction, którą w roku 1983 Patrick Carnes publicznie rozpoczął debatę nad uzależnieniem od seksu i potrzebą klinicznego leczenia.

Guerreschi, przejmując nowatorskie idee amerykańskiego seksuologa, wychodzi od nich, by następnie – po wprowadzeniu odpowiednich zmian i adaptacji w oparciu o niezliczone i wnikliwe badania nad zagadnieniem uzależnień – przenieść je na rodzimy teren.

W roku 1999, po zakończeniu badań teoretycznych, Guerreschi założył S.I.I.Pa.C. (Włoskie Stowarzyszenie Leczenia Patologii Kompulsywnych), które pośród „nowych uzależnień” (jak hazard, internet, pracoholizm…) zajmuje się skutecznym leczeniem także seksoholizmu.

W ten sposób badania rozpoczęte dziesięć lat wcześniej odnalazły swoje zastosowanie w praktyce, prowadząc autora do konkretnego działania, opieki i leczenia osób dotkniętych tą chorobą. Na pierwszych stronach prezentowanej książki, która jest swego rodzaju podsumowaniem lat trudnej, ale jakże satysfakcjonującej pracy, kilku pacjentów dało świadectwo swojej historii, drogi przebytej przez uzależnienie i odrodzenie.

Nadzieją i życzeniem autora jest, aby niniejszy tekst stał się znaczącą publikacją, punktem odniesienia nie tylko dla specjalistów, czyli psychologów, lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, ale także, a może przede wszystkim dla osób, które w jakiś sposób są związane z tą chorobą bądź tylko zainteresowane podjętym tematem.


prof. Luigi Janiri
Katolicki Uniwersytet „Sacro Cuore”
oraz Uniwersytet Otwarty Wniebowzięcia NMP, Rzym

Wprowadzenie

Kiedy jest mowa o nowych formach uzależnienia, dotyczy to zjawiska skrajnie złożonego, które obejmuje liczne aspekty indywidualnej sfery człowieka.

Na płaszczyźnie behawioralnej uzależnienie przejawia się jako ciągłe dążenie do określonego zachowania; równocześnie na płaszczyźnie psychologicznej podmiot jest całkowicie pochłonięty przez przedmiot uzależnienia, tak iż nie potrafi się bez niego obyć i zaniedbuje całą resztę, od sfery uczuciowej po pracę, itd.

Wynikające z takiej sytuacji negatywne skutki odbijają się na całym życiu jednostki, wywołując ogólny stan cierpienia, dotykający również najbliższe otoczenie osoby uzależnionej.

W niniejszej książce chciałbym poprowadzić czytelnika poprzez meandry jednego z najbardziej znanych, ale być może też najbardziej lekceważonych uzależnień: uzależnienia od seksu (po angielsku sex addiction).

Dzisiaj często rozprawia się o seksie i seksualności w najprzeróżniejszych środowiskach, w pierwszej kolejności w mediach, i to na sposób nie zawsze odpowiedni dla tak delikatnego tematu, który jest przecież częścią życia każdego z nas.

Rzadko bierze się pod uwagę najbardziej skrywane strony „świata seksu”, które nie tylko istnieją, ale też nierzadko w sposób dramatyczny objawiają się w życiu tego, kogo dotknęły związane z nimi problemy.

Postaram się zdefiniować i przeanalizować z klinicznego punktu widzenia aspekty zaburzeń związanych z seksualnością, przyjrzeć się początkom powstawania wiedzy na jej temat i prześledzić krok po kroku poszczególne fazy rozwoju choroby.

Niniejszą książkę postanowiłem rozpocząć od zaprezentowania kilku historii z życia wziętych, a właściwie – z choroby wziętych. Ich wymowa jest powalająca. Mężczyźni i kobiety, młodsi i starsi, dają świadectwo bolesnego okresu ze swojego życia, ukazując różne oblicza uzależnienia. Jedynie w ten sposób czytelnik może zrozumieć, czym faktycznie jest seksoholizm.

Owe opowieści przygotowują teren pod właściwą część książki, którą rozpocznie excursus w stronę początków i ewolucji koncepcji seksualności i rewolucji seksualnej. Ów excursus pozwoli właściwie zlokalizować seksualność na przestrzeni dziesięcioleci i jednocześnie skłoni do refleksji, pokazując, dokąd ów rozwój dotarł.

W drugiej części książki zajmę się szczegółową analizą choroby, opierając się na doświadczeniu klinicznym, które – między innymi dzięki odniesieniom do badań przeprowadzonych przez prekursora ten dziedziny, Patricka Carnesa – pozwoli naukowo wyjaśnić poszczególne cechy i zachowanie seksoholika (sex addict).

Motywem przewodnim książki jest spojrzenie kliniczne, dlatego przedstawione w niej wnioski będą dotyczyć zapobiegania i leczenia choroby.

Pracując nad publikacją postawiłem sobie za cel dwie kwestie: z jednej strony, „prześwietlenie choroby” poprzez analityczne prześledzenie jej rozwoju, które pomoże czytelnikowi zrozumieć jej przyczyny i konsekwencje, a z drugiej ukazanie, iż uzależnienie od seksu jest prawdziwą chorobą i jako taką należy ją traktować.

Medialny i społeczny kontekst, w jakim żyjemy, czasami umniejsza tego rodzaju problemy, dlatego pragnę wszystkich uwrażliwić i uświadomić im, jak dramatyczną postać może przybrać to zaburzenie.


Cesare Guerreschi, psychoterapeuta, założyciel S.I.I.Pa.C (Włoskiego Stowarzyszenia Leczenia Patologii Kompulsywnych), jako pierwszy wprowadził program zapobiegania i leczenia nowych uzależnień (new addictions); jest jednym z największych europejskich specjalistów w tej dziedzinie. Występuje jako ekspert w programach telewizyjnych i radiowych poświęconych tej tematyce, opublikował też wiele artykułów na łamach periodyków i w internecie oraz książek, z których na język polski przetłumaczono Nowe uzależnienia.


opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: choroba człowiek seks uzależnienie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W