Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
MATERIAŁY  PRAKTYCZNE

Zofia  Przygoda

PRYMAS  POLSKI,  STEFAN  WYSZYŃSKI
-  CZCICIEL  MARYI

dla  klas  I - III

Cel: zapoznanie dzieci z osobą Księdza Prymasa jako czciciela Maryi. Wskazanie dzieciom Maryi jako najlepszej z Matek.

Pomoce: portret Ojca Św. z Ks. Prymasem, ilustracje przedstawiające Ks. Prymasa z różańcem, przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, z różańcem w ręku, koronującej Obraz Matki Bożej, kartoniki z napisami, portret Ks. Prymasa.

PRZEBIEG  KATECHEZY

I.  WPROWADZENIE

1.  Modlitwa: Zdrowaś Maryjo...

2.  Zainteresowanie tematem.

Rozmowa z dziećmi na temat, jakich znają sławnych Polaków, czym oni się odznaczają.

Na dzisiejszej katechezie zapoznamy się z wielką postacią Narodu Polskiego. (Katecheta umieszcza na tablicy duży obraz przedstawiający Ojca Św. z Ks. Prymasem Wyszyńskim).

Ojca Św. już znacie z innych lekcji, być może z pielgrzymek do Polski. Na dzisiejszej lekcji poznacie drugą z postaci. (Katecheta daje dzieciom do rozwiązania rebus ze słowem: prymas; po rozwiązaniu hasło umieszcza na tablicy, a dzieci rozwiązany rebus wklejają do zeszytu).

(Katecheta wyjaśnia dzieciom, co oznacza słowo: prymas). Prymas to duchowy przywódca Kościoła w danym kraju.

II.  ROZWINIĘCIE

(Katecheta umieszcza na tablicy portret Prymasa Stefana Wyszyńskiego i podaje dzieciom krótki życiorys).

Urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli. Pochodził z głęboko wierzącej rodziny, w której w szczególny sposób czczona była Matka Boża. W dziewiątym roku życia zmarła mu matka. Od tej chwili matkę ziemską zastępowała Mu Matka Boża - Matka, która nigdy nie umiera. W swoim życiu bardzo pragnął zostać kapłanem. Maryja wysłuchała jego próśb. Wstąpił do seminarium i został księdzem. Przywództwo duchowe jako Prymas objął w czasie wyjątkowo ciężkim. W tym okresie Kościół w Polsce był prześladowany. Za wierne wyznawanie wiary i miłości do Boga oraz Ojczyzny został aresztowany i uwięziony. W więzieniu Ks. Prymas był blisko Swojej Matki - Maryi - nieustannie się do Niej modlił za cały Kościół i Ojczyznę. Tam napisał akt Zawierzenia Narodu Polskiego Maryi i 3 maja 1966 roku zawierzył całą Polskę Matce Bożej.

(Katecheta zapoznaje dzieci z wypowiedziami księdza Prymasa, przeprowadzając analizę przy pomocy pytań zawartych w pogłębieniu).

"Pragnę wyznać, że wszystko w swoim życiu przypisuję Maryi. Wokół Niej skupia się moja modlitwa żywej wiary. (...) Moje życie i służba w Kościele jest związana z ufnością ku Pani Jasnogórskiej".

"Najlepsza Matko i Królowo Polski, uważaj nas Polaków za całkowitą własność (...). Pragniemy wszystko wykonać czego żądasz, byleby tylko Polska zachowała skarb wiary, a Kościół w naszej Ojczyźnie cieszył się wolnością".

"Nie wolno bić! Chrześcijanin nigdy na nikogo nie podnosi ręki, bo w każdym widzi godność dziecka Bożego" (...). Najmilsi, przezwyciężajcie nienawiść miłością".

III.  POGŁĘBIENIE

  1. Z jaką osobą jest związane życie Ks. Prymasa?
  2. W jakich intencjach modlił się Ks. Prymas do Maryi?
  3. O co prosił wszystkich wierzących?

(Katecheta - po otrzymaniu odpowiedzi od dzieci - odpowiednio podsumowuje wypowiedzi, natomiast uczniowie umieszczają napisy wcześniej przygotowane przez katechetę na tablicy, pod portretem Prymasa).

Ad.1. Kochał Maryję jak własną Matkę.

Ad.2. Troszczył się o Kościół jak o własną rodzinę.

Ad.3. Stawał w obronie wiary i drugiego człowieka.

Ksiądz Prymas był wielkim czcicielem Maryi. Był Jej oddany i wszystkie ważne sprawy polecał Jej na modlitwie. Bardzo kochał swoją Ojczyznę i pragnął, aby była wierna Bogu i Kościołowi. W każdym człowieku widział odbicie Boga. Bronił Kościoła i Ojczyzny "więcej niż własne serce oraz wszystko czynił w swoim życiu dla Kościoła i Ojczyzny".

IV.  ZASTOSOWANIE

Prymas Polski, Stefan Wyszyński był wielkim czcicielem Maryi. Miłość swoją od dziecięcych lat wyrażał poprzez modlitwę. Bardzo często pielgrzymował na Jasną Górę i nie rozstawał się z kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. (Katecheta pokazuje ilustrację Ks. Prymasa przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej).

Modlił się w wielu sanktuariach Maryjnych i koronował Jej wizerunki. (Ilustracja przedstawiająca Ks. Prymasa koronującego Obraz Matki Bożej).

Ulubioną Jego modlitwą była modlitwa różańcowa. (Ilustracja Ks. Prymasa z różańcem w ręku).

Maryja była dla Niego wielkim skarbem w życiu. Wszystko co czynił, czynił zawsze z Nią, przez Nią i dla Niej.

Zawierzymy nasze serca Maryi, naszej najlepszej z Matek.

1.  Modlitwa: odmówienie z dziećmi uroczyście, przy zapalonej świecy: "Aktu zawierzenia".

2.  Zapis tematu: Prymas Polski Stefan Wyszyński - czciciel Maryi.

3.  Notatka: Kochał Maryję, jak własną Matkę; Troszczył się o Kościół, jak o własną rodzinę; Stawał w obronie wiary i drugiego człowieka.

4.  Praca domowa: odmówienie wspólnie z rodziną modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Wyszyńskiego.

opr. ab/ab

Data publikacji: 2001-06-18Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja katecheza kult Stefan Wyszyński prymas materiały praktyczne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W