Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


MATERIAŁY  PRAKTYCZNE

Andrzej  Trzeciak

NIEBO  -  CELEM  PODRÓŻY  W  KRÓLESTWIE  BOŻYM

dla  klas  IV - VI

Cele:

Środki  dydaktyczne:

PRZEBIEG  KATECHEZY

Katecheza może być przeprowadzona wśród uczniów, znajdujących się na drugim etapie edukacyjnym. Jednym z elementów przygotowujących lekcję jest odpowiednia aranżacja wnętrza salki katechetycznej. Najlepszym rozwiązaniem jest ustawienie ławek szkolnych w "podkowę"; krzesełka powinny znajdować się w kręgu przed ławkami. Zasadą jest takie ustawienie ławek, aby na środku klasy pozostało dużo wolnego miejsca. Przed lekcją na ścianach klasy rozmieszczamy kilka egzemplarzy rozkładu jazdy.

1.  Modlitwa. Pierwszym etapem katechezy jest modlitwa, którą prowadzi uczeń (ochotnik, bądź mający na tej lekcji "dyżur modlitewny"). Uczniowie w czasie modlitwy stoją w kręgu. Po modlitwie można zastosować iskierkę jako element integrujący klasę.

2.  Rozgrzewka - skojarzenia z piosenką. Zadaniem drugiego etapu katechezy jest przygotowanie uczniów do zasadniczej części. Uczniowie, siedząc w kręgu, słuchają piosenki Jedzie pociąg z daleka i na pojedynczych karteczkach zapisują swoje pierwsze skojarzenia (jedno skojarzenie). Kartki odkładają na położony na środku papier pakowy. Następnie wybrani dwaj uczniowie porządkują (zastosowana jest tutaj metoda słoneczko) skojarzenia w grupy tematyczne. Najczęściej pojawiające się skojarzenia to: pociąg, podróż, stacja kolejowa.

3.  Mini-wykład - ukazanie życia ludzkiego jako podróży do Boga Ojca. Punktem wyjścia trzeciego etapu katechezy są skojarzenia uczniów. Na nich (zasada analogii) budowany jest mini-wykład. Życie ludzkie przedstawia się jako podróż do Nieba (człowiek tu na ziemi jest istotą w drodze do Boga Ojca). W mini-wykładzie ukazujemy Przykazania Boże jako drogowskazy bezpiecznie prowadzące nas do upragnionego celu, jak również omawiamy warunki osiągnięcia zbawienia (Łaska Boża do zbawienia jest koniecznie potrzebna). Porównujemy każdego człowieka do podróżnika, który właśnie znalazł się na stacji kolejowej i szuka informacji, mogących pomóc mu osiągnąć cel podróży.

4.  Ćwiczenie - "notatnik podróżnika".

Mini-wykład przygotowuje uczniów do zrozumienia sensu następnego etapu katechezy. Prowadząc ten fragment lekcji, katecheta powinien przekazywać krótkie informacje na temat poszczególnych faz ćwiczenia, aby usprawnić i uporządkować pracę uczniów. Praca indywidualna - uczniowie są postawieni w sytuacji podróżnych, znajdujących się na stacji kolejowej. Każdy z nich otrzymuje "Notes podróżnika". Informujemy uczniów, że w klasie rozmieszczone są "Rozkłady jazdy" pociągów do Nieba. Zadaniem każdego jest spisanie z rozkładu w notesie czterech najistotniejszych informacji, dzięki którym łatwiej im będzie osiągnąć cel podróży. Ćwiczeniu może towarzyszyć piosenka Pociąg zbawienia. Koniec piosenki oznacza koniec pierwszej części ćwiczenia. Praca w grupach - uczniowie w grupach (4-6 osób każda) w drodze dyskusji ustalają cztery najważniejsze informacje, zawarte w rozkładzie jazdy. Prezentacja prac na forum klasy - liderzy poszczególnych grup prezentują swoją pracę na forum klasy, jednocześnie uzasadniając swój wybór. Puenta - nauczyciel wykorzystuje wcześniejsze wypowiedzi uczniów, podsumowując ich pracę oraz rozdaje "Bilety do Nieba" - obok notatnika podróży stanowią one istotny element zapisu w zeszycie.

5.  Modlitwa. Modlitwa końcowa w swej treści może nawiązywać do tematyki lekcji. Uczniowie przez chwilę piszą na kartkach krótkie wezwania modlitewne. Następnie jeden z uczniów zbiera je i odczytuje podczas wspólnej modlitwy.

6.  Ewaluacja lekcji. Katechezę kończy ewaluacja, przeprowadzona metodą walizki i kosza. Uczniowie zastanawiają się nad pytaniem: Co zabiorę do walizki, a co wyrzucę do kosza z dzisiejszej katechezy? Tak uzyskana informacja zwrotna pomoże katechecie w analizie przebiegu i ocenie lekcji.

ZAŁĄCZNIKI  DO  KATECHEZY

Notatnik  podróżnika
 
 
 
 
 

Rozkład  jazdy
dla  podróżujących
w  stronę  Nieba

Przed odjazdem - "kąpiel" w wodach chrztu.

Przyjazd - zależy od nas samych.

Cena biletu - przestrzeganie przykazania miłości Boga i człowieka.

Dla spóźnialskich - (specjalny pociąg ratunkowy) - pojednanie w godzinie śmierci.

Królestwo  Boże

Pociąg osobowy

Stacja "Ziemia" -->> Stacja "Czyściec" -->> Stacja "Niebo"

Pociąg pośpieszny

Stacja "Ziemia" -->> Stacja "Niebo"

Mapa  podróży

Uwagi:

"Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci i wielka różnica między nimi."

Podróżujmy tylko drogą życia.

Bilet bez pieczątki łaski uświęcającej nie jest ważny.

"Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą."

Podczas podróży często "ucztujemy" (Chleb Eucharystyczny).

Wszystkim  pasażerom
życzymy  szczęśliwej  podróży!

Bilet do Nieba

PRZED ODJAZDEM - "kąpiel" wodach chrztu.
PRZYJAZD - zależy od nas samych.
CENA BILETU - kochaj Boga i człowieka.
DLA SPÓŹNIALSKICH - specjalny pociąg ratunkowy; pojednanie w godzinie śmierci.

opr. ab/ab

Data publikacji: 2001-09-03Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Eucharystia chrzest sakrament wykład skojarzenia karty ewaluacyjne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W