Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Bóg z nami - Podręcznik do religii dla klasy IV

Syn Boży gromadzi nowy lud Boży

Bóg zapowiedział przez proroka Ezechiela, że zgromadzi nowy lud Boży.

Jak wypełnił Bóg swoją obietnicę?

Przeczytaj umieszczone poniżej teksty Pisma Świętego i zastanów się, co czyni Jezus Chrystus, aby wypełnić obietnicę Ojca.

Jezus powołuje uczniów

Jezus przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzeki do nich: "Pójdźcie za mną, a sprawią, że się staniecie rybakami ludzi", i natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca Zebedeusza razem z najemnikami w lodzi i poszli za Nim. Przyszedł do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał (Mk l, 16-21).

Jezus gromadzi lud

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę Jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordanii oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach (Mk 3, 7-8).

Jezus wybiera dwunastu Apostołów

Jezus wszedł na górę i przywalał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki. I ustanowił Dwunastu: Szymona, któremu nadal imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy Synowie Gromu; Dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydal. Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli (Mk 3, 13-20).

Czytając Pismo Święte zauważyłeś na pewno, że Jezus Chrystus powołał uczniów, gromadził lud, wybrał Dwunastu, a w ten sposób zgromadził i utworzył nowy lud Boży. Przez to zaś wypełnił obietnicę Ojca.

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus polecił wybranym dwunastu Apostołom, aby innych przyłączali do nowego ludu. Powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony (Mk 16, 15-16).

Apostołowie rozeszli się po świecie i wszędzie głosili Ewangelię. Liczba wierzących i przyjmujących chrzest stale wzrastała.

Dziś członkowie ludu Bożego mieszkają w różnych częściach świata. W każdą niedzielę gromadzą się w swoich kościołach na Mszy świętej. Są wśród nich ludzie o rozmaitych zawodach: nauczyciele, lekarze, górnicy, rolnicy, robotnicy itp.

Razem z całym ludem Bożym na początku Mszy świętej przypominamy sobie, że przez chrzest weszliśmy do wspólnoty eucharystycznej. W tym celu, wchodząc do kościoła, czynimy znak krzyża wodą święconą, a niekiedy przed Mszą świętą, zwłaszcza w niedzielę, kapłan kropi zebranych wodą święconą.

Panie, odnów w nas źródło swojej łaski

i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała,

abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem

i otrzymać Twoje zbawienie.

Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zapamiętam

Pan Jezus często wzywał ludzi słowami: "Pójdźcie za mną!" Syn Boży gromadził wokół siebie ludzi, nauczał ich i wybrał dwunastu Apostołów, aby w Jego imieniu głosili wszystkim Ewangelię. Do nowego ludu Bożego należy każdy, kto uwierzy i przyjmie chrzest.


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wspólnota Msza święta papież jedność katecheza apostołowie Lud Boży Abraham Józef klasa IV Kosciół działalność misyjna Jakub

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W