Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Gracjan F. Majka OFMCap

Modlitwy za wstawiennictwem świętego Ojca Pio


Wydawnictwo M
ISBN: 978-83-7595-781-5
fragment książki:

Modlitwa dziękczynna za dar kapłaństwa Ojca Pio i za kapłanów

Panie, Jezu Chryste, Ty już w młodzieńczym wieku wybrałeś Franceska Forgione i obdarzyłeś łaską powołania zakonnego i kapłańskiego, aby w zjednoczeniu z Tobą służył Twojemu ludowi z całym oddaniem.

On Tobie, Jezu, poświęcił swoje życie, od pierwszych lat kapłaństwa coraz bardziej czerpał z nieprzebranych bogactw odkupienia pozostawionych Twojemu Kościołowi i jako kapłan pragnął je przekazywać tym, którzy obarczeni grzechem otwierali swoje sumienia i serca na zdroje Twoich łask i miłosierdzia.

Dziękuję Ci, Jezu, za dar jego kapłaństwa, dzięki któremu tak wielu grzeszników pojednał z Tobą w sakramencie pokuty, przywrócił im dane we chrzcie świętym nowe życie i godność dzieci Bożych. Dziękuję Ci, Jezu, za świadectwo jego życia i świętości.

Wierny powołaniu, do ostatnich chwil życia pełnił swoją kapłańską posługę dla osobistego uświęcenia tych, którzy do niego przychodzili.

Stale łączył swoje posługiwanie z cierpieniem, które wraz z Twoim cierpieniem krzyża wielkodusznie ofiarowywał Przedwiecznemu Ojcu niebieskiemu za grzeszników, aby się nawrócili i zostali zbawieni. Dziękuję Ci, Jezu, za wszystkich kapłanów, którzy każdego dnia posługują ludowi Bożemu, głoszą słowo Boże i sprawują święte sakramenty, w których ponawiasz swoje zbawcze dzieło.

To przez ich posługę w każdej Mszy świętej uobecniasz samego siebie, odnawiasz swoją ofiarę Wieczernika i Kalwarii, karmisz Twoich wiernych swoim Słowem i Ciałem. Przez ich nauczanie, rozmaite dzieła apostolskie i świadectwo życia chrześcijańskiego zasiewasz wiarę w sercach Twojego ludu.

W sposób szczególny dziękuję Ci, Jezu, za kapłana, który mnie ochrzcił, włączył do wielkiej rodziny dzieci Bożych Kościoła świętego, za tych, którzy zasiali we mnie ziarno wiary, doprowadzili mnie do Pierwszej Komunii świętej, za kapłanów, którzy tyle razy udzielili mi odpuszczenia grzechów w sakramencie pokuty i umocnili na drodze do życia wiecznego.

O Jezu, broń kapłanów od złego, błogosław ich posłudze, obdarzaj światłem mądrości w prowadzeniu ludu Bożego po drogach zbawienia i bądź im nagrodą wieczną w niebie.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.


opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa dziękczynienie kapłan Ojciec Pio dar kapłaństwa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W