Modlitwy za wstawiennictwem świętego Ojca Pio. Za rodziny i dzieci

Niech Boża miłość będzie fundamentem życia wszystkich rodzin

Wydawnictwo M
ISBN: 978-83-7595-781-5


fragment książki:

Za rodziny i dzieci

Boże, Ojcze wszechmogący, Panie wszechświata, Stwórco i Dawco życia!

Wszystko to, co istnieje, podtrzymujesz mocą swej potęgi.

Jest Twoją odwieczną wolą, by stworzeni przez Ciebie ludzie, mężczyzna i kobieta, obdarowani tą samą godnością i powołaniem do królestwa Bożego, wiedli na ziemi życie zgodnie z Twoją wolą, odczytywali swoje życiowe powołanie do wskazanego przez Twoją Opatrzność rodzaju życia.

Już w zaraniu dziejów, po stworzeniu mężczyzny i kobiety, objawiłeś swój plan, aby powołani do małżeństwa wiedli życie we wspólnocie osób dwóch różnych płci i tak przekazywali życie nowym pokoleniom.

Od początku istnienia człowieka jest Twoją wolą, by związek mężczyzny i kobiety był oparty na miłości i nierozerwalny, by służył wzajemnemu uzupełnianiu się małżonków, przekazywaniu życia w sposób zgodny z ludzką naturą.

W Nowym Testamencie ten związek mężczyzny i kobiety zaszczyciłeś godnością sakramentu małżeństwa i szczególną łaską.

Dziękuję Ci, Panie, za moją rodzinę, w której dano mi życie, za rodziców i wychowawców, za każde dobro od nich otrzymane.

Dziękuję za wszystkie rodziny i proszę: niech będą wierne w ślubowanej sobie miłości. Ubogacaj je swoją miłością, wspomagaj w przeciwnościach, broń od zagrożeń i demoralizacji.

Otocz swoją opieką wszystkich rodziców, by z miłością przyjmowali każde poczęte życie jako dar Twojej miłości.

Wspieraj dzieci w ich fizycznym i duchowym rozwoju, aby Ciebie, Boga żywego i prawdziwego, mogli poznawać, miłować i pełnić Twoją wolę.

Na każdym ludzkim sercu wypisz na nowo, jak to ongiś przypomniał już Mojżesz, Twoje święte prawo Dekalogu i miłości.

Swoją modlitwę za rodziny, rodziców i dzieci, zanoszę do Ciebie, Boże, za przyczyną świętego Twego sługi Ojca Pio, który przyszedł na świat w zwyczajnej, wieśniaczej rodzinie, był od początku troskliwie przez nią wychowywany do miłowania Ciebie ponad wszystko, a bliźnich jak siebie samego.

Od najmłodszych lat okazywał szczególną wrażliwość wobec chorych i cierpiących, w których dostrzegał Twoją obecność.

Niech Boża miłość będzie fundamentem życia wszystkich rodzin.

Jego świadectwo życia i świętości, szczególne orędownictwo u Twego tronu niechaj wyjednuje naszym rodzinom, rodzicom i dzieciom, miłość do każdego życia, moce ducha dla pełnienia Twojej woli we wzajemnej ofiarnej służbie wobec siebie, aby trwały w jedności i wielbiły Ciebie, Boga prawdziwego, który żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

opr. aś/aś

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama