Modliwy na różne okazje (1)

Modlitwy na różne okazje - w ciągu roku liturgicznego i w różnych sytuacjach życiowych

Modlitwy na różne okazjeNa różne okresy i święta roku liturgicznego

W ŚRODĘ POPIELCOWĄ

Spraw, Panie, aby wierni Twoi rozpoczęli ten czcigodny i uroczysty post z należną pobożnością i przeżyli go w radości ducha. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W NIEDZIELĘ PALMOWĄ

Wszechmogący, wieczny Boże, chcąc dać rodzajowi ludzkiemu przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Dozwól łaskawie, abyśmy pojęli naukę płynącą z Jego męki i zasłużyli na udział w Jego zmartwychwstaniu.

W ŚWIĘTO WIELKANOCY

Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy wieczności przez Twojego jednorodzonego Syna ; racz spełnić nasze pragnienia, które wzbudziłeś swoją łaską.

W BOŻE CIAŁO

Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia.

DO SERCA JEZUSOWEGO

Boże, który w Sercu Twojego Syna, zranionym naszymi grzechami, dajesz nam niewyczerpane skarby miłości, spraw, prosimy, abyśmy składając Mu hołd naszego oddania, wypełniali również obowiązek godnego zadośćuczynienia.W różnych potrzebach
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama