Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Piotr Koźlak CSsR (red.)

Adwent i Boże Narodzenie ze św. Janem Pawłem II

Rozważania Ewangelii na każdy dzień

Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Wcielonym Słowem Bożym i przygotowywania się do niego poprzez modlitwę, post, oczyszczenie, uczestnictwo w rekolekcjach. Pomocą w takim przygotowaniu, jak i w godnym przeżyciu świąt Narodzenia Pańskiego oraz okresu bożnonarodzeniowego, może służyć niniejsza książka. Składają się na nią Ewangelie na poszczególne dni, wybrane fragmenty homilii, przemówień i pism św. Jana Pawła II, stosowne modlitwy oraz różne postanowienia lub pytania do przemyślenia. Ponadto zawiera też opis pięknych bożonarodzeniowych tradycji, jakie z wielką radością kultywował Papież Polak.


fragment:

Wstęp

Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Jezusem, Wcielonym Słowem Bożym, i przygotowywania się na nie poprzez modlitwę, post, oczyszczenie oraz uczestnictwo w rekolekcjach. Liturgiczne przeżywanie adwentu dzieli się na dwie części. Najpierw, wspominając pierwsze przyjście Chrystusa, wsłuchujemy się w słowa mówiące o paruzji, rozumianej jako obecność, ale i powtórne Jego przyjście na końcu czasów. Natomiast w ostatnim tygodniu (17–23 grudnia) koncentrujemy się już tylko na historycznym przyjściu Mesjasza i Jego narodzinach w Betlejem. Teksty liturgiczne adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez które Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście swego Syna: Izajasza, Jana Chrzciciela, Maryję, Józefa.

Oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Liturgia słowa pierwszej zachęca nas do czuwania i modlitwy, ponieważ Pan na pewno przyjdzie, i to w chwili, kiedy się nie spodziewamy. Druga i trzecia ukazują prawdę, że Pan nadejdzie „niebawem” jako sędzia sprawiedliwy, pełen potęgi i chwały. Dlatego Jan Chrzciciel wzywa nas do nawrócenia i prostowania dróg swego życia już teraz, by stale być przygotowanym na spotkanie z Bogiem. Ostatnia niedziela koncentruje się na narodzeniu Jezusa i ukazuje Matkę Bożą jako Tę, która przyjęła Boży plan zbawienia.

Niniejsza książka jest przeznaczona na cały okres adwentu i Bożego Narodzenia do niedzieli Chrztu Pańskiego jako pomoc do codziennej modlitewnej refleksji w trzyletnim cyklu liturgicznym (w 2014 – B, w 2015 – C itd.). Składają się na nią Ewangelie lub czytania na poszczególne dni (bądź ich fragmenty), słowa św. Jana Pawła II, modlitwy oraz różne postanowienia lub pytania do przemyślenia. Rozpoczynając od pierwszej niedzieli adwentu, która jest ruchoma, czytamy i rozważamy słowo Boże na kolejne dni tygodnia. Tydzień przed Wigilią, niezależnie od tego, jaki to dzień, kontynuujemy czytania biblijne oznaczone już konkretnymi datami, tj. 17, 18, 19 grudnia itd., aż do Wigilii i uroczystości Narodzenia Pańskiego. Podobnie czytamy po świętach, w oktawie Bożego Narodzenia, która trwa do 1 stycznia włącznie. Jeśli natomiast 25 grudnia wypada w niedzielę, święto Świętej Rodziny, obchodzone zazwyczaj w I niedzielę po Bożym Narodzeniu, przenosi się na 30 grudnia i wtedy należy odczytać Ewangelię z tego święta. To samo dotyczy II niedzieli po Bożym Narodzeniu, która przypada między 2 a 5 stycznia, i niedzieli po 6 stycznia – jest to święto Chrztu Chrystusa, które kończy okres Narodzenia Pańskiego i rozpoczyna okres zwykły.opr. aś/aś 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Boże Narodzenie Adwent Jan Paweł II święta Ewangelia oczekiwanie Papież Polak Narodzenie Pańskie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W