Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Wezwania modlitewne

ks. Marian Pisarzak MIC

Zmiany w tekstach nabożeństw

Zmiany w tekstach nabożeństw - foto
Autor/źródło: Pixabay, congerdesign

Ujednolicenie dawnych i zatwierdzenie nowych wezwań modlitewnych

1. Teksty ujednolicone

Podczas 386-ej sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Polski, odbytej w sierpniu 2020 roku na Jasnej Górze, biskupi zatwierdzili normy dotyczące ujednolicenia różnych wariantów modlitw, używanych w osobistych i publicznych nabożeństwach. Przygotowany przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wykaz ma pomóc usunąć rozbieżności w tekstach, które występują w aktach modlitewnych i w publikowanych źródłach, zwłaszcza na portalach i w książeczkach do osobistego bądź wspólnego odmawiania.

Ujednolicenie dotyczy m.in. modlitwy Pozdrowienia Anielskiego, w której poprawna formuła to „Zdrowaś Maryjo” (nie „…Mario”), „błogosławionaś Ty między niewiastami” (a nie np. „błogosławiona jesteś”). Wśród ujednoliconych formuł znalazła się także modlitwa O mój Jezu (fatimski akt strzelisty w modlitwie różańcowej) z formułą „dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. Ujednolicono także tekst modlitwy O Krwi i Wodo w koronce kultu Bożego Miłosierdzia, w której potwierdzono, jako obowiązującą, taką formułę „…któraś wypłynęła…” (nie „wytrysnęła”).

Ujednolicenie polskiego brzmienia wybranych form modlitewnych ma na celu korektę zauważonych rozbieżności i niedogodności oraz wprowadzenie ładu na forum wydawnictw katolickich, także w Internecie.

Konferencja biskupów wskazuje, że we fragmencie "módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej" powinno się stosować przecinek przed "teraz". Nasze „teraz” już zapoczątkowuje naszą zbawczą „wieczność”. Powinniśmy myśleć integralnie i bieżące sprawy zawsze przeżywać w świetle wieczności.

2. Nowe wezwania Litanii loretańskiej

Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła polskie tłumaczenie trzech nowych wezwań Litanii loretańskiej. Wezwania te, wprowadzone w języku łacińskim przez Stolicę Apostolską 20 czerwca 2020 r., będą odtąd brzmiały w języku polskim "Matko miłosierdzia" (po "Matko Kościoła"), "Matko nadziei" (po "Matko łaski Bożej"), "Pociecho migrantów" (po "Ucieczko grzesznych"). Te nowe wezwania wyrastają z aktualnych potrzeb i odczuć wiernych, którzy bieżące problemy świata, m.in. zagrożenia duchowe (bezsens, pesymizm) i egzystencjalne (głód), zawierzają Opatrzności Bożej (mówiąc: Kyrie, eleison) i Najświętszej Maryi Pannie (wołając: módl się za nami).

- Podczas sesji KEP zaznaczono, że wezwanie "Matko miłosierdzia", które w polskiej wersji litanii już było w użyciu po wezwaniu "Matko łaski Bożej", odtąd będzie znajdować się w nowym miejscu. Przy tej okazji zwrócono uwagę, iż nie można dokładać dodatkowych wezwań np. "Królowo świata", tylko dla dokończenia symetrycznej frazy melodycznej. Podkreślono i to, że w litaniach priorytetem jest tekst modlitwy, a nie melodia, dlatego "należy promować lub komponować takie melodie litanii, które nie zakładają parzystej liczby wezwań".

- Nowe brzmienie litanii loretańskiej obowiązuje z dniem podjęcia uchwały, tzn. od 28 sierpnia 2020 r. W obecnym kształcie litania loretańska ma 55 wezwań do Matki Bożej.

- Litania loretańska nazywana jest także Litanią do Najświętszej Maryi Panny. Pierwsza wersja tego rodzaju modlitwy powstała w XII wieku we Francji, lecz nie zachowała się w praktyce. Natomiast utrwaliła się inna wersja, używana od pierwszej połowy XVI wieku w Loreto. Stąd nazwa Litania loretańska. Papież Sykstus V w 1587 roku z jej odmawianiem związał przywilej odpustu. W roku 1631 zakazano wprowadzania wszelkich zmian w litanii bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej, co wpłynęło na jej ujednolicenie i upowszechnienie.

Niniejsze opracowanie jest oparte głównie na materiałach ostatnio zamieszczonych na takich portalach, jak eKai, Interia, Kai i Onet.

Ks. Marian Pisarzak MIC, Licheń, 2020 09 09


opr. ac/ac 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa litania loretańska teksty nabożeństw wezwania modlitewne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W