Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Tomasz Dostatni OP

DRZWI EKUMENICZNE OTWARTECały świat obiegły zdjęcia przedstawiające Papieża Jana Pawła II, klęczącego razem z anglikańskim arcybiskupem oraz prawosławnym metropolitą na progu Bazyliki św. Pawła za Murami. Chwilę wcześniej wspólnie otwarli oni drzwi do tej Bazyliki, rozpoczynając kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Od ponad trzydziestu lat każdy taki Tydzień Modlitw ma swoje hasło, tegoroczne brzmi: „Niech będzie błogosławiony Bóg, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem w Chrystusie” (Ef 1,3). Tradycja wspólnej modlitwy chrześcijan różnych wyznań sięga jednak początków naszego stulecia, o czym warto pamiętać w roku, który kończyć będzie nasz wiek XX. Jan Paweł II w rozważaniu wygłoszonym przed modlitwą „Anioł Pański”, zapowiadając tegoroczne spotkania modlitewne, podkreślił ekumeniczne znaczenie Roku Świętego. Powiedział: „Tylko przy pomocy Bożej możliwe jest posuwanie się drogą jedności, przezwyciężając przy tym podziały powstałe w świecie chrześcijańskim w drugim tysiącleciu... Będziemy prosić o przebaczenie Boga i wzajemnie siebie za grzechy popełnione przeciw jedności Kościoła, a zarazem podziękujemy za drogę dokonanego już pojednania, zwłaszcza w ostatnim stuleciu”. I dalej, przypominając tegoroczne hasło Tygodnia Modlitw, pochodzące z początku Listu do Efezjan, Papież powiedział: „Temat ten, który rozważamy w dwutysiąclecie Wcielenia, opracowała grupa robocza z Bliskiego Wschodu, reprezentująca różne wyznania chrześcijańskie z Ziemi Jezusa. Daje mi to okazję do przypomnienia — dodaje Jan Paweł II, że we Włoszech obchodzi się (przed rozpoczęciem tego Tygodnia Ekumenicznego) Dzień Dialogu Religijnego między Żydami a Chrześcijanami. Jest to inicjatywa, która choć różna od Tygodnia Ekumenicznego, w pewnym stopniu przygotowuje go, zapraszając do kroczenia ku korzeniom, czyli do Przymierza Boga z Izraelem”. Dobrze, że również w Polsce jest ten Dzień Judaizmu obchodzony, bo przypomina nam on, iż dialog żydowsko-chrześcijański jest potrzebny, a zarazem ubogaca nas religijnie i kulturowo. Przypomina też o wspólnym doświadczeniu historycznego spotkania Polaków i Żydów, które przez wieki dokonywało się na naszej ziemi. 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pojednanie dialog Jubileusz 2000 Kościół ekumenizm jedność
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W