Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Źródło: Przewodnik Katolicki

Ks. Robert Nęcek, rzecznik prasowy archidiecezji krakowskiej

Wiara fundamentem oparciaPapież Benedykt XVI w encyklice „Spe salvi" podkreśla, że wiara jest podstawą i „fundamentem, na którym człowiek może się oprzeć". To papieskie zdanie zobowiązuje do bycia świadkiem w wierze. Wyraża się ona w życiu sakramentalnym, gdyż sakramenty są znakiem wiary noszonej w sercu. Nie wystarczy powiedzieć „wierzę" i na tym poprzestać. Sama wewnętrzna wiara nie wystarcza, trzeba dać jej wyraz na zewnątrz. Z drugiej jednak strony sakramentów nie wolno przyjmować, jeżeli nie są one wyrazem wiary. Wiarę trzeba nieustannie rozwijać i jednocześnie intelektualnie poznawać. Wiara bez praktykowania jest jej zaprzeczeniem, a bez intelektualnego pogłębienia wystawieniem na pośmiewisko.

Gdy człowiek wiarę nieustannie rozwija i pogłębia, wówczas „ufność - jak pisze Papież - pokładana w dobrach materialnych, relatywizuje się". W perspektywie wiary wszystkie dobra tego świata nie mają żadnego znaczenia. Z tej racji istotną sprawą jest, aby nigdy nie widziano nas klęczących przed człowiekiem. Na kolanach mamy być jedynie przed Bogiem. Ścisły związek z Chrystusem pozwoli nam dojść do pełniejszej akceptacji siebie i bliźnich, „albowiem - jak pisze św. Paweł — miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał (2 Kor 5, 14-15)".

Tak rozumiana wiara tworzy nową wolność. Jest to wolność, która — jak słusznie zauważy Ojciec Święty — buduje nie na przemijających wartościach tego świata, lecz na wartościach wskazujących rzeczy przyszłe. Dlatego warto zapytać słowami Daga Hammarskjolda - „czy pustka, jaka powstaje po zgiełku dnia, nie jest sprawiedliwą zapłatą za dzień, który był niczym innym jak tylko zabieganiem, aby mnie inni nie lekceważyli?". Serce człowieka może wypełnić tylko Chrystus i wiara w Jego ewangeliczne przesłanie. Dlatego z nadziei osób dotkniętych przez Chrystusa - według Benedykta XVI — rodzi się nadzieja budząca życie u innych. ■


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wiara sakrament zaufanie fundament ufność pustka dobra doczesne więź z Chrystusem dobra tego świata
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W