Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

¬ródło: Idziemy

"Idziemy" nr 47/2013


Ks. Henryk Zieliński

Viva Cristo Rey


Po odrzuceniu Boga tradycji w imię Boga Biblii, Boga Biblii w imię Boga rozumu i wreszcie po odrzuceniu Boga jako takiego w imię człowieka, zbliżający się rok 2017 przynosi nam próbę odrzucenia człowieka

Mój profesor historii filozofii, dzisiejszy biskup senior Bronisław Dembowski, wskazywał przed laty na pewną sekwencję dat i związanych z nimi wydarzeń. Rok 1517, czyli data wybuchu reformacji, był według niego czasem odrzucenia Boga tradycji i Kościoła w imię Boga Biblii. Wyrażało się to w luterańskiej zasadzie Sola Scriptura oznaczającej, że jedynym źródłem wiary jest Pismo Święte. Rok 1717, przyjmowany jako data powstania pierwszej loży masońskiej w Londynie, przyniósł kolejny etap. Było nim odrzucenie Boga objawiającego się w Biblii na rzecz Boga rozumu, czyli Wielkiego Architekta. To spostrzeżenie dotyczy zresztą tylko tej części masonerii, która dopuszcza istnienie jakiejś „Najwyższej Istoty”. Trzecim etapem w tej układance był rok 1917, czyli wybuch tzw. wielkiej rewolucji bolszewickiej w Rosji, kiedy to odrzucono Boga jako takiego w imię człowieka. Ateistyczna ideologia nazywała religię „opium dla ludu”.

Metody „wyzwalania” ludu z religii były, jak wielu z nas pamięta, charakterystyczne raczej dla tyranii niż dla demokracji. I to nie tylko w czerwonej Rosji i krajach podporządkowanych jej panowaniu po II wojnie światowej. Wcześniej, bo jeszcze przed objawieniami maryjnymi w Fatimie – a zaczęły się 13 maja 1917 roku – w Portugalii ruszyły prześladowania duchowieństwa, napady na kościoły i szykanowanie wiernych. We Włoszech masoneria od lutego 1917 roku organizowała antykościelne i antypapieskie manifestacje, zapowiadając bliskie już panowanie Lucyfera na Watykanie. Kilka lat później zaczęły się krwawe prześladowania Kościoła w ogarniętej wojną domową Hiszpanii i w odległym Meksyku. Tym ostatnim wydarzeniom poświęcona jest „Cristiada”, jeden z najlepszych w ostatnich latach filmów dotykających tematyki religijnej, w tym roku pokazywany w Polsce. Mimo wspaniałej obsady, hollywoodzkiego sznytu i dużego zainteresowania widowni, wyświetlały go tylko bardzo nieliczne kina. Należy bowiem do obrazów politycznie niepoprawnych. Pokazuje prześladowanie Kościoła w Meksyku pod rządami masońskiego prezydenta Plutarco Callesa, nazywanego przez przyjaciół i wrogów antychrystem.

Warto ten film teraz obejrzeć, choćby i po raz drugi. To dla katolików repertuar wręcz obowiązkowy, jeśli się nie chcemy obudzić za późno. Kontakt do dystrybutora filmu można znaleźć na stronie www.cristiada.pl. Parafie otrzymują prawo wyświetlania filmu przez dwa lata za symboliczną opłatą. Film już na początku stawia pytanie: „Jaką cenę zapłaciłbyś za wolność i za to, w co wierzysz?”. Jest to pytanie o cenę naszej tożsamości, która w narzucanej nam utopii tzw. społeczeństwa otwartego jest programowo niszczona. A zawołanie walczących o wolność religijną meksykańskich Cristeros „Viva Cristo Rey” (Niech Żyje Chrystus Król) jakże współbrzmi z obchodzoną właśnie Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata.

Historia w naszych czasach nabiera przyspieszenia i wszystko wskazuje na to, że na kolejny etap nie trzeba będzie czekać kolejnych dwieście lat. Po odrzuceniu Boga tradycji w imię Boga Biblii, Boga Biblii w imię Boga rozumu i wreszcie po odrzuceniu Boga jako takiego w imię człowieka, zbliżający się rok 2017 przynosi nam próbę odrzucenia człowieka – samej jego natury – w imię fałszywie pojętej wolności. Bo czy nie ten iście szatański plan realizuje ideologia gender? Trzeba się więc zastanowić nad tym, w Kogo wierzymy i jaką cenę gotowi jesteśmy zapłacić za obronę prawdy o Bogu i o człowieku. I trzeba zacząć odważnie płacić, również w życiu publicznym, zanim będzie za późno. Zanim trzeba będzie płacić krwią.


opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: tradycja Biblia człowiek Bóg rozum odrzucenie tyrania
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W