Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. Aleksander Radecki

Jak się spowiadać?

Vademecum penitenta

ISBN: 978-83-60703-79-3

wyd.: Wydawnictwo SALWATOR 2008

Dziękczynienie po spowiedzi św.

Boże mój, Ojcze! Jakże nie dziękować Ci za sakrament spowiedzi, który pozwolił mi kolejny raz odzyskać radość spokojnego sumienia, czystość serca i nadzieję zbawienia! Przez usta kapłana powiedziałeś mi: „Idź, odpuszczam ci grzechy!” — jakże wielkie jest miłosierdzie Twoje!

Chcę naprawdę unikać grzechów i wszelkich okazji do nich, chcę w duchu pokuty przyjmować wszystko, co mnie spotyka i chcę wytrwać w moich dobrych postanowieniach.

Wiem, że jestem bardzo słaby i nie mogę liczyć na moje własne siły; Ty sam mnie wzmocnij, mój Boże! Proszę Cię o to przez Chrystusa, Twojego Syna, który mnie swoją najdroższą Krwią odkupił i obmył z grzechów.

Jezu, ufam Tobie!

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nade mną i uzdolnij darami swymi tak, bym prowadził życie prawdziwie chrześcijańskie!

Maryjo, ucieczko grzeszników, módl się za mną, grzesznikiem, teraz, a także w godzinie mojej śmierci.

Święci moi patronowie, uproście mi łaskę prawdziwej poprawy życia i nie opuszczajcie mnie na drodze do nieba. Amen.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: nawrócenie dialog dziękczynienie grzech spowiedź konfesjonał spowiednik penitent szafarz łaska uświęcająca sakrament pokuty i pojednania modlitwa po spowiedzi
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W