Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


L'Osservatore Romano: Rok Miłosierdzia [1.12.2015]

Giulia Galeotti

Kobiety i jubileusz miłosierdziaJubileusz i miłosierdzie obejmują wszystkich, w równym stopniu należą zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Jeśli jubileusz, czas odpuszczenia grzechów, nawrócenia i pokuty, jest przede wszystkim rokiem Chrystusa — który wypełnia dawny jubileusz, bo przyszedł «obwoływać rok łaski od Pana» (Łk 4, 16-30) — i jeśli, jak napisał o. Xavier Léon Dufour, «będziemy sądzeni na podstawie miłosierdzia, które okażemy, być może nieświadomie, w stosunku do Jezusa w osobie», ponieważ «miłość Boga pozostaje tylko w tych, którzy okazują miłosierdzie», jakie formy może przybierać jubileusz miłosierdzia w wersji kobiecej? 

Na to pytanie próbujemy odpowiedzieć w tym numerze «kobiety kościół świat». Biblistki i bibliści — jak przypomina Nuria Calduch-Benages — wyjaśniają, że rdzeń hebrajskiego czasownika 'okazywać miłosierdzie' i przymiotnika 'miłosierny' pochodzi od rdzenia słowa oznaczającego macicę matki, rehem. Narząd rozrodczy kobiecego ciała «pełni zatem funkcję — jak napisała Elizabeth Johnson — konkretnej metafory sposobu bycia, odczuwania i działania typowo boskiego. Kiedy Pismo Święte wzywa miłosierdzia Boga — a motyw ten pojawia się często — tym, o co prosi Świętego, jest taki sam typ miłości, jakim matka darzy dziecko w swoim łonie». I mówi dalej: «Łono chroni i żywi, ale nie posiada ani nie kontroluje. Oddaje swój skarb, by umożliwić pełny rozwój i dobrobyt. Jest to prawdziwa droga współczucia». Również dlatego początek tego numeru poświęcony jest jednej z przedstawicielek matriarchatu Izraela, Racheli, będącej bohaterką pięknego opowiadania Stefana Zweiga. Pan jest straszliwie zagniewany na swój lud, miara cierpliwości przebrała się i kara jest wielka, lecz Bóg miłości — pyta Pana odważnie Rachela — może być, nie zapierając się samego siebie, Bogiem zemsty i kaźni? Czy też może być jedynie Bogiem miłosierdzia? «Rozsądź między Tobą i Twoim słowem, Boże! Jeśli jesteś naprawdę Bogiem porywczym, jak mówisz, wrzuć i mnie do czeluści razem z moimi dziećmi, bo nie chcę patrzeć na Twoje oblicze, jeśli jest obliczem gniewnym, a gwałtowność Twojej zazdrości budzi moją odrazę. Lecz jeśli jesteś naprawdę Bogiem Miłosiernym, którego kochałam od początku i zgodnie z którego nauką żyłam, to pozwól, bym nareszcie Cię rozpoznała». A Bóg, który jest miłosierny, słucha jej.

 


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: miłość matka macierzyństwo przebaczenie miłosierdzie Boże Bóg miłosierny łono matki Rok Miłosierdzia Jubileusz Miłosierdzia rehem
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W