Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Niecodzienne rozmowy z Bogiem

Robert M. Rynkowski

Bóg i człowiek — od niezrozumienia do dialogu

Człowiek to nie samo tylko ciało, ale również duch — to coś, co wyróżnia nas w świecie przyrody. ale żydowski filozof i teolog Abraham Joshua Heschel uważa, że nigdzie indziej moc ducha nie objawia się tak otwarcie, bezpośrednio i  jawnie, i  nigdzie indziej nie jest ona obecna w sposób tak bardzo dotykalny jak w słowach9. Z  kolei Hans Georg Gadamer, niemiecki filozof, uważa, że język jest jedną z największych zagadek historii ludzkości. Kiedy bowiem się pojawił? Kto pierwszy wypowiedział zdanie? Dlatego z aprobatą odnosi się on do stwierdzenia, że język jest wynalazkiem Boga10.

Ten wynalazek Boga wydaje się jednak cokolwiek niedoskonały, bo on sam miewa kłopoty, by za jego pomocą porozumieć się ze swoimi stworzeniami: chociaż on mówi, ludzie Go nie rozumieją.

fragment pochodzi z książki:

Robert M. Rynkowski

ZROZUMIEĆ WIARĘ
Niecodzienne rozmowy z Bogiem

ISBN: 978-83-277-1027-7
wyd.: Wydawnictwo WAM 2015

Dlatego w Piśmie Świętym11 odnaleźć można takie skargi: Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela, Izrael na niczym się nie zna, lud mój niczego nie rozumie (iz 1, 3); Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami — wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje — nad waszymi drogami i myśli moje — nad myślami waszymi (Iz 55, 8—9); Jakże głupi jest mój lud! Nie zna Mnie! Są jak dzieci, które nie rozumieją (Jr 4, 22, Bpaul). Jezus pytał zaś: Dlaczego nie rozumiecie mojej mowy? (J 8, 43), a piotr usłyszał słowa: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki (Mt 16, 23; por. Mk 8, 33).

Człowiek nie rozumie Boga, nie jest w  stanie pojąć Jego dróg oraz mowy, nie potrafi korzystać z Jego wynalazku. czy możemy jednak pojąć słowa Boga, skoro tak bardzo różnimy się od Niego? Z  czego jednak ostatecznie bierze się ten brak pojmowania? czy chodzi tu tylko o różnicę między nieskończonym Bogiem i skończonym człowiekiem? w jaki sposób można by zniwelować to niezrozumienie i czy porozumienie jest w ogóle możliwe?

9 A.J. Heschel, Człowiek szukający Boga. Szkice o modlitwie i symbolach, Kraków
2008, s. 64.

10H.G. Gadamer, Początek filozofii, warszawa 2008, s. 22.

11Jeśli nie oznaczono inaczej, cytaty z  Pisma Świętego pochodzą z  wydania IV Biblii Tysiąclecia (skrót: Bt4; skrót wydania V: Bt5). Źródła innych przekładów zostały oznaczone skrótami: Bp — Biblia poznańska; Bw-p — Biblia warszawsko-praska; Bpaul — Biblia paulistów; BGd — Biblia Gdańska; epp — ekumeniczny przekład przyjaciół, Jan Turnau, ks. Michał Czajkowski, abp Jeremiasz Jan Anchimiuk, pastor Mieczysław Kwiecień; Miłosz — Niektóre księgi w przekładzie Czesława Miłosza; NBGd — Nowa Biblia Gdańska; Kow — Nowy testament w przekładzie ks. Seweryna Kowalskiego; pDos — przekład Dosłowny.

opr.ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wiara teologia dogmatyka szukanie Boga rozmowa z Bogiem
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W