Kościół oo. kapucynów w Ostrogu czwarty raz poświęcono

Kościół oo. kapucynów w Ostrogu czwarty raz poświęcono, drugi raz na cerkiew...

W niedzielę, 30 października 2005 roku, patriarcha Rusi-Ukrainy Filaret, stojący na czele Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Kijowskiego Patriarchatu, poświęcił cerkiew św. Fedora Ostrogskiego w Ostrogu na Wołyniu. Cerkiew ta to dawny kościół klasztorny oo. kapucynów pw. Trójcy Świętej. Świątynia ta już czwarty raz została poświęcona! Wydarzenie to pokazuje jak skomplikowana jest historia chrześcijaństwa na Ziemi Wołyńskiej i samego Wołynia. Po raz pierwszy kościół ten był poświęcony w 1769 roku przez bpa Franciszka Komornickiego i był świątynią konwiktu kapucyńskiego do 1832 roku, kiedy kapucynów w Ostrogu skasowały władze carskie. Wiele lat kościół stał pusty, potem zrobiono w nim magazyn wojskowy. W latach 1866-1867 świątynia została odrestaurowana staraniem hrabiny Błudowej i zamieniona na prawosławną cerkiew dla Bractwa Świetych Cyryla i Metodego. Pierwszą liturgię w przystosowanej zgodnie z kanonami prawosławnymi świątyni odprawiono w dniu 8 października 1867 roku - wtedy została po raz drugi poświęcona (po ukraińsku: "pereoswjaczena"). Prawosławni opuścili mury kościoła i klasztoru oo. kapucynów w Ostrogu wiosną 1924 roku.

W 1931 roku cerkiew znów zamieniono na świątynię katolicką - zrobiono w niej szkolną kaplicę miejscowego Seminarium Nauczycielskiego. Kościół został trzeci raz poświęcony (a drugi raz "pereoswjaczenyj"). Ojcowie kapucyni wrócili do swego klasztoru dopiero w sierpniu 1939 roku. W dniu 13 sierpnia 1939 roku, odbyło się uroczyste przekazanie kościoła i części dawnego klasztoru kapucynom. Kapucynów po raz drugi wygnali sowieci w dniu 18 grudnia 1939 roku. Zaś w grudniu 1943 roku i styczniu 1944 roku kościół i klasztor oo. kapucynów był ośrodkiem samoobrony polskiej kierowanej przez o. Remigiusza Kranca OFMCap. Uniwersytet Narodowy "Akademia Ostrogska", będący gospodarzem dawnego konwiktu oo. kapucynów, pięknie odnowił dawny kościół klasztorny. Parafia katolicka proponowała uczynienie w dawnym kościele oo. kapucynów ekumenicznej kaplicy z której korzystałyby wszystkie wyznania. Przeciwny był temu Ukraiński Kościół Prawosławny Moskiewskiego Patriarchatu.

Obecnie dawny kościół oo. kapucynów został przejęty przez Ukraiński Kościół Prawosławny Kijowskiego Patriarchatu. Historia kolejny raz zatacza koło. Kapucyński kościół pw. Trójcy Św. w Ostrogu znów jest cerkwią, tym razem ukraińską. W tym samym czasie trwa konflikt wokół Cerkwi Woskreseńskiej (Zmartwychwstania Pańskiego) w Ostrogu, która do tego czasu była w jurysdykcji Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Moskiewskiego Patriarchatu. Szkoda, że w Ostrogu, który ma wielowiekową tradycję współistnienia różnych religii i wyznań, wynikają nieporozumienia między braćmi w Chrystusie. Co przyniesie przyszłość?


opr. mg/mg« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama