Recenzja - Odpowiedzi na 101 pytań o ekumenizm

Recenzja książki o. Prof. Zdzisława J. Kijasa OFMConv.

Dogmatyk

Wydawnictwo WAM opublikowało w serii „Odpowiedzi na 101 pytań o...” książkę o. Prof. Zdzisława J. Kijasa OFMConv. pt. „Odpowiedzi na 101 pytań o ekumenizm”.

Opracowanie składa się z ośmiu części. Pierwsza przedstawia początki i rozwój ekumenizmu. Autor umieszcza tu rys historyczny oraz wyjaśnia istotę ruchu ekumenicznego. Podkreśla chrystologiczny aspekt intencji jednoczących podzielone chrześcijaństwo. Mówi też o rodzajach ekumenizmu. W drugiej części podjęto zagadnienie sakramentów świętych. Omówiono tu różnice i podobieństwa w ich interpretacji przez poszczególne tradycje chrześcijańskie oraz porządek dyscyplinarny w korzystaniu z posługi sakramentalnej. Część trzecia prezentuje Kościoły biorące udział w dialogu ekumenicznym. Autor dokonuje przeglądu większych wspólnot chrześcijańskich, wskazując na historię, doktrynę, główne dokumenty kościelne, strukturę. W części czwartej zawarte są informacje na temat instytucji o charakterze ekumenicznym. Część piąta ukazuje aktualny stan dialogu ekumenicznego oraz jego owoce. Autor opisuje problematykę poruszaną w oficjalnym dialogu ekumenicznym oraz dokumentach powstałych w wyniku rozmów. W odniesieniu do dialogu ekumenicznego w Polsce, dokonuje prezentacji zespołów specjalistów, biorących udział w oficjalnym dialogu teologicznym. W części szóstej zostały ukazane główne zagadnienia dialogu teologicznego na tle różnic doktrynalnych i dyscyplinarnych charakterystycznych dla każdej tradycji chrześcijańskiej. Część siódma kreśli otwarte kwestie ekumeniczne. Ukazuje miejsca sporne i trudności w dialogu. Część ósma mówi o przyszłości ekumenizmu. Autor akcentuje konieczność dialogu ekumenicznego. Przypomina cel dialogu, którym jest zjednoczenie w wierze chrześcijańskiej, z jednoczesnym zachowaniem tożsamości wyznaniowej. Postęp w ruchu ekumenicznym wiąże z dochowaniem wierności misyjnemu posłaniu Kościoła.

Omawiana książka ma formę pytań i odpowiedzi. Dzięki temu Autor nawiązuje dialog z Czytelnikiem. Ułatwia to percepcję nowych treści szczególnie osobom początkującym w studium zagadnień ekumenicznych. Pytania są umieszczone także w spisie treści, co umożliwia szybkie dotarcie do nurtującego problemu. Odpowiedź na każde pytanie jest całościowa. Można więc korzystać z wybranego fragmentu książki niezależnie, bez poczucia niedosytu informacyjnego. Całość jest uporządkowana merytorycznie, co sprawia, że jest rodzajem przewodnika po ekumenizmie. Do książki są dołączone indeksy: osobowy i rzeczowy oraz adresy stron internetowych prezentujących Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie oraz instytucje ekumeniczne.

Książka o. prof. Z. J. Kijasa pt. „Odpowiedzi na 101 pytań o ekumenizm” stanowi wartościową pozycję wśród materiałów edukacyjnych z eklezjologii, a szczególnie teologii porównawczej. W formie przystępnej podaje zasady ekumenizmu. Uwzględnia naukę Kościoła Katolickiego. Zachowuje obiektywizm w stosunku do kwestii trudnych i bolesnych. Jest cenna zwłaszcza dlatego, że odzwierciedla doświadczenie ekumeniczne zdobyte w praktyce dialogu teologicznego, w którym Autor uczestniczy osobiście.


Recenzja - Odpowiedzi na 101 pytań o ekumenizm

Prof. Zdzisław J. Kijas OFMConv.

ODPOWIEDZI NA 101 PYTAŃ O EKUMENIZM

ISBN: 83-7318-134-2
Copyright © Wydawnictwo WAM 2003opr. ab/ab

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama