Bł. Dina Belanger

Biografia bł. Diny Bélanger (1897-1929), beatyfikowanej 20-03-1993

Dina Belanger urodziła się 30 kwietnia 1897 r. w Quebecu (Kanadzie) i tego samego dnia została ochrzczona. Była jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, którzy otoczyli ją troską i miłością oraz zapewnili jej staranne wykształcenie. Ukończyła szkołę podstawową sióstr ze zgromadzenia Notre-Dame, a następnie przez dwa lata uczyła się w szkole z internatem u tychże sióstr w Bellevue. Wychowawcy i koleżanki zapamiętali ją jako uczennicę inteligentną i gorliwą. W 8 roku życia rozpoczęła naukę gry na fortepianie, czyniąc w niej szybkie postępy.

Obdarzona silną wolą i wytrwałością oraz bardzo wrażliwa, wcześnie poczuła w sobie pragnienie świętości. Ważnym wydarzeniem jej dzieciństwa była pierwsza komunia św., do której przystąpiła mając 10 lat. W Wielki Czwartek następnego roku doświadczyła mistycznej bliskości Jezusa. "Pierwszy raz — napisała — usłyszałam tak wyraźnie Jego głos, wewnętrzny, słodki i melodyjny, który napełnił mnie prawdziwym szczęściem».

Po skończeniu szkoły w Bellevue wyjechała do Nowego Jorku, gdzie przez dwa lata kontynuowała studia muzyczne. Uczestniczyła także w życiu artystycznym wielkiej metropolii. Listy do rodziców, które pisała w tym okresie prawie codziennie, pełne są radości, bogatych opisów życia szkolnego, rzeczowych^ informacji o sukcesach w nauce.

Po powrocie do rodzinnego miasta dała kilka koncertów i choć odniosła znaczne sukcesy, pozostała bardzo skromna. Włączyła się w życie parafialne, odwiedzając chorych i ubogich oraz pomagając w szyciu paramentów liturgicznych.

Nie traciła nigdy z oczu ideału świętości. Jeszcze w czasie pobytu w Nowym Jorku zetknęła się ze swoją przyszłą rodziną zakonną — Zgromadzeniem Sióstr Jezusa i Maryi. 11 sierpnia 1921 r. wstąpiła do nowicjatu w Sillery (Ouebec), a 15 sierpnia 1923 r. złożyła profesję zakonną. Przełożona widząc, że Dina żyje w wyjątkowej zażyłości z Bogiem, poprosiła sługę Bożą o opisanie działania łaski Bożej w jej duszy. Podjęła się tego zadania w duchu posłuszeństwa, choć — jak sama podkreśliła — kosztowało ją to wiele. W ten sposób powstała Autobiografia, cenne świadectwo bogatego życia wewnętrznego sługi Bożej. Po profesji zakonnej Dina udzielała lekcji muzyki, oddając się tej pracy z wielkim zapałem.

W pierwszych miesiącach pobytu w zakonie zapadła na groźną chorobę, z której nigdy do końca się nie wyleczyła i która kilka lat później spowodowała jej śmierć. Umarła 4 września 1929 r. w opinii świętości.

Duchowość Diny Belanger miała charakter chrystocentryczny i maryjny, czerpała siłę z miłości Boskiego Serca Jezusa oraz Niepokalanego Serca Maryi, jej źródłem była Eucharystia. Tajemnica świętości błogosławionej polegała na wiernej i wielkodusznej współpracy z łaską Boga i życiu w zgodzie z Jego wolą. Powtarzała: "Kochać i pozwolić działać Jezusowi i Maryi». D

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama