Bł. Karol de Foucauld

Biogram bł. Karola de Foucauld (1858-1916)

KAROL DE FOUCAULD urodził się 15 września 1858 r. w Strasburgu w rodzinie arystokratycznej. Wcześnie stracił rodziców, a potem — w młodości — również wiarę i szybko roztrwonił majątek. W 1879 r. ukończył szkołę oficerską i rozpoczął służbę wojskową. Skierowano go do Oranu w Algierii. Tam zafascynowała go kultura arabska. W 1882 r. opuścił wojsko i udał się w podróż do Maroka. Relacje z tej wyprawy przyniosły mu wielki rozgłos.

W 1886 r. powrócił do Francji. Pod wpływem siostry, kuzynki oraz przyjaciela rodziny ks. H. Huvelina, przyszłego kierownika duchowego, ponownie zbliżył się do wiary i nawrócił. Po nawróceniu odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej (od końca listopada 1888 r. do lutego 1889 r.).

W 1890 r. wstąpił do trapistów w opactwie Matki Bożej Śnieżnej w Ardenach. Jeszcze w nowicjacie poprosił o przeniesienie do uboższego klasztoru w Akbes w Syrii. Nadal szukał swojej drogi życiowej. W 1895 r. zaczął pisać reguły dla nowych wspólnot zakonnych. Ostatnie miesiące u trapistów spędził w rzymskim opactwie Tre Fontane. W 1897 r. został zwolniony ze ślubów. Udał się do Nazaretu i zamieszkał przy klasztorze klarysek. Marzył o życiu pustelniczym na górze Tabor.

W 1900 r. powrócił do opactwa Matki Bożej Śnieżnej, by przygotować się do święceń kapłańskich, które otrzymał w 1901 r. Na własną prośbę został oddelegowany do dyspozycji wikariusza apostolskiego Sahary. Osiedlił się w pustelni w Beni Abbes w Algierii. W 1904 r. przeniósł się do pustelni w Tamanrasset, gdzie przebywał aż do śmierci. Zginął 1 grudnia 1916 r., zastrzelony przez członka muzułmańskiej sekty w czasie napadu na fort, do którego przeniósł się na życzenie władz wojskowych.

Duchowość Karola de Foucauld, zainspirowana nazaretańskim życiem Świętej Rodziny, łączy w sobie ideał życia pustelniczego z działalnością misyjną, która wyraża się w ewangelizacji, świadectwie życia poprzez apostolat obecności i pracę fizyczną oraz w braterstwie. Duchowością tą, opartą na idei pustyni, czyli samotności i ascezy pomagającej w zjednoczeniu z Bogiem, żyją zgromadzenia powstałe już po śmierci br. Karola od Jezusa, na podstawie jego reguł: mali bracia Jezusa, małe siostry od Najświętszego Serca Jezusa, małe siostry Jezusa, mali bracia i małe siostry od Ewangelii, oraz kilka instytutów świeckich, grupy i ruchy religijne. Beatyfikacja Karola de Foucauld odbędzie się 15 maja 2005 r.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama