Św. Cyryl Bertram i ośmiu towarzyszy oraz Innocenty od Niepokalanej

Krótka biografia męczenników hiszpańskich kanonizowanych 21.11.1999 - św. Cyryla Bertrama i innych Braci Szkolnych oraz o. Innocentego od Niepokalanej CP

Lata trzydzieste w Hiszpanii to okres gwałtownych konfliktów społecznych, wojny domowej i prześladowań Kościoła: zginęło wówczas 12 biskupów, 4 194 księży, 2 365 zakonników, 283 zakonnice i setki tysięcy świeckich katolików, zniszczono ponad 2 000 kościołów. Jan Paweł II już kilkakrotnie wynosił do chwały ołtarzy męczenników z tamtego okresu, łącznie ok. 200 osób. Św. Cyryl Bertram ze Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich (bracia szkolni) i siedmiu jego współbraci, kanonizowani 21 listopada, jako pierwsi oddali życie za wiarę: zginęli w 1934 r. w Asturii, regionie górniczym w północno-wschodniej Hiszpanii. Wraz z nimi poniósł śmierć pasjonista o. Innocenty od Niepokalanej. Ósmy męczennik kanonizowany jako «towarzysz» św. Cyryla Bertrama to również brat szkolny Jakub Hilary, rozstrzelany w styczniu 1937 r.

Br. Cyryl Bertram (José Sanz Tejedor), ur. 20 marca 1888 r. w Lermie (Burgos), najstarszy z grupy, liczył 46 lat, pochodził z ubogiej rodziny. Do zgromadzenia braci szkolnych wstąpił 12 lipca 1905 r. w Bujedo, wyróżniał się mądrością i roztropnością oraz głębokim życiem duchowym. Od 1933 r. był dyrektorem szkoły pod wezwaniem Matki Bożej z Covadonga, prowadzonej przez zgromadzenie w mieście Turón. Wraz z siedmioma współbraćmi nie opuścił szkoły, chociaż rewolucyjne zamieszki w Asturii stwarzały bardzo poważne zagrożenie dla duchownych. Szkoła została zaatakowana 5 października 1934 r. i zakonnicy, wśród których znajdował się przypadkowo także spowiednik młodzieży o. Innocenty od Niepokalanej, pasjonista, zostali umieszczeni najpierw w «domu ludowym», a następnie z wyroku komitetu rewolucyjnego rozstrzelani krótko po północy 9 października na miejskim cmentarzu.

Wraz ze św. Cyrylem Bertramem oddało życie siedmiu jego zakonnych współbraci:

Br. Marcjan Józef (Filomeno López López), ur. 15 listopada 1900 r. w El Pedregal (Guadalajara), wstąpił do zgromadzenia braci szkolnych w wieku 12 lat. W 1919 r. złożył pierwsze śluby, a w 1925 wieczyste. Głuchota uniemożliwiła mu nauczanie, zajmował się więc pracami ręcznymi. Do szkoły w Turonie został skierowany w 1934 r. na własne życzenie, aby zastąpić współbrata, który lękając się niebezpieczeństwa poprosił o przeniesienie do innego domu.

Br. Wiktorian Pius (Claudio Bernabé Cano) urodził się 7 lipca 1905 r. w San Millán de Lara (Burgos). Wstąpił do zgromadzenia braci szkolnych i pierwsze śluby złożył w 1923 r., a wieczyste w 1930 r. Był miłośnikiem muzyki i oprócz zwykłego nauczania prowadził chóry szkolne. Do Turonu został skierowany zaledwie na miesiąc przed śmiercią.

Br. Julian Alfred (Vilfrido Fernández Zapico) urodził się 24 grudnia 1903 r. w Cifuentes de Rueda (Léon). Już w wieku 17 lat zgłosił się do nowicjatu kapucynów, ale choroba zmusiła go do powrotu do domu. Gdy wyzdrowiał, wstąpił do zgromadzenia braci szkolnych i w 1932 r. złożył śluby wieczyste. W szkole w Turonie pracował przez dwa lata.

Br. Beniamin Julian (Vicente Alonso An-drés), ur. 27 października 1908 r. w Jaramillo de la Fuente (Burgos), wstąpił do zgromadzenia braci szkolnych w wieku 12 lat. Był ceniony jako nauczyciel, do tego stopnia, że rodzice uczniów próbowali zapobiec jego przeniesieniu ze szkoły w Santiago de Compostela do Turonu. Złożył śluby wieczyste w sierpniu 1933 r.

Br. Benedykt od Jezusa (Héctor Valdivielso) urodził się 31 października 1910 r. w Buenos Aires jako syn ubogich emigrantów hiszpańskich, którzy po kilku latach powrócili do macierzystego kraju. Wstąpił od nowicjatu misyjnego braci szkolnych w Belgii, ponieważ pragnął apostołować w kraju swego urodzenia. Czekając na wyjazd do Argentyny, pracował najpierw w szkole w Astordze, a od 1933 r. w Turonie. Jest pierwszym kanonizowanym świętym pochodzącym z Argentyny.

Br. Anicet Adolf (Manuel Seco Gutiérrez), ur. 4 października 1912 r. w Celada Marlantes (Santander), był najmłodszym członkiem wspólnoty w Turonie. Wcześnie osierocony przez matkę, otrzymał bardzo religijne wychowanie od ojca (także dwaj jego bracia wstąpili do tego samego zgromadzenia). W 1930 r. złożył pierwsze śluby. Po uzyskaniu dyplomu nauczyciela w 1933 r. pracował w szkole w Valladolid, a później w Turonie. W obliczu śmierci zachował spokój i pogodę ducha, co zdumiało nawet jego zabójców.

Br. August Andrzej (Román Martínez Fernández), ur. 6 maja 1910 r. w Santander, pragnął już w bardzo młodym wieku wstąpić do zgromadzenia braci szkolnych, ale sprzeciwiła się temu matka. Dopiero gdy poważnie zachorował, matka złożyła ślub, że jeśli chłopiec wyzdrowieje, pozwoli mu spełnić zamiar. Br. August Andrzej złożył pierwsze śluby w 1927 r. W Turonie pracował niespełna rok, poniósł śmierć jeszcze przed złożeniem ślubów wieczystych.

Wraz z br. Cyrylem Bertramem i jego siedmioma towarzyszami zginął o. Innocenty od Niepokalanej (Manuel Canoura Arnau), pasjonista. Urodzony 10 marca 1887 r. w S. Cecilia del Valle de Oro, w wieku 14 lat wstąpił do seminarium ojców pasjonistów w Peńafiel. Studiował filozofię i teologię, a w 1920 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1934 r. pracował jako kapłan w Mieres. 4 października udał się do szkoły w pobliskim Turonie, aby wyspowiadać uczniów przed pierwszym piątkiem miesiąca. Ten zbieg okoliczności doprowadził go do męczeństwa razem z grupą braci szkolnych.

Członkiem Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich był także br. Jakub Hilary (Manuel Barbal Cosán), który poniósł śmierć męczeńską trzy lata później. Urodzony 2 stycznia 1898 r. w Enviny (Lerida), wstąpił najpierw do seminarium w Seo de Urgel, ale postępująca głuchota zmusiła go do zaniechania studiów. Przyjęty do zgromadzenia braci szkolnych, w 1918 r. rozpoczął pracę apostolską i mimo trudności ze zdrowiem znalazł uznanie jako nauczyciel. Po ostatecznej utracie słuchu zrezygnował z nauczania i zajął się pracami fizycznymi. Został aresztowany w grudniu 1936 r. w Mollerusie i był przetrzymywany na statku zamienionym w więzienie. W styczniu 1937 r. odbył się proces-farsa, w którym skazano go na śmierć. Został rozstrzelany w Tarragonie 16 stycznia.

Bracia szkolni z Turonu i br. Jakub Hilary zostali beatyfikowani przez Jana Pawła II 29 kwietnia 1990 r.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama