Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


W szkole Jezusa

Franz Jalics SJ

Przykazania

Młody i bogaty mężczyzna czuje tęsknotę za Bogiem. Prowadzony przez tę siłę, idzie do Jezusa i w prosty sposób przedstawił swoją prośbę, aby Jezus wskazał mu drogę do życia wiecznego. Jezus poważnie podchodzi do tego pytania i wskazuje mu pierwszy krok, który należy zrobić, aby osiągnąć życie wieczne:

„«A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania». Zapytał Go: «Które?». Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!»” (Mt 19, 17-19).

Jezus nazywa pierwszy krok. Pokazuje przez to, jak wielką wagę przywiązuje do zachowywania przykazań. To pierwsze wezwanie pierwotnie nie pochodziło od Jezusa, lecz od Mojżesza. W Kazaniu na górze Jezus wyraźnie opowiada się za przestrzeganiem wszystkich nakazów, a młodzieńca wzywa do zachowywania dziesięciu Bożych przykazań. Chodzi o nakazy Mojżesza i proroków, a nie o przepisy związane z rytualną czystością:

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Praw oalbo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będziewiększa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 5, 17-20).

Jezus wciąż na nowo przypomina ludziom o przykazaniach. W swoich mowach często odnosi się do poszczególnych nakazów. W samym Kazaniu na górzeczytamy: niezabijaj, niegniewaj się na brata, nie nazywaj gogłupcem, nie przynoś żadnej ofiary, dopóki nie pojednasz się ze swoim bratem, zawieraj pokój ztwoimprzeciwnikiem, niełamprzysięgi małżeńskiej, nie patrz pożądliwie na kobietę, nie rozwódź się, poza tymi wypadkami, które są dozwolone przez prawo, nie przysięgaj, temu, który uderzycięwprawypoliczek, nadstawidrugi, módl się za tych, którzy ciebie prześladują.

Dla Jezusa zachowywanie przykazań jest pierwszym i podstawowym krokiem w kierunku życia wiecznego. Zachowywać przykazania oznacza przyjąć określony porządek świata, uznać Boga za Pana i Prawodawcę wszechrzeczy, zgodzić się na ustalone przez Niego reguły życia. Przyjąć Boga jako Prawodawcę świata oznacza akceptować życie. Znałem młodych ludzi, którzy nie chcieli żyć. Nie akceptowali własnego życia. Śmierć nie była dla nich niczym strasznym. Nie mieli zrozumienia dla przykazań. Później jednak dowiadywałem się, że niektórzy z nich odkryli wartość życia i zaakceptowali przykazania. Z chwilą kiedy życie nabrało dla nich sensu, śmierć stała się czymś groźnym, ponieważ zaczęła oznaczać koniec życia, którego nie chcieli stracić. Nie potrafili opiekować się umierającymi, ponieważuważali śmierćzazniszczenieżycia. Zrozumieli również, że Dekalog zawierareguły konieczne do wspólnego życia na ziemi. Przyjęli oni doczesne życie, ale nie zaakceptowali jeszcze właściwej ojczyzny.

Franz Jalics SJ

tłumacz: Jacek Poznański SJ
W SZKOLE JEZUSA
Cztery etapy duchowego rozwoju

Mam tu na myśli wielu ludzi, którzy szukali Jezusa, całymi dniami przysłuchiwali się Jego słowom i podziwiali Jego dzieła. Pełni ciekawości przychodzili do Niego, a On okazywał im wiele zrozumienia, współczucia i miłości. Mówił do nich i leczył ich rany. Byli jeszcze na początku drogi, ale znajdowali się już na drodze. Zaakceptowali świat jako stworzony przez Boga i przykazania będące niejako instrukcją obsługi tego świata, którą dał nam Stwórca. Bogaty mężczyzna był już na drodze przykazań i odpowiedział Jezusowi:

„Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości” (Mk 10, 20).

W ten sposób młodzieniec zdał pierwszy egzamin. Zobaczmy, że chce on iść jeszcze dalej. Zapytał bowiem o życie wieczne. 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duchowość prawo przykazania sens życia kierownictwo duchowe życie duchowe podążania za mistrzem
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W