Organizacja Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w 1998 - statystyki

Ciekawe statystyki dotyczące wszystkich diecezji


Organizacja Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w 1998

Tekst pochodzi z książki „Kościół i religijność polaków” wydanej przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC praca zbiorowa pod redakcją ks. Witolda Zdaniewicza SAC i Tadeusza Zembrzuskiego , Warszawa 2000.

Tab. 1. Organizacja Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w 1998 r - metropolie

Metropolie i archidiecezja

Dekanaty

Parafie i wikariaty samodzielne

Księża diecezjalni i zakonni

Alumni diecezjalni

Wierni

w % ogółu ludności

na 1 parafię

na l księdza

Razem:

1085

9990

27235

4653

95,8

3486

1279

Białostocka

45

355

1124

267

86,4

3292

1040

Częstochowska

83

751

1973

354

98,8

3661

1393

Gdańska

67

649

1717

331

95,5

3795

1434

Gnieźnieńska

68

568

1444

240

97,6

3264

1284

Katowicka

86

857

2375

346

95,2

3806

1373

Krakowska

136

1359

4722

637

96,9

3157

909

Lubelska

75

727

2259

547

97,1

3391

1091

Olsztyńska (Warmińska)

71

599

1128

216

96,5

2690

1428

Poznańska

74

684

1610

230

96,9

3379

1435

Przemyska

75

775

2073

407

99,0

2466

922

Szczecińsko-Kamieńska

88

740

1748

345

90,9

3772

1597

Warszawska

97

822

2521

371

96,1

4743

1546

Wrocławska

76

696

1799

254

95,8

3709

1435

Łódzka

34

222

697

85

94,8

6622

2109

Ordynariat polowy Wojska Polskiego

10

186

45

23

x

x

x

Tab. 2. Organizacja Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w 1998 r - diecezje

Metropolie i archidiecezja

Dekanaty

Parafie i wikariaty samodzielne

Księża diecezjalni zakonni

Alumni diecezjalni

Wierni

w % ogółu ludności

na 1 parafię

na 1 księdza

Razem:

1085

9990

27235

4653

95,8

3486

1279

Białostocka 1

0

93

381

85

82,7

4064

992

Bielsko-Żywiecka

22

205

573

89

91,8

3622

1296

Częstochowska

33

293

827

135

97,8

3074

1089

Drohiczyńska

11

93

212

77

68,9

2289

1004

Elbląska

19

183

304

66

98,4

2645

1592

Ełcka

19

146

289

65

95,0

2891

1461

Gdańska

20

167

676

109

96,1

5841

1443

Gliwicka

18

149

452

61

90,3

4638

1529

Gnieźnieńska

32

313

760

121

97,5

3191

1314

Kaliska

33

269

519

98

98,6

2801

1452

Katowicka

32

315

1121

180

97,1

5397

1517

Kielecka

28

297

728

122

97,0

2744

1120

Koszalińsko-Kołobrzeska

25

221

526

111

91,4

3846

1616

Krakowska

43

413

1973

133

97,5

3915

819

 

 

 

Metropolie archidiecezja

Dekanaty

Parafie i wikariaty samozielne

Księża diecezalni i zakonni

Alumni diecezlni

Wierni

w % ogótu ludności

na 1 parafie

na 1 księdza

Legnicka

33

293

567

98

99,8

3794

1961

 

 

26

253

1069

323

96,7

4067

963

Lubelska

24

169

531

105

98,5

3421

1089

Łomżyńska

21

160

381

85

99,7

3713

1559

Olsztyńska (Warmińska)

33

270

535

85

96,2

2611

1318

Opolska

36

393

802

105

95,6

2215

1085

Pelplińska

30

295

607

130

94,3

2719

1321

Płocka

30

242

564

91

96,1

3223

1383

Poznańska

41

415

1091

132

96,1

3753

1428

Przemyska

36

383

1023

169

99,8

2136

800

Radomska

28

301

742

141

99,7

3478

1411

Rzeszowska

20

219

654

150

97,6

2755

923

Sandomierska

25

233

548

104

97,2

3044

1294

Siedlecka

24

241

642

120

97,7

3016

1132

Sosnowiecka

22

157

404

78

98,7

5105

1984

Szczecińsko-Kamieńska

36

266

619

106

92,7

3759

1616

Tarnowska

43

444

1448

293

99,7

2514

771

Torunska

17

187

434

92

96,1

3666

1579

Warszawska

28

266

1048

110

95,6

5282

1341

Warszawsko-Praska

18

154

528

85

94,9

7269

2120

Wrocławska

36

255

684

119

97,7

3353

1250

Włocławska

43

403

1232

156

93,0

3648

1193

Zamojsko-Lubaczowska

19

173

396

88

99,6

2832

1237

Łódzka

27

253

603

128

88,8

3719

1561

Ordynariat Polowy WP

34

222

697

85

94.8

6622

7100

Źródło: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC


opr. JU/PO

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama