Chrześcijaństwo a wschodnie sztuki walki (cz. IV)

Wschodnie sztuki walki a okultyzm

Powrót | Dokumenty | Pierwszy stopień do... | Świadectwa | Szukaj pomocy | Uwaga ! Sekta |

Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot

Chrześcijaństwo a wschodnie sztuki walki (cz. IV)

Wschodnie sztuki walki a okultyzm

Dziwić może na pierwszy rzut oka połączenie pojęcia wschodnich sztuk walki z okultyzmem czyli wiarą w tajemne moce i uprawianiem1 A jednak, kiedy poznamy dokładniej literaturę poświęconą wschodnim sztukom walki okaże się, że wielu autorów zgodnych jest, co do tego, że techniki tych walk mają związek z szamanizmem2 i magizmem wschodniej filozofii taoistycznej i buddyjskiej. Pisze o tym chociażby Stanisław Tokarski, wybitny polski znawca wschodnich sztuk walki podkreślając, że "każdy z chińskich stylów operuje szamańskim intuicjonizmem" oraz, że techniki walk związane są nie tylko z filozofią zenu i taoizmem, ale też różnego rodzaju reliktami kultów magicznych typu szamańskiego. Do takich technik należy chociażby praktykowanie transu bitewnego, polegającego na "wcielaniu" się w tygrysa czy lamparta. Podstawą wejścia w taki trans bitewny jest otworzenie się na energię kosmiczną i naładowanie się nią. Jedną z technik, która umożliwia takie otwarcie jest oddychanie. Specyficzna technika oddychania prowadzi do uzyskania szczególnego stanu umysłu, który dziś znany jest pod modną nazwą odmiennego stanu świadomości. "Dopiero na tym tle - pisze dalej Stanisław Tokarski - należy studiować pojęcie owego bojowego transu specyficznego dla sztuk walki, wywodzonego przez badaczy religii z czasów bardzo dawnych, z czasów szamańskich".3

Jak twierdzą znawcy przedmiotu wszystkie zasady i teorie, na których zbudowane są style walk Wschodu, takie jak yin-yang, tao, qigong i wiele innych stanowią podstawy wschodniego okultyzmu. Potwierdza to np. Paul Crompton, mistrz i badacz chińskich sztuk walki kung-fu, pisząc: "Szkoła yin-yang wzięła swój początek od chińskich okultystów. Okultyzm, to bardzo pojemne znaczeniowo słowo. Jeśli sięgniemy do jego korzeni, okaże się, że wiąże się ono z rzeczami, które są ukryte. Starożytny chiński okultyzm związany jest z astrologią, pięcioma żywiołami wróżeniem."4

Dominik Chmielewski komentując powyższe stwierdzenia zauważa, że filozofię yin-yang stworzyli starożytni adepci wiedzy tajemnej Szkoły Wróżbitów. Według ich teorii to właśnie owe dwie siły yin i yang stanowią istotę wszechświata. Ta tajemna wiedza dała początek całej wschodniej wizji energetyki, która dziś jest tak bardzo popularna we wszelakiego rodzaju niekonwencjonalnych sposobach leczenia energią np. reiki, bioenergoterapia, czakroterapia, itp. Wszystkie te metody związane są z otwieraniem się na energie kosmiczne w celu zdobywania mocy. Te same zasady charakteryzują również różne formy wschodnich sztuk walki. Bazując na wierze w istnienie tajemnych energii kosmicznych, mistrzowie opracowali całą strategię i taktykę walki, a więc: pozycje walki, sposoby poruszania się, uderzania, kopnięcia oraz osiąganie maksymalnej skuteczności.

Podsumowując odwołajmy się do wypowiedzi mistrza sztuk walki Ashida Kim, który powiedział, że dopiero na pewnym stopniu zaawansowania w sztuce walki adept zaczyna dostrzegać, że za technikami walki, medytacji, ćwiczeń relaksujących kryje się cały wschodni okultyzm.

1 Manzanares C.V. Prekursorzy Nowej Ery. Warszawa, 1994, s.94
2 szaman - u niektórych ludów funkcjonariusz kultu, czarownik, znachor, pośredniczący między duchami i ludźmi.
3 Cyt. za: Chmielewski D. Wschodnie sztuki walki: czy tylko sport? Biuletyn Gdańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych 2000 nr 13, s. 7
4 Cyt. za: Chmielewski D. Op. cit.

opr. ab/ab

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama