Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


AKT ODDANIA DIECEZJI MATCE BOŻEJ

(odczytany w kościele katedralnym w Gliwicach w dniu 07.12.1996, podczas uroczystości pożegnania Kopii Cudownego Obrazu Maki Boskiej Częstochowskiej)


Niepokalana Dziewico, Przeczysta Matko Boga. Na zakończenie Twego szczególnego nawiedzenia w znaku Jasnogórskiego Obrazu młodej diecezji gliwickiej, stajemy przed Twym tronem z hołdem miłości, serdecznej czci i wdzięczności. Tobie poświęcamy siebie i tę cząstkę Kościoła Powszechnego jaką jest Diecezja Gliwicka. Przygarnij wszystkich do Swego Niepokalanego Serca.

Królowo Apostołów - Miej w opiece Ojca św., zachowaj go w zdrowiu i bezpieczeństwie, wspieraj w głoszeniu Ewangelii. Miej w opiece i nas biskupów, a także umacniaj w posłudze ludowi tej Ziemi Śląskiej.

Królowo Kapłanów - Osłaniaj każdego z nich, by nieustannie odnawiali się w mocy Ducha Świętego. Niech będą pokorni i mocni, mądrością Bożą przepełnieni, by swoje posługiwanie wykonywali w bezgranicznym poświęceniu się Bogu i człowiekowi. Wypraszaj nam też liczne i dobre powołania kapłańskie, zakonne i apostolskie. Ochraniaj wszystkich, którzy obrali drogę rad ewangelicznych.

Królowo Polski - Miej w opiece sprawujących władzę w naszych miastach i wioskach. Niech pełnią swe zadania w duchu służby i braterskiej miłości. Niech wyznacznikiem ich pracy będą: troska o człowieka, warunki jego rozwoju, ale zawsze zgodnie z prawem Bożym.

Matko Pięknej Miłości - Twej opiece zawierzam rodziny całej diecezji. Umacniaj miłość i jedność małżeńską, broń rodzące się życie, by każde dziecko było chciane i kochane. Spraw, by nasze rodziny były środowiskiem wiary, wychowującym młode pokolenie w duchu wierności najtrwalszym wartościom. Pomóż naszym rodzinom odradzać się na nowo, by stawały się "domowym kościołem".

Matko Najlepsza - Twej szczególnej opiece powierzam dzieci. Niech dzieci cierpiące głód i opuszczenie znajdą opiekuńcze serca. Te pozbawione miłości i rodziców przytul do Swego Matczynego Serca.

Stolico Mądrości - Otocz macierzyńską opieką młodych - nadzieję także naszego lokalnego Kościoła. Pomóż im pokonywać wszelką beznadziejność, pomóż im stawać się silniejszymi od wszystkiego co ich otacza.

Matko i Nauczycielko Życia - Twemu wstawiennictwu i opiece zawierzam wszystkich profesorów, nauczycieli i wychowawców uczelni, szkół i przedszkoli na terenie naszej diecezji. Niech swoje posłannictwo wypełniają w duchu służby narodowi, młodemu pokoleniu, objawiając zawsze prawdę o świecie, życiu i człowieku. Niech uwrażliwiają na prawdę, dobro i miłość do człowieka.

Matko Nieustającej Pomocy - Zachowaj wszystkich ludzi pracy, trudzących się w kopalniach, hutach, w różnych warsztatach, biurach i urzędach, w przemyśle i handlu. Otocz opieką lekarzy i cały personel służby zdrowia, policję, przedsiębiorców, inżynierów i ludzi pióra. Bądź im pomocą w wykonywaniu ich pracy w duchu odpowiedzialności za wspólne dobro.

Matko Uzdrowienie Chorych - Otaczaj opieką wszystkich chorych i cierpiących, tych przeżywających chorobę w szpitalach i tych przeżywających chorobę w różnych zakładach, czy Ośrodkach Opieki, czy wreszcie przeżywających cierpienie w samotności swoich mieszkań i domów.

Wspomożenie Wiernych - Twojej opiece zawierzam wszystkie Rady Duszpasterskie, Zespoły charytatywne, Stowarzyszenia i Ruchy Katolickie działające w parafiach. Niech te wspólnoty aktywnie pracują dla dobra Kościoła Lokalnego i Powszechnego. Niech będą aktywnymi świadkami życia w miłości do Boga i człowieka.

Maryjo! Otocz rodzinę diecezjalną swą macierzyńską opieką i strzeż jej świętości. Natchnij nadprzyrodzonym duchem pobożności. Uproś nam stałość w wierze, świętość życia. Złącz nas w zgodzie i bratniej miłości. Daj tej Ziemi Śląskiej spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności dzieci Bożych. Bądź naszą Królową i Panią, Natchnieniem i Patronką. Złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego świętym Królestwem.

Pod Twoją obronę ..............

Data publikacji: 1998-10-19Inne materiały tego autora
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Matka Boża powierzenie oddanie hołd opieka patron
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W