reklama

Misje i Różaniec

Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 1.10.2006 - wersja wg. Przewodnika Katolickiego

Podczas ostatniego spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo Papież prosił o modlitwę różańcową w intencji pokoju na świecie, mówił także o potrzebie zaangażowania misyjnego, które dotyczy każdego chrześcijanina.

Poniżej zamieszczamy pełen tekst rozważania Ojca Świętego.

Drodzy bracia i siostry!

Dzisiaj, pierwszego października, chciałbym zatrzymać się na dwóch aspektach, które we wspólnocie Kościoła cechują ten miesiąc: modlitwa różańcowa i zaangażowanie na rzecz misji. 7 października obchodzić będziemy święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej; to tak, jakby każdego roku Matka Boża zapraszała nas do odkrycia na nowo piękna tej modlitwy, tak prostej i tak głębokiej. Umiłowany Jan Paweł II był wielkim apostołem Różańca: pamiętamy go, klęczącego z koronką w ręku, pogrążonego w kontemplacji Chrystusa, jak sam do tego zachęcał w Liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae". Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną i chrystocentryczną, nieodłączną od medytacji Pisma Świętego. To modlitwa chrześcijanina, postępującego w pielgrzymce wiary za Chrystusem, za Maryją. Chciałbym zachęcić was, drodzy bracia i siostry, do odmawiania Różańca w tym miesiącu w rodzinie, we wspólnotach i parafiach w intencjach Papieża, za misję Kościoła i za pokój na świecie. Październik jest miesiącem misji, a w niedzielę 22 obchodzić będziemy Światowy Dzień Misyjny. Ze swej natury Kościół jest misyjny. „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20, 21) powiedział Jezus zmartwychwstały do apostołów w Wieczerniku. Misja Kościoła jest przedłużeniem misji Chrystusa: nieść wszystkim miłość Boga, głosić Go słowem i konkretnym świadectwem miłości. W Orędziu na najbliższy Światowy Dzień Misyjny chciałem ukazać miłość właśnie jako „serce misji". Święty Paweł, apostoł narodów, pisał: „Miłość Chrystusa przynagla nas" (2 Kor 5,14). Oby każdy chrześcijanin uznał te słowa za swoje, w radosnym doświadczeniu bycia misjonarzem miłości tam, gdzie postawiła go Opatrzność, z pokorą i odwagą, służąc bliźniemu bez ukrytego celu i czerpiąc z modlitwy siłę miłości radosnej i czynnej (por. „Deus caritas est", 32-39).

Powszechną patronką misji, wraz ze św. Franciszkiem Ksawerym, jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus, dziewica karmelitańska i Doktor Kościoła, której wspomnienie liturgiczne obchodzimy właśnie dzisiaj. Ona, która jako „prostą" drogę do świętości wskazała ufne zdanie się na miłość Boga, niech pomaga nam być wiarygodnymi świadkami Ewangelii miłości. Najświętsza Maryja, Dziewica Różańca i Królowa misji, niechaj prowadzi nas wszystkich do Chrystusa Zbawiciela.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama