Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


V Światowe Spotkanie Rodzin z Ojcem Świętym. Walencja, 8-9 lipca 2006 r.
Benedykt XVI

Rodzino, żyj i przekazuj wiarę!

Rozważanie papieskie przed modlitwą «Anioł Pański» 2 lipca 2006 - WatykanW niedzielę 2 lipca w rozważaniu poprzedzającym «Anioł Pański» Benedykt XVI mówił o zbliżającym się V Światowym Spotkaniu Rodzin w Walencji oraz wezwał wiernych do modlitwy o jego pomyślny przebieg, jak również za wszystkie rodziny na świecie, «aby były prawdziwymi wspólnotami miłości i życia, w których z pokolenia na pokolenie przekazywany jest płomień wiary».

Drodzy Bracia i Siostry!

W przyszłą sobotę i niedzielę odbędzie się w Hiszpanii w Walencji V Światowe Spotkanie Rodzin. Pierwsze zostało zorganizowane w Rzymie w 1994 r. z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny, ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Umiłowany Jan Paweł II napisał na tę okoliczność długą i piękną medytację poświęconą rodzinie, której nadał formę Listu do rodzin całego świata. Po tym pierwszym wielkim spotkaniu rodzin nastąpiły kolejne: w Rio de Janeiro w 1997 r., w Rzymie w r. 2000 — z okazji Jubileuszu Rodzin, w Manili w r. 2003, dokąd Papież nie mógł udać się osobiście, lecz przesłał swe orędzie w formie audiowizualnej. Jest rzeczą bardzo ważną, aby również do dzisiejszych rodzin dotarł pamiętny apel, z jakim Jan Paweł II zwrócił się przed 25 laty w Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio: «rodzino, 'stań się' tym, czym 'jesteś'» (n. 17).

Tematem najbliższego spotkania, które odbędzie się w Walencji, jest przekaz wiary w rodzinie. Do tego nawiązuje również motto mojej wizyty apostolskiej w tym mieście: «Rodzino, żyj i przekazuj wiarę!» Dziś w tak wielu zeświecczonych społecznościach najpilniejszą potrzebą wierzących w Chrystusa jest właśnie odnowienie wiary u dorosłych, aby mogli ją przekazywać nowym pokoleniom. Z drugiej strony, proces inicjacji chrześcijańskiej dzieci i młodzieży może stać się dla rodziców dobrą okazją do zbliżenia się do Kościoła i coraz głębszego poznawania piękna i prawdy Ewangelii. Rodzina jest bowiem żywym organizmem, w którym następuje wzajemna wymiana darów. Ważne jest, aby nigdy nie zabrakło słowa Bożego, które podtrzymuje żywy płomień wiary. Jakże wymowny jest podczas obrzędów chrztu św. gest zapalenia przez ojca lub ojca chrzestnego świecy od paschału, symbolu Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie celebrans zwraca się do rodziców: «Starajcie się, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, żyło zawsze jako dziecko światłości». Gest ten, w którym wyraża się cały sens przekazu wiary w rodzinie, jeśli ma być autentyczny, musi go poprzedzać i mu towarzyszyć troska rodziców o pogłębianie własnej wiary, o podsycanie jej płomienia przez modlitwę i częste przystępowanie do sakramentów pokuty i Eucharystii.

Módlmy się do Najświętszej Maryi Panny o pomyślny przebieg bliskiego już wielkiego spotkania w Walencji oraz za wszystkie rodziny na świecie, aby były prawdziwymi wspólnotami miłości i życia, w których z pokolenia na pokolenie przekazywany jest płomień wiary.

Apel o pokój na Bliskim Wschodzie

Z coraz większym niepokojem śledzę wydarzenia w Iraku i w Ziemi Świętej. W obliczu okrutnych zbrodni, spowodowanych ślepą przemocą, i coraz dramatyczniejszej groźby zaostrzenia się kryzysu w ostatnich dniach potrzeba sprawiedliwości, poważnego i wiarygodnego zaangażowania w budowanie pokoju, na które, niestety, nie ma widoków. Dlatego proszę wszystkich, aby zjednoczyli się w ufnej i wytrwałej modlitwie: niech Pan oświeci serca i niech nikt nie uchyla się od obowiązku kształtowania pokojowego współżycia, w przekonaniu, że każdy człowiek, bez względu na to, do jakiego narodu należy, jest bratem.

Spotkanie na szczycie zwierzchników religijnych w Moskwie

Od 3 do 5 lipca odbywa się w Moskwie ważne spotkanie na szczycie zwierzchników religijnych, zorganizowane przez Rosyjską Radę Międzyreligijną. Weźmie w nim udział delegacja Kościoła katolickiego na zaproszenie Patriarchy moskiewskiego. Pragnę przesłać serdeczne pozdrowienie Jego Świątobliwości Aleksemu II i wszystkim uczestnikom szczytu. To doniosłe spotkanie tak wielu przedstawicieli światowych religii świadczy o wspólnym pragnieniu rozwijania dialogu między cywilizacjami i dążenia do bardziej sprawiedliwego i pokojowego porządku na świecie. Mam nadzieję, że dzięki szczeremu zaangażowaniu wszystkich można będzie znaleźć obszary konkretnej współpracy przy wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu, aby stawić czoło aktualnym wyzwaniom. Co do chrześcijan, powinni uczyć się coraz głębszego poznawania się i wzajemnego szacunku, w poszanowaniu godności człowieka i jego wiecznego przeznaczenia. Zapewniam o mej modlitwie do Boga o owocne obrady na szczycie i obfite błogosławieństwo z nieba dla wszystkich.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: dziecko wiara rodzina Moskwa Hiszpania Bliski Wschód Walencja przekaz wiary Światowe Spotkanie Rodzin
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W