reklama

Narzędzie ewangelizacji

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 3.07.2005

Przed paroma dniami z radością dokonałem prezentacji Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Od wielu lat mówiono o potrzebie krótkiego katechizmu, ujmującego w sposób prosty, lecz wyczerpujący wszystkie istotne elementy nauki katolickiej. Boża Opatrzność zrządziła, że zamiar ten ziścił się w dniu rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego umiłowanego Jana Pawła II, który w decydujący sposób przyczynił się do powstania Kompendium. Dziękując za to Panu, chcę, drodzy bracia i siostry, jeszcze raz uwydatnić wartość tego użytecznego i praktycznego narzędzia w dziele przepowiadania Chrystusa i Jego Ewangelii zbawienia.

Kompendium, w formie dialogu między nauczycielem i uczniem, przedstawia syntezę najszerszego wykładu wiary Kościoła i nauki katolickiej, zawartego w katechizmie opublikowanym przez mojego czcigodnego Poprzednika w 1992 r. Podobnie jak katechizm, kompendium składa się z czterech części, które są ze sobą ściśle powiązane, i pozwala pojąć nadzwyczajną jedność tajemnicy Boga, Jego zbawczego planu dla całej ludzkości, centralne miejsce Jezusa, Jednorodzonego Syna Bożego, który dla nas stał się człowiekiem w łonie Maryi Dziewicy, umarł i zmartwychwstał. Chrystus, obecny i działający w swoim Kościele, zwłaszcza w sakramentach, jest źródłem naszej wiary, wzorem dla każdego, kto wierzy, i nauczycielem naszej modlitwy.

Drodzy bracia i siostry, na początku tego trzeciego tysiąclecia jednomyślne i zgodne głoszenie i nauczanie pełni prawd wiary, katolickiej doktryny i moralności oraz dawanie o nich świadectwa przez całą wspólnotę chrześcijańską jest bardzo potrzebne. Oby również to Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego mogło przyczynić się do pożądanej odnowy katechezy i ewangelizacji, ażeby wszyscy chrześcijanie — dzieci, młodzież, dorośli, rodziny i wspólnoty — poddając się działaniu Ducha Świętego, stawali się we wszystkich środowiskach katechetami i ewangelizatorami i tym samym pomagali innym spotkać Chrystusa. O to módlmy się z ufnością do Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy ewangelizacji.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama