Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Objawienie Chrystusa objawieniem Kościoła

6 I 2007 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»Drodzy Bracia i Siostry!

Dzisiejsza uroczystość Objawienia Pańskiego upamiętnia objawienie się Chrystusa Mędrcom, wydarzenie, któremu św. Mateusz poświęca wiele uwagi (por. Mt 2, 1-12). W swej Ewangelii pisze, że pewni «Mędrcy» — prawdopodobnie perscy zwierzchnicy religijni — przybyli do Jerozolimy, prowadzeni przez «gwiazdę», świetliste zjawisko na niebie, które zostało przez nich zinterpretowane jako znak zwiastujący narodziny nowego króla żydowskiego. W mieście nikt o niczym nie wiedział, co więcej, panujący wówczas król Herod przeraził się tą wiadomością i powziął tragiczny zamysł «rzezi niewiniątek», aby pozbyć się nowo narodzonego rywala. Mędrcy natomiast zaufali Świętym Księgom, a w szczególności proroctwu Micheasza, według którego Mesjasz miał się narodzić w Betlejem, mieście Dawidowym, znajdującym się około dziesięciu kilometrów na południe od Jerozolimy (por. Mi 5, 1). Wyruszyli w tym kierunku i znów widząc gwiazdę, z radością podążali za nią, dopóki nie zatrzymała się nad grotą. Weszli do niej i zobaczyli Dzieciątko z Maryją, pokłonili się przed Nim i oddając hołd Jego królewskiej godności, złożyli Mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.

Dlaczego to wydarzenie jest tak ważne? Ponieważ zapoczątkowało ono przyjmowanie wiary w Chrystusa przez ludy pogańskie, zgodnie z obietnicą, którą Bóg dał Abrahamowi, a o której mówi Księga Rodzaju: «Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi» (Rdz 12, 3). Podczas gdy Maryja, Józef i betlejemscy pasterze są przedstawicielami ludu Izraela, który przyjął Pana, Mędrcy są pierwocinami narodów, które również mają należeć do Kościoła, nowego Ludu Bożego, który łączy już nie jednorodność etniczna, językowa czy kulturowa, ale jedynie wspólna wiara w Jezusa, Syna Bożego. Objawienie Chrystusa jest zatem również objawieniem Kościoła, czyli ukazaniem jego powołania i powszechnej misji. W tym kontekście z radością kieruję serdeczne pozdrowienie do umiłowanych braci i sióstr z Kościołów wschodnich, które — zgodnie z kalendarzem juliańskim — będą jutro obchodzić Boże Narodzenie. Z całego serca życzę im obfitości pokoju i chrześcijańskiego szczęścia.

Pragnę również przypomnieć, że w uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzony jest Światowy Dzień Misyjny Dzieci. Jest to święto dzieci chrześcijańskich, które cieszą się darem wiary i modlą się, by światło Jezusa dotarło do wszystkich dzieci na świecie. Dziękuję dzieciom należącym do Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego, obecnego w 110 krajach; są one cennymi współpracownikami Ewangelii i apostołami solidarności chrześcijańskiej z najbardziej potrzebującymi. Wychowawców zachęcam do kształtowania w najmłodszych ducha misyjnego, by wyrastali na gorliwych misjonarzy, świadków Bożej dobroci i głosicieli Bożej miłości. Prośmy teraz Najświętszą Maryję Pannę, Gwiazdę Ewangelizacji, aby za Jej wstawiennictwem chrześcijanie we wszystkich stronach świata żyli jak synowie światłości i prowadzili ludzi do Chrystusa, który jest prawdziwym światłem świata.

Po polsku Ojciec Święty powiedział:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Wspominamy dzisiaj Mędrców ze Wschodu, którzy w Betlejem spotkali Króla wieków. Temu, który objawił się światu, oddali pokłon i złożyli dary. Chrystus objawia się dzisiaj także nam, poprzez Kościół, sakramenty, swoje słowo. Jest obecny w braciach. Podejmujmy wysiłek, by Go usilnie szukać. Życzę wszystkim dobrego święta.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: objawienie Betlejem Objawienie Pańskie trzej królowie mędrcy misja Kościoła Światowy Dzień Misyjny Dzieci Gwiazda Ewangelizacji ludy pogańskie proroctwo Micheasza
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W