Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Bogactwo miłosierdzia i dobroci Boga

Rozważanie przed modlitwą "Regina Caeli" 11 kwietnia 2010Drodzy bracia i siostry!

Dzisiejsza niedziela kończy Oktawę Wielkanocy, będącą niczym jeden dzień, który «Pan uczynił», a który znamionuje zmartwychwstanie Jezusa i radość uczniów, którzy Go ujrzeli. Od czasów starożytnych ta niedziela jest nazywana niedzielą in albis, od łacińskiego słowa alba — określano nim białą szatę, jaką wkładali neofici w czasie chrztu w noc paschalną i zdejmowali po ośmiu dniach, czyli dzisiaj. Czcigodny Jan Paweł ii zadedykował tę właśnie niedzielę Bożemu Miłosierdziu, przy okazji kanonizacji siostry Marii Faustyny Kowalskiej, 30 kwietnia 2000 r.

Bogactwo miłosierdzia i dobroci Boga ukazuje fragment Ewangelii św. Jana (20, 19-31), czytany w tę niedzielę. Mówi on o tym, że Jezus po zmartwychwstaniu przyszedł do swoich uczniów, przechodząc przez zamknięte drzwi Wieczernika. Św. Augustyn wyjaśnia, że «zamknięte drzwi nie były przeszkodą dla tego ciała, w którym mieszkało Bóstwo. Ten, który rodząc się, nie naruszył dziewictwa Matki, mógł wejść do Wieczernika przez zamknięte drzwi» (In Ioh., 121, 4: CCL 36/7, 667); a św. Grzegorz Wielki dodaje, że nasz Odkupiciel ukazał się po swym zmartwychwstaniu z ciałem niezniszczalnym i namacalnym, ale w stanie chwały (por. Hom. in Evang., 21, 1: CCL 141, 219). Jezus pokazuje ślady męki, a nawet pozwala ich dotknąć niewiernemu Tomaszowi. Jak to jednak możliwe, żeby uczeń mógł wątpić? W rzeczywistości Boże przyzwolenie sprawia, że odnosimy pożytek nawet z niewierności Tomasza, a nie tylko z wiary uczniów. W istocie, przez dotknięcie ran Pana wątpiący uczeń wyzbywa się nie tylko własnej nieufności, ale i nas z niej uzdrawia.

Przyjście Zmartwychwstałego nie ogranicza się do przestrzeni Wieczernika, lecz przekracza ją, tak aby wszyscy mogli otrzymać dar pokoju i życia poprzez «stwórcze tchnienie». Rzeczywiście, Jezus dwukrotnie mówi do uczniów: «Pokój wam!», i dodaje: «'Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam'. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 'Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» (20, 19-23). To jest misją Kościoła, nieustannie wspieranego przez Parakleta: niesienie wszystkim radosnego przesłania, głoszenie radosnej prawdy o miłosiernej Miłości Boga, «abyście — jak mówi św. Jan — wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego» (20, 31).

W świetle tych słów zachęcam w szczególności wszystkich pasterzy, aby brali przykład ze Świętego Proboszcza z Ars, który «potrafił w swojej epoce przemieniać serca i życie tak wielu osób, gdyż udawało mu się ukazać im miłosierną miłość Pana. Także w naszych czasach potrzebne jest podobne głoszenie i świadectwo prawdy o miłości» (List na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego). W ten sposób umożliwimy coraz lepsze poznanie i będziemy przybliżać Tego, którego nasze oczy nie widziały, lecz co do którego nieskończonego miłosierdzia mamy absolutną pewność. Dziewicę Maryję, Królową Apostołów, prośmy, by wspierała misję Kościoła, i z radością wołajmy do Niej: Regina Coeli...

Katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem

Jak wszyscy wiemy, wczoraj wydarzył się tragiczny wypadek lotniczy pod Smoleńskiem, w którym zginęli prezydent Polski pan Lech Kaczyński, jego małżonka, wiele osobistości pełniących ważne funkcje państwowe i wszystkie osoby towarzyszące, wśród których był również arcybiskup ordynariusz polowy. Wyrażam głębokie współczucie i gorąco zapewniam o modlitwie za ofiary i o umocnienie dla umiłowanego narodu polskiego.

Wystawienie Całunu Turyńskiego

Wczoraj w Turynie zainaugurowano uroczyście wystawienie świętego Całunu. Jeśli Bóg pozwoli, 2 maja ja także tam się udam, aby go adorować. Raduje mnie to wydarzenie, które po raz kolejny mobilizuje wielką rzeszę pielgrzymów, a także inspiruje do badań, refleksji i przede wszystkim w nadzwyczajny sposób kieruje uwagę na tajemnicę cierpienia Chrystusa. Ufam, że ten akt czci pomoże wszystkim w szukaniu oblicza Bożego, co było głębokim pragnieniem apostołów, podobnie jak jest i naszym.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Pozdrawiam szczególnie pielgrzymów, którzy przybyli do Rzymu w dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Wszystkich z serca błogosławię, a w szczególności animatorów Ośrodka Duchowości Santo Spirito in Sassia. Drodzy przyjaciele, oby wizerunek Jezusa Miłosiernego był jasno widoczny w was, w nas, w naszym życiu!

po polsku:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Z głębokim bólem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci pana Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Polski, jego małżonki i osób towarzyszących. Zginęli w drodze do Katynia, miejsca kaźni tysięcy polskich oficerów, zamordowanych siedemdziesiąt lat temu. Wszystkich polecam miłosiernemu Panu życia. Czynię to, jednocząc się z pielgrzymami zgromadzonymi w sanktuarium w Łagiewnikach i czcicielami Miłosierdzia Bożego na całym świecie.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zmartwychwstanie Odkupiciel całun Turyński wieczernik Katyń Lech Kaczyński Niedziela Miłosierdzia Bożego niewierny Tomasz oktawa Wielkanocy katastrofa smoleńska in albis ślady męki
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W