Opoka - Portal katolicki
opoka.news opoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Msza św. niedzielna

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 12 czerwca 2005Trwa Rok Eucharystii, który został ogłoszony przez umiłowanego Papieża Jana Pawła II, aby rozbudzać w sumieniach wiernych coraz większy zachwyt nad tym wielkim Sakramentem. Jednym z tematów, które często są rozważane w tym szczególnym roku poświęconym Eucharystii, jest niedziela, dzień Pański — był on także głównym tematem niedawnego włoskiego Kongresu Eucharystycznego, który odbywał się w Bari. Podczas liturgii sprawowanej na jego zakończenie ja również podkreśliłem, że uczestniczenie w niedzielnej Mszy św. nie powinno być odczuwane przez chrześcijanina jako nakaz czy ciężar, lecz winno być potrzebą i radością. Gromadzenie się z braćmi i siostrami, słuchanie słowa Bożego, karmienie się Chrystusem, ofiarowanym za nas, to piękne doświadczenie, które nadaje sens życiu i napełnia serca pokojem. My, chrześcijanie, nie możemy żyć bez niedzieli.

Dlatego rodzice powinni pomagać dzieciom odkrywać wartość i znaczenie odpowiedzi na zaproszenie Chrystusa, który wzywa całą chrześcijańską rodzinę do udziału w niedzielnej Mszy św. W tym procesie wychowawczym niezwykle ważnym etapem jest I Komunia, prawdziwe święto dla wspólnoty parafialnej, która po raz pierwszy gości swe najmłodsze dzieci u Stołu Pańskiego. Aby uwypuklić znaczenie tego wydarzenia dla rodziny i parafii, 15 października, jeśli Bóg pozwoli, na specjalnym spotkaniu tu, w Watykanie, wygłoszę katechezę dla dzieci, głównie z Rzymu i regionu Lacjum, które w tym roku przystąpiły do I Komunii. To świąteczne spotkanie odbędzie się niemal na zakończenie Roku Eucharystii, podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego tajemnicy Eucharystii. Będzie to odpowiednia i piękna okoliczność, by przypomnieć istotną rolę sakramentu Eucharystii w wychowaniu i rozwoju dzieci.

Już teraz zawierzam to spotkanie Najświętszej Maryi Pannie, abyśmy z Jej pomocą uczyli się coraz bardziej kochać Jezusa, rozważając Jego słowo i adorując Jego eucharystyczną obecność, a także ukazywać młodym pokoleniom «drogocenną perłę» Eucharystii, która nadaje życiu prawdziwy i pełny sens.

W tej intencji módlmy się teraz do Najświętszej Maryi Panny.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: niedziela Msza święta Eucharystia dzieci msza św. komunia Jezus Rok Eucharystii I Komunia św.