Msza św. niedzielna

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" (12.06.2005)

Trwa Rok Eucharystii, który został ogłoszony przez umiłowanego Papieża Jana Pawła II, aby rozbudzać w sumieniach wiernych coraz większy zachwyt nad tym wielkim Sakramentem. Jednym z tematów, które często są rozważane w tym szczególnym roku poświęconym Eucharystii, jest niedziela, dzień Pański — był on także głównym tematem niedawnego włoskiego Kongresu Eucharystycznego, który odbywał się w Bari. Podczas liturgii sprawowanej na jego zakończenie ja również podkreśliłem, że uczestniczenie w niedzielnej Mszy św. nie powinno być odczuwane przez chrześcijanina jako nakaz czy ciężar, lecz winno być potrzebą i radością. Gromadzenie się z braćmi i siostrami, słuchanie słowa Bożego, karmienie się Chrystusem, ofiarowanym za nas, to piękne doświadczenie, które nadaje sens życiu i napełnia serca pokojem. My, chrześcijanie, nie możemy żyć bez niedzieli.

Dlatego rodzice powinni pomagać dzieciom odkrywać wartość i znaczenie odpowiedzi na zaproszenie Chrystusa, który wzywa całą chrześcijańską rodzinę do udziału w niedzielnej Mszy św. W tym procesie wychowawczym niezwykle ważnym etapem jest I Komunia, prawdziwe święto dla wspólnoty parafialnej, która po raz pierwszy gości swe najmłodsze dzieci u Stołu Pańskiego. Aby uwypuklić znaczenie tego wydarzenia dla rodziny i parafii, 15 października, jeśli Bóg pozwoli, na specjalnym spotkaniu tu, w Watykanie, wygłoszę katechezę dla dzieci, głównie z Rzymu i regionu Lacjum, które w tym roku przystąpiły do I Komunii. To świąteczne spotkanie odbędzie się niemal na zakończenie Roku Eucharystii, podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego tajemnicy Eucharystii. Będzie to odpowiednia i piękna okoliczność, by przypomnieć istotną rolę sakramentu Eucharystii w wychowaniu i rozwoju dzieci.

Już teraz zawierzam to spotkanie Najświętszej Maryi Pannie, abyśmy z Jej pomocą uczyli się coraz bardziej kochać Jezusa, rozważając Jego słowo i adorując Jego eucharystyczną obecność, a także ukazywać młodym pokoleniom «drogocenną perłę» Eucharystii, która nadaje życiu prawdziwy i pełny sens.

W tej intencji módlmy się teraz do Najświętszej Maryi Panny.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao