Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Benedykt XVI

Ewangelia odpowiada pozytywnie na ludzkie pragnienie sprawiedliwości

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 14 lutego 2010Drodzy bracia i siostry!

Rok liturgiczny jest wielką drogą wiary, którą Kościół przebywa zawsze pod przewodnictwem Dziewiczej Matki Maryi. W tym roku w niedziele okresu zwykłego wędrówce tej towarzyszą czytania z Ewangelii św. Łukasza, która dziś prowadzi nas na «równinę» (por. Łk 6, 17), gdzie Jezus zatrzymał się z Dwunastoma i gdzie zgromadzili się licznie inni uczniowie i mnóstwo ludzi przybyłych z różnych stron, aby Go słuchać. W takim kontekście przedstawione jest głoszenie «błogosławieństw» (Łk 6, 20-26; por. Mt 5, 1-12). Jezus, podniósłszy oczy na swoich uczniów, mówił: «Błogosławieni [jesteście], ubodzy, (...) błogosławieni, którzy teraz głodujecie, (...) błogosławieni, którzy teraz płaczecie, (...) błogosławieni jesteście, gdy ludzie (...) odrzucą z pogardą wasze imię» z mojego powodu. Dlaczego ogłasza ich błogosławionymi? Ponieważ Boża sprawiedliwość sprawi, że będą nasyceni, radośni, uzyskają zadośćuczynienie za wszelkie fałszywe oskarżenia, jednym słowem, ponieważ już teraz przyjmuje ich do swego królestwa. Fundamentem błogosławieństw jest Boża sprawiedliwość, która wywyższa niesłusznie poniżonych, a poniża wywyższających się (por. Łk 14, 11). Ewangelista Łukasz, istotnie, po czterech «błogosławieństwach» dodaje cztery przestrogi: «Biada wam, bogaczom, (...) biada wam, którzy teraz jesteście syci, (...) biada wam, którzy się teraz śmiejecie» i «biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą», gdyż, jak twierdzi Jezus, sytuacja się odwróci i ostatni staną się pierwszymi, a pierwsi ostatnimi (por. Łk 13, 30).

Ta sprawiedliwość i to błogosławieństwo realizują się w «królestwie niebieskim» lub w «królestwie Bożym», które wypełni się na końcu czasów, ale które już jest obecne w historii. Tam gdzie ubodzy są pocieszeni i przyjęci na ucztę życia, tam już teraz ukazuje się Boża sprawiedliwość. To właśnie zadanie uczniowie Pana powinni wypełniać także w dzisiejszym społeczeństwie. Myślę o rzymskim schronisku Caritasu przy dworcu Termini, które odwiedziłem dzisiaj rano: całym sercem popieram pracujących w tej zasłużonej instytucji, jak i wszystkich w każdej części świata, którzy bezinteresownie angażują się w podobne dzieła sprawiedliwości i miłości.

Tematowi sprawiedliwości poświęciłem w tym roku Orędzie na Wielki Post, który rozpocznie się w najbliższą środę, zwaną Środą Popielcową. Dzisiaj pragnę symbolicznie przekazać je wszystkim i zachęcić do czytania go i medytowania nad nim. Ewangelia Chrystusa odpowiada na ludzkie pragnienie sprawiedliwości pozytywnie, ale w sposób niespodziewany i zaskakujący. Jezus nie wzywa do rewolucji typu społecznego i politycznego, lecz do rewolucji miłości, której już dokonał na krzyżu i przez zmartwychwstanie. One są fundamentem błogosławieństw, które ukazują nowy horyzont sprawiedliwości, zapoczątkowany przez Paschę, dzięki któremu możemy stać się sprawiedliwi i budować lepszy świat.

Drodzy przyjaciele, zwróćmy się teraz do Dziewicy Maryi. Wszystkie pokolenia nazywają Ją «błogosławioną», ponieważ uwierzyła w dobrą nowinę, którą Pan Jej ogłosił (por. Łk 1, 45. 48). Niech nas Ona prowadzi na wielkopostnej drodze, abyśmy mogli wyzbyć się złudzenia samowystarczalności, abyśmy uznali, że potrzebujemy Boga, Jego miłosierdzia, i dzięki temu weszli do Jego królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Początek nowego roku w Azji

W różnych krajach Azji, np. w Chinach i Wietnamie, a także w licznych wspólnotach rozsianych po świecie obchodzony jest dzisiaj początek roku księżycowego. Te świąteczne dni są dla ludności tych krajów dobrą okazją, aby wzmocnić więzi rodzinne i międzypokoleniowe. Życzę wszystkim, by zachowywali i pomnażali bogate dziedzictwo wartości duchowych i moralnych, mocno zakorzenionych w kulturze tych narodów.

po polsku:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Dzisiejsza niedziela to także święto patronów Europy, świętych Cyryla i Metodego. Wartości, które krzewili na naszym kontynencie: znak krzyża, Ewangelia Chrystusa i życie według niej, niech pozostaną trwałym fundamentem duchowej mocy narodów i jedności Europy. Są to wartości ważne także dla nas współczesnych. Prośmy, by święci Apostołowie Słowian przewodzili nam nadal na drogach wiary. Życzę wszystkim dobrej niedzieli.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: sprawiedliwość Caritas schronisko opieka społeczna Królestwo Boże błogosławieństwa działalność charytatywna biedni bogaci
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W