Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Wizyta duszpasterska Benedykta XVI w Neapolu. 21 października 2007 r.
Benedykt XVI

Dziękuję wam za serdeczność

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»Drodzy bracia i siostry!

Na zakończenie tej uroczystej Mszy św. pragnę jeszcze raz was pozdrowić, drodzy przyjaciele neapolitańczycy, i podziękować wam za serdeczność, z jaką mnie przyjęliście mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Ze szczególnym pozdrowieniem zwracam się do delegacji przybyłych z różnych stron świata, aby uczestniczyć w międzynarodowym spotkaniu na rzecz pokoju, zorganizowanym przez Wspólnotę św. Idziego, którego hasło brzmi: «Aby świat był wolny od przemocy — dialog religii i kultur». Oby również ta ważna inicjatywa kulturalna i religijna mogła się przyczynić do umocnienia pokoju na świecie.

Módlmy się o to. Ale w szczególny sposób módlmy się dzisiaj także za misjonarzy. Obchodzimy bowiem Światowy Dzień Misyjny, którego motto jest bardzo znaczące: «Wszystkie Kościoły dla całego świata». Każdy Kościół partykularny jest współodpowiedzialny za ewangelizację całej ludzkości, a współpraca między Kościołami wzmogła się, gdy 50 lat temu papież Pius XII ogłosił Encyklikę Fidei donum. Niech nie zabraknie naszego wsparcia duchowego i materialnego tym, którzy pracują na rubieżach misyjnych: kapłanom, zakonnikom, zakonnicom i świeckim, którzy nierzadko borykają się w swej pracy z wielkimi trudnościami, a niekiedy są wręcz prześladowani.

Te intencje modlitwy przedstawiamy Najświętszej Maryi Pannie, do której w październiku zwracamy się często posługując się tytułem, pod jakim jest czczona w pobliskim sanktuarium w Pompejach: Królowej Różańca Świętego. Jej w sposób szczególny zawierzamy licznych emigrantów, którzy przybyli tutaj w pielgrzymce z Caserty. Niech Najświętsza Maryja Panna strzeże również tych, którzy na różne sposoby zabiegają o wspólne dobro i o sprawiedliwy ład społeczny. Tym sprawom był poświęcony 45. Tydzień Społeczny Katolików Włoskich, obchodzony właśnie w tych dniach w Pistoi i Pizie w 100. rocznicę pierwszego Tygodnia, zorganizowanego przede wszystkim z inicjatywy Giuseppe Toniola, wybitnego ekonomisty chrześcijańskiego. Stoi dziś przed nami wiele problemów i wyzwań. Potrzebny jest wielki wysiłek wszystkich, zwłaszcza wiernych świeckich działających na polu społecznym i politycznym, aby każdemu człowiekowi, a zwłaszcza ludziom młodym zapewnić niezbędne warunki rozwoju naturalnych talentów i dojrzewania do wielkodusznych decyzji życiowych, by służyć własnej rodzinie i całej wspólnocie, i w tym dziele wszyscy chcemy współpracować. A teraz zwróćmy się do Matki Bożej, odmawiając tradycyjną modlitwę «Anioł Pański».


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: misje różaniec Neapol fidei donum Światowy Dzień Misyjny wspólnota św. Idziego Benedykt XVI tydzień społeczny papież w Neapolu Piazza del Plebiscito

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W