Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Korzenie jedności

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 22 stycznia 2012Drodzy bracia i siostry!

Dzisiejsza niedziela wypada w środku Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który jest obchodzony w dniach od 18 do 25 stycznia. Serdecznie zapraszam wszystkich do włączenia się w modlitwę, którą Jezus skierował do Ojca w przededniu swej męki: «Aby (...) stanowili jedno (...), by świat uwierzył» (J 17, 21). W tym roku nasze rozważania podczas Tygodnia Modlitw o Jedność nawiązują szczególnie do fragmentu Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian, z którego zostało zaczerpnięte motto: «Wszyscy będziemy przemienieni przez zwycięstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa» (por. 1 Kor 15, 51-58). Jesteśmy wezwani do rozważania zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, to znaczy Jego zmartwychwstania jako wydarzenia, które całkowicie przemienia tych, którzy w Niego wierzą, i otwiera im dostęp do niezniszczalnego i nieśmiertelnego życia. Uznanie i przyjęcie przemieniającej siły wiary w Jezusa Chrystusa umacnia chrześcijan także w poszukiwaniu pełnej jedności między nimi.

W tym roku materiały pomocnicze na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowała grupa polska. Polska ma bowiem długą historię bohaterskich walk z różnymi przeciwnościami i wielokrotnie dawała dowody swej wielkiej determinacji, ożywianej przez wiarę. Dlatego słowa wspomnianego motta mają w Polsce szczególny oddźwięk i wymowę. Przez całe wieki polscy chrześcijanie spontanicznie wyczuwali duchowy wymiar w swym pragnieniu wolności i zrozumieli, że prawdziwe zwycięstwo może nastąpić tylko wtedy, gdy towarzyszy mu głęboka wewnętrzna przemiana. Przypominają nam oni, że nasze dążenie do jedności może być realizowane w sposób rzeczywisty, jeżeli przemiana dokonuje się przede wszystkim w nas samych i jeśli pozwalamy Bogu działać, jeśli pozwalamy, by nas przemieniał na obraz Chrystusa, jeśli wchodzimy w nowe życie w Chrystusie, które jest prawdziwym zwycięstwem. Widzialna jedność wszystkich chrześcijan jest zawsze dziełem nieba, pochodzi od Boga, jest dziełem wymagającym pokornego uznania naszej słabości i przyjęcia daru. Jednakże, jak często mawiał błogosławiony papież Jan Paweł II, każdy dar staje się także zobowiązaniem. Jedność, która pochodzi od Boga, wymaga więc od nas codziennego starania, by otwierać się na siebie nawzajem w miłości.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stanowi od wielu dziesięcioleci główny element ekumenicznej działalności Kościoła. Czas, który poświęcimy na modlitwę o pełną jedność uczniów Chrystusa, pozwoli nam zrozumieć głębiej, w jaki sposób zostaniemy przemienieni przez Jego zwycięstwo, przez moc Jego zmartwychwstania. W przyszłą środę zakończymy Tydzień Modlitw, zgodnie ze zwyczajem, uroczystymi Nieszporami święta Nawrócenia św. Pawła, które będziemy celebrować w bazylice św. Pawła za Murami, z udziałem przedstawicieli także innych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich. Oczekuję, że licznie przybędziecie na to spotkanie liturgiczne, aby ponownie wspólnie modlić się do Pana, który jest źródłem jedności. Już teraz z dziecięcą ufnością zawierzmy ją wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.

Życzenia dla narodów Bliskiego Wschodu
z okazji Nowego Roku Księżycowego

Drodzy bracia i siostry!

W tych dniach różne kraje Bliskiego Wschodu świętują z radością Nowy Rok Księżycowy. W obecnej sytuacji kryzysu ekonomiczno-społecznego na świecie życzę wszystkim tym ludom, aby nowy rok upływał rzeczywiście pod znakiem sprawiedliwości i pokoju, aby niósł ulgę cierpiącym, a zwłaszcza aby młodzież przez swój entuzjazm i dążenie do ideałów mogła nieść światu nową nadzieję.

po polsku:

Moje pozdrowienie kieruję do wszystkich Polaków. Zebrani na modlitwie Anioł Pański, prosimy dzisiaj o dar jedności chrześcijan. Ufni w Bożą pomoc, zanosimy tę modlitwę w pokorze ducha, otwarci na dialog, współpracę i pojednanie. Niech nasze serca przemieni łaska zmartwychwstałego Chrystusa, który modli się za nas — swój Kościół, abyśmy byli jedno. Waszym ekumenicznym inicjatywom z serca błogosławię.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Polska zmartwychwstanie pokora ekumenizm jedność Kościoła słabość przemiana jedność chrześcijan Bliski Wschód Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rok księżycowy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W