Kontemplujmy z wiarą Ukrzyżowanego

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 25.02.2007

Drodzy Bracia i Siostry!

W tym roku Orędzie na Wielki Post rozpoczyna się wersetem z Ewangelii św. Jana, który z kolei nawiązuje do mesjańskiego proroctwa Zachariasza: «Będą patrzeć na Tego, którego przebili» (J 19, 37). Umiłowany uczeń, który razem z Maryją, Matką Jezusa, i innymi kobietami był na Kalwarii, widział na własne oczy, jak włócznia przebiła bok Chrystusa, a z boku wypłynęła krew i woda (por. J 19, 31-34). Ten czyn nieznanego żołnierza rzymskiego, który miał pójść w zapomnienie, pozostał w oczach i w sercu apostoła, który opowiedział o nim w swojej Ewangelii. Ileż nawróceń na przestrzeni wieków dokonało się właśnie dzięki owemu wymownemu przesłaniu miłości, które odczytuje ten, kto kieruje spojrzenie na ukrzyżowanego Jezusa!

Wejdźmy zatem w okres Wielkiego Postu «wpatrzeni» w bok Jezusa. W Encyklice Deus caritas est (por. n. 12) podkreśliłem, że tylko kierując spojrzenie na Jezusa, który umarł za nas na krzyżu, można dojść do poznania i kontemplacji tej podstawowej prawdy, że «Bóg jest miłością» (1 J 4, 8.16). «Poczynając od tego spojrzenia, chrześcijanin znajduje drogę swego życia i swojej miłości» (Deus caritas est, 12). Kontemplując oczami wiary Ukrzyżowanego, możemy zrozumieć do głębi, co to jest grzech, jak wielką jest tragedią i, jednocześnie, jak niezmierna jest moc przebaczenia i miłosierdzia Pana. W tych dniach Wielkiego Postu niech nasze serca bez ustanku rozpamiętują tę tajemnicę wielkiego człowieczeństwa i głębokiej duchowości. Patrząc na Chrystusa, pamiętajmy, że On też patrzy na nas. Ten, którego przebiliśmy naszymi winami, niestrudzenie zalewa świat niewyczerpanym strumieniem miłosiernej miłości. Oby ludzkość zrozumiała, że tylko z tego źródła można czerpać duchową energię niezbędną do zbudowania pokoju i szczęścia, których każdy człowiek nieustannie poszukuje.

Módlmy się do Najświętszej Maryi Panny, której duszę miecz przeniknął pod krzyżem Syna, by wyprosiła dla nas dar mocnej wiary. Niech prowadzi nas drogą wielkopostną i pomaga odrzucać wszystko, co nas odrywa od słuchania Chrystusa i Jego zbawcze słowa. Jej w szczególności zawierzam tydzień rekolekcji, które zaczną się dziś po południu tu w Watykanie i w których będę uczestniczył razem z moimi współpracownikami z Kurii Rzymskiej. Drodzy bracia i siostry, proszę was, byście nam towarzyszyli swoją modlitwą, którą z radością odwzajemnię w tym okresie medytacyjnego skupienia, prosząc Boga, by obdarzył mocą każdego z was, wasze rodziny i wasze wspólnoty.

Po odmówieniu modlitwy «Anioł Pański» Benedykt XVI powiedział po polsku:

Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wielki Post zachęca nas, byśmy skierowali wzrok na Chrystusa ukrzyżowanego, konającego na Kalwarii: «Będą patrzeć na Tego, którego przebili» (J 19, 37). Niech to spojrzenie budzi w nas pragnienie modlitwy, nawrócenia i pokuty, wszak przed obliczem Najświętszego Boga nikt nie jest bez winy. Życzę wszystkim głębokiej refleksji wielkopostnej i odnowy ducha. Wszystkim serdecznie błogosławię.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama