reklama

Świadectwo życia kapłanów budzi nowe powołania

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" / "Regina Caeli"- 25.04.2010

Drodzy bracia i siostry!

W dzisiejszą, czwartą niedzielę wielkanocną, nazywaną Niedzielą Dobrego Pasterza, obchodzony jest Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Jego temat w tym roku brzmi: «Świadectwo budzi powołania», i jest on «ściśle powiązany z życiem i posłannictwem kapłanów oraz osób konsekrowanych» (Orędzie na 47. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, 13 listopada 2009 r.). Pierwszą formą świadectwa, która budzi powołania, jest modlitwa (por. tamże), jak pokazuje nam przykład św. Moniki, która dzięki pokornym i usilnym modlitwom do Boga otrzymała tę łaskę, że jej syn Augustyn został chrześcijaninem. On sam napisał: «Nie mając wątpliwości, wierzę i twierdzę, że za sprawą jej modlitw Bóg usposobił mnie do tego, bym niczego nie przedkładał nad dotarcie do prawdy, niczego innego nad to nie pragnął, o niczym innym nie myślał, niczego innego nie miłował» (De Ordine II, 20, 52, CCL 29, 136). Dlatego zachęcam rodziców do modlitwy o to, by serce ich dzieci otworzyło się na słuchanie Dobrego Pasterza i by «każde, najmniejsze nawet ziarno powołania (...) stało się kwitnącym drzewem, pełnym owoców dla dobra Kościoła i całej ludzkości» (por. Orędzie na 47. Światowy Dzień Modlitw o Powołania). Jak możemy usłyszeć głos Pana i go rozpoznać? W nauczaniu apostołów i ich następców: w nim słyszalny jest głos Chrystusa, który nawołuje do jedności z Bogiem i do pełni życia, jak czytamy dzisiaj w Ewangelii św. Jana: «Moje owce słuchają mojego głosu (...). Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki» (10, 27-28). Tylko Dobry Pasterz troszczy się z ogromną czułością o swoją owczarnię i broni jej przed złem, i jedynie w Nim wierni mogą pokładać całkowitą ufność.

W tym Dniu, poświęconym specjalnej modlitwie o powołania, zachęcam w szczególności kapłanów, aby zainspirowani przez Rok Kapłański, czuli się zobowiązani do dawania «silniejszego i bardziej wyrazistego świadectwa ewangelicznego we współczesnym świecie» (por. List na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego). Aby pamiętali, że kapłan «kontynuuje dzieło odkupienia na ziemi»; aby chętnie przebywali «przed tabernakulum»; aby «całkowicie zjednoczyli się ze swoim powołaniem i misją poprzez surową ascezę»; aby byli gotowi do słuchania i przebaczania; aby w duchu chrześcijańskim formowali powierzony im lud; aby starannie pielęgnowali «braterskie więzi kapłańskie» (por. tamże). Aby brali przykład z mądrych i gorliwych pasterzy, jak czynił to św. Grzegorz z Nazjanzu, który napisał do serdecznego przyjaciela i biskupa św. Bazylego: «Naucz nas twojej miłości do owiec, twojej troski i twojej zdolności zrozumienia, twojego czuwania (...) surowości w łagodności, pogody ducha i łagodności w działaniu (...) walki w obronie owczarni, (...) odnoszenia zwycięstw w Chrystusie» (Oratio IX, 5, PG 35, 825 ab).

Dziękuję wszystkim obecnym oraz tym, którzy modlitwą i miłością wspierają moją posługę Następcy Piotra, i proszę o niebieską opiekę nad każdym Maryję Dziewicę, do której teraz zwracamy się w modlitwie.

Beatyfikacja dwóch kapłanów

Dziś rano zostali beatyfikowani dwaj kapłani, jeden w Rzymie, drugi w Barcelonie: Anioł Paoli, karmelitanin, i Józef Tous y Soler, kapucyn. O tym ostatnim powiem za chwilę. Odnośnie do bł. Anioła Paolego, pochodzącego z Lunigiany, który żył na przełomie xvii i xviii w., pragnę przypomnieć, że był w Rzymie apostołem miłosierdzia i został obdarzony przydomkiem «ojciec ubogich». Z poświęceniem służył zwłaszcza chorym w Szpitalu św. Jana, troszcząc się także o rekonwalescentów. Siłę do swojego apostolatu czerpał z Eucharystii i nabożeństwa do Matki Bożej z Góry Karmel, a także z intensywnego życia pokutnego. W Roku Kapłańskim pragnę go wskazać jako przykład wszystkim kapłanom, w szczególności tym, którzy należą do instytutów zakonnych życia czynnego.

po hiszpańsku:

(...) W tę niedzielę, nazywaną Niedzielą Dobrego Pasterza, kiedy Kościół obchodzi Światowy Dzień Modlitw o Powołania, w Barcelonie odbyła się beatyfikacja kapłana kapucyna Józefa Tousa y Solera, założyciela Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Matki Boskiego Pasterza. Pomimo licznych prób i trudności nigdy nie ulegał rozgoryczeniu, nie żywił urazy. Wyróżniał się nadzwyczajną miłością i zdolnością znoszenia i rozumienia uchybień innych. Niech jego przykład i wstawiennictwo pomagają wszystkim, a w szczególności kapłanom dochowywać w życiu wierności Chrystusowi. Que el nou Beat Josep Tous i Soler us beneeixi i us protegeixi. Feliç diumenge (Niech nowo błogosławiony Józef Tous y Soler błogosławi nas i otacza opieką. Miłej niedzieli). Bardzo dziękuję i życzę miłej niedzieli.

po polsku:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków, a szczególnie uczestników «Marszu dla życia», jaki dzisiaj odbywa się w Szczecinie. Łączę się duchowo z tą szlachetną inicjatywą. Niech budzi ona w każdym sercu potrzebę troski o poczęte życie. Niech będzie wsparciem dla rodzin oczekujących potomstwa. Dzisiejsza niedziela jest nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza. Módlmy się za powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego, aby idąc za głosem Dobrego Pasterza, świętością życia i posługi dawali przekonujące świadectwo wiary.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama