Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Rodzina wzorem miłości i solidarności

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 28 grudnia 2008Drodzy bracia i siostry!

W pierwszą niedzielę po świętach Narodzenia Pańskiego z wielką radością obchodzimy uroczystość Świętej Rodziny z Nazaretu. Okres ten sprzyja temu jak najbardziej, gdyż Boże Narodzenie to święto prawdziwie rodzinne. Świadczą o tym liczne tradycje i zwyczaje, a zwłaszcza zwyczaj spotykania się w rodzinnym gronie na świątecznych posiłkach, składania sobie życzeń i dawania prezentów. Jak w takich okolicznościach nie dostrzec, iż ból i cierpienie spowodowane przez rodzinne dramaty jeszcze bardziej się zaostrzają? Jezus zechciał narodzić się i wzrastać w ludzkiej rodzinie; Jego Matką była Dziewica Maryja, a przybranym ojcem Józef, oni zaś wychowali Go z bezgraniczną miłością. Rodzina Jezusa w pełni zasługuje na miano «świętej», gdyż powoduje nią pragnienie wypełniania woli Bożej, której wcieleniem jest obecność umiłowanego Jezusa. Jest po części rodziną jakich wiele, i jako taka stanowi wzór miłości małżeńskiej, współpracy, poświęcenia, zawierzenia Bożej Opatrzności, pracowitości i solidarności, jednym słowem, tych wartości, których rodzina strzeże i które umacnia, przyczyniając się przede wszystkim do tworzenia tkanki każdego społeczeństwa. Jednocześnie Rodzina z Nazaretu jest również wyjątkowa, inna od pozostałych ze względu na swoje szczególne powołanie, związane z misją Syna Bożego. I właśnie ta jej wyjątkowość wskazuje wszystkim rodzinom, a w pierwszej kolejności rodzinom chrześcijańskim, obecność Boga, słodki i niełatwy prymat Jego woli oraz perspektywę Raju, który jest nam przeznaczony. Za to wszystko składamy dzisiaj dziękczynienie Bogu, ale również Dziewicy Maryi i św. Józefowi, którzy z wielką wiarą i gotowością współpracowali w Bożym planie zbawienia.

Dziś w Madrycie tysiące osób spotkały się, aby dać świadectwo pięknu i wartości rodziny. Do nich pragnę teraz zwrócić się w języku hiszpańskim.

po hiszpańsku:

Witam serdecznie wiernych, którzy w to wzruszające święto spotkali się w Madrycie, by modlić się za rodzinę i zobowiązać się do pracy dla jej dobra z mocą i nadzieją. Rodzina to bez wątpienia łaska Boga, która ukazuje to, czym jest On sam: Miłość — Miłość w pełni bezinteresowną, pomagającą dochować bezgranicznej wierności nawet w chwilach trudności i przygnębienia. Taka właśnie jest Święta Rodzina, w której Jezus przyszedł na świat i w której wyrósł w mądrości, dzięki troskliwości Maryi i opiece św. Józefa. Bracia i siostry, nie pozwólcie, aby miłość, otwieranie się na życie i z niczym nieporównywalne więzi, jakie tworzą wasze ognisko rodzinne, uległy osłabieniu. Proście o to nieustannie Pana i zjednoczcie się w modlitwie, by wasze postanowienia oświecał wiarą i umacniał łaską na drodze do świętości. Waszym radosnym zgromadzeniem się w miłości świadczyć będziecie przed światem, jak wielkie znaczenie ma rodzina dla człowieka i całego społeczeństwa. Papież jest z wami modląc się do Pana, zwłaszcza za wszystkich tych członków rodzin, którzy w sposób szczególny potrzebują zdrowia, pracy, pociechy i przyjacielskiego wsparcia. Podczas dzisiejszej modlitwy «Anioł Pański» powierzam was wszystkich naszej Matce Niebieskiej, Przenajświętszej Maryi Pannie.

po włosku:

Drodzy bracia i siostry, mówiąc o rodzinie, nie sposób nie wspomnieć, że w dniach 14-18 stycznia 2009 r. w stolicy Meksyku odbędzie się vi Światowe Spotkanie Rodzin. Już teraz módlmy się za to jakże ważne wydarzenie kościelne i powierzajmy Panu wszystkie rodziny, a zwłaszcza te, które zmagają się z największymi trudnościami życiowymi, z niezrozumieniem i podziałami. Niech narodzony w Betlejem Odkupiciel obdarzy wszystkie rodziny pokojem i siłą, by w jedności szły drogą dobra.

Trzeba położyć kres niebywałej przemocy w Ziemi Świętej

Drodzy bracia i siostry w Ziemi Świętej, o której w czasie świąt Bożego Narodzenia wierni z całego świata myślą ze szczególną miłością, doszło na nowo do eskalacji przemocy. Głęboko boleję nad zabitymi, rannymi, szkodami materialnymi, cierpieniami i łzami ludności, która padła ofiarą tragicznych skutków ataków i odwetu. Ziemska ojczyzna Jezusa nie może dalej być świadkiem niekończącego się rozlewu krwi! Błagam o położenie kresu tej przemocy, której wszelkie przejawy należy potępiać, i o przywrócenie pokoju w Strefie Gazy; proszę, aby wszyscy, na których spoczywa odpowiedzialność w tej sytuacji, zdobyli się na człowieczeństwo i mądrość, a wspólnotę międzynarodową wzywam do podjęcia wszelkich możliwych starań, by pomóc Izraelczykom i Palestyńczykom wyjść ze ślepego zaułka, w jakim się znaleźli, i nie ulegać — jak powiedziałem dwa dni temu w orędziu Urbi et Orbi — przewrotnej logice konfliktu i przemocy, lecz szukać rozwiązań na drodze dialogu i negocjacji. Powierzmy Jezusowi, który jest Księciem Pokoju, naszą gorącą modlitwę w tych intencjach i prośmy Jego, Maryję i Józefa, mówiąc: «Rodzino z Nazaretu, która wiesz, co to cierpienie, obdarz świat pokojem». Obdarz nim dzisiaj przede wszystkim Ziemię Świętą!

po polsku:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś, w Niedzielę Świętej Rodziny, kontemplujemy miłość Maryi, Józefa i Jezusa. Ta wzajemna miłość, umocniona łaską Bożą, pomagała przetrwać wszelkie przeciwności i była fundamentem ich rodzinnego szczęścia. Oby i dziś jednoczyła małżonków, rodziców i dzieci na chwałę Bożą i ku pomyślności wszystkich. Niech Bóg wam błogosławi.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokój Maryja Izrael święta rodzina Palestyna Ziemia Święta Madryt Światowe Spotkanie Rodzin Uroczystość Świętej Rodziny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W