reklama

Władza oznacza służbę, miłość i pokorę

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 29.01.2012

Drodzy bracia i siostry!

Ewangelia dzisiejszej niedzieli (Mk 1, 21-28) opowiada nam o Jezusie, który w szabat naucza w synagodze w Kafarnaum, małym mieście nad Jeziorem Galilejskim, w którym mieszkali Piotr i jego brat Andrzej. Po nauczaniu, które wzbudziło podziw ludzi, Jezus uwalnia «od ducha nieczystego opętanego człowieka» (por. w. 23), który rozpoznaje w Nim «Świętego Boga», to znaczy Mesjasza. Jego sława w krótkim czasie rozprzestrzenia się w całym regionie, który On przemierza, głosząc królestwo Boże i uzdrawiając chorych wszelkiego rodzaju — słowem i działaniem. Św. Jan Chryzostom zauważa, że Pan «przeplata nauczanie z dobroczynnym dla słuchaczy działaniem, przechodząc od cudów do słów i znów od nauczania swojej doktryny do cudów» (Homilia na Ewangelię św.Mateusza 25, 1: PG 57, 328).

Słowa, które Jezus kieruje do ludzi, pozwalają bezpośrednio poznać wolę Ojca i prawdę o nas samych. Inaczej działo się w przypadku uczonych w Piśmie, którzy musieli trudzić się nad odczytaniem Pisma Świętego, prowadząc niezliczone rozważania. Ponadto ze skutecznością słowa Jezus łączył skuteczność znaków uwolnienia od zła. Św. Atanazy zauważa, że «rozkazywanie złym duchom i wypędzanie ich nie jest dziełem ludzkim, lecz boskim»; Pan bowiem «oddalał od ludzi wszystkie choroby i wszelkie słabości. Któż, widząc Jego moc (...) wątpiłby jeszcze, że On jest Synem, Mądrością i Mocą Bożą?» (Oratio de Incarnatione Verbi 18.19: PG 25, 128 BC. 129 B). Władza Boża nie jest siłą natury. Jest mocą miłości Boga, który stwarza wszechświat i wcielając się w Jednorodzonego Syna, zniżając się do naszego człowieczeństwa, uzdrawia świat zepsuty przez grzech. Romano Guardini pisze: «Całe istnienie Jezusa jest wyrażaniem mocy w pokorze (...) jest władzą, która zniża się do postaci sługi» (Il Potere, Brescia 1999, 141. 142).

Często dla człowieka władza oznacza posiadanie, moc, panowanie, powodzenie. Tymczasem dla Boga władza oznacza służbę, pokorę, miłość; oznacza wchodzenie w logikę Jezusa, który pochyla się, aby umywać nogi uczniom (por. J 13, 5), który pragnie prawdziwego dobra człowieka, który leczy rany, który jest zdolny do tak wielkiej miłości, że daje swoje życie, bo jest Miłością. W jednym ze swoich listów św. Katarzyna ze Sieny pisze: «Trzeba, abyśmy naprawdę widzieli i poznawali dzięki światłu wiary, że Bóg jest najwyższą i wieczną Miłością i może pragnąć jedynie naszego dobra» (List 13, w: Le Lettere, t. 3, Bologna 1999, 206).

Drodzy przyjaciele, w najbliższy czwartek, 2 lutego, będziemy obchodzić święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni — Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Z ufnością prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby kierowała zawsze nasze serca do Bożego miłosierdzia, które wyzwala i leczy nasze człowieczeństwo, napełniając je wszelkimi łaskami i dobrem, mocą miłości.

Beatyfikacja Hildegardy Burjan

Drodzy bracia i siostry! Dzisiaj w Wiedniu została ogłoszona błogosławioną Hildegarda Burjan, matka rodziny, żyjąca na przełomie XIX i XX w., założycielka Zgromadzenia Sióstr Caritas Socialis. Chwalmy Pana za to piękne świadectwo Ewangelii!

Światowy Dzień Chorych na Trąd

W dzisiejszą niedzielę przypada Światowy Dzień Chorych na Trąd. Pozdrawiając Włoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Raoula Follereau, chciałbym wyrazić moje wsparcie dla wszystkich, których dotknęła ta choroba, a także dla ich opiekunów i zaangażowanych na różne sposoby w zwalczanie ubóstwa i marginalizacji, prawdziwych przyczyn utrzymywania się tej choroby.

Międzynarodowy Dzień Modlitwy
o Pokój w Ziemi Świętej

Pamiętam również o Międzynarodowym Dniu Modlitwy o Pokój w Ziemi Świętej. W głębokiej komunii z łacińskim patriarchą Jerozolimy i kustoszem Ziemi Świętej modlimy się o dar pokoju dla tej ziemi, pobłogosławionej przez Boga.

po polsku:

Z serdecznym pozdrowieniem zwracam się do Polaków. W tym tygodniu, w święto Ofiarowania Pańskiego, obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Wdzięczni zakonnikom i zakonnicom za ich posługę modlitwy, działalność apostolską i charytatywną w Kościele, módlmy się o nowe powołania. Niech Duch Święty rozpala w wielu sercach pragnienie całkowitego oddania siebie Chrystusowi w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości. Niech Bóg wam błogosławi.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao