Miłość jest istotą Boga, sensem stworzenia i historii

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 31.01.2010

Drodzy bracia i siostry!

W liturgii dzisiejszej niedzieli czytamy jeden z najpiękniejszych tekstów Nowego Testamentu i całej Biblii: tak zwany «hymn o miłości» Pawła Apostoła (1 Kor 12, 31-13, 13). Po wyjaśnieniu, na przykładzie obrazu ciała, że różne dary Ducha Świętego przyczyniają się do dobra jedynego Kościoła, Paweł ukazuje w Pierwszym Liście do Koryntian «drogę» doskonałości. Wyjaśnia, że nie polega ona na posiadaniu wyjątkowych darów, jak: mówienie nowymi językami, poznanie wszystkich tajemnic, posiadanie nadzwyczajnej wiary czy dokonywanie heroicznych czynów. Polega natomiast na miłości — agape, to znaczy na miłości autentycznej, tej, którą Bóg objawił nam w Jezusie Chrystusie. Miłość jest darem «największym», który nadaje wartość wszystkim innym, a jednak «nie szuka poklasku, nie unosi się pychą», przeciwnie, «współweseli się z prawdą» i raduje z dobra innych. Kto kocha naprawdę, «nie szuka swego», «nie pamięta złego», «wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma» (por. 1 Kor 13, 4-7). Kiedy ostatecznie spotkamy się z Bogiem twarzą w twarz, wszystkie inne dary znikną; tym, który pozostanie na wieczność będzie miłość, ponieważ Bóg jest miłością, i my będziemy do Niego podobni, pozostając z Nim w doskonałej jedności.

Obecnie, kiedy przebywamy na tym świecie, miłość jest cechą wyróżniającą chrześcijanina. Jest syntezą całego jego życia: tego, w co wierzy i co czyni. Dlatego na początku mojego pontyfikatu pierwszą encyklikę poświęciłem właśnie tematowi miłości: Deus caritas est. Jak zapewne pamiętacie, encyklika ta składa się z dwóch części, które mówią o dwóch aspektach miłości: jej znaczeniu, a następnie jej praktykowaniu w życiu. Miłość jest istotą samego Boga, jest sensem stworzenia i historii, jest światłem, które przydaje dobra i piękna istnieniu każdego człowieka. Jednocześnie miłość jest — jeśli można tak powiedzieć — «stylem» Boga i człowieka wierzącego, jest postawą tego, kto odpowiadając na miłość Boga, czyni ze swojego życia dar dla Boga i dla bliźniego. W Jezusie Chrystusie te dwa aspekty tworzą doskonałą jedność: On jest Miłością wcieloną. Ta Miłość została nam objawiona w sposób pełny w Chrystusie ukrzyżowanym. Patrząc na Niego, możemy wyznać za apostołem Janem: «Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam» (1 J 4, 16; enc. Deus caritas est, 1).

Wspomnienie św. Jana Bosko

Drodzy przyjaciele, przyglądając się życiu świętych, odkrywamy różnorodność ich darów duchowych, jak również ich ludzkich cech. Ale życie każdego z nich to hymn o miłości, żywy kantyk opiewający miłość Bożą! 31 stycznia — dzisiaj — wspominamy szczególnie św. Jana Bosko, założyciela rodziny salezjańskiej i patrona młodzieży. W trwającym Roku Kapłańskim proszę go o wstawiennictwo, aby księża zawsze byli wychowawcami i ojcami dla młodzieży i aby liczni młodzi ludzie — doświadczając ich pasterskiej miłości — odpowiedzieli na powołanie, oddając życie dla Chrystusa i Ewangelii. Niech tę łaskę uprosi nam Maryja Wspomożycielka, która jest wzorem miłości.

Światowy Dzień Chorych na Trąd

W ostatnią niedzielę stycznia obchodzimy Światowy Dzień Chorych na Trąd. Nasze myśli spontanicznie zwracają się ku ojcu Damianowi de Veusterowi, który poświęcił życie tym braciom i siostrom, a którego ogłosiłem świętym w październiku ubiegłego roku. Jego niebieskiej opiece polecam wszystkie osoby, które, niestety, dziś jeszcze cierpią z powodu tej choroby, jak również pracowników służby zdrowia i wolontariuszy, którzy zabiegają o to, by można było wyeliminować trąd ze świata. W sposób szczególny pozdrawiam Włoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Raoula Follereau.

Dzień Modlitw o Pokój w Ziemi Świętej

Dzisiaj obchodzimy także drugi Dzień Modlitw o Pokój w Ziemi Świętej. W jedności z łacińskim patriarchą Jerozolimy i kustoszem Ziemi Świętej łączę się duchowo w modlitwie z licznymi chrześcijanami w różnych częściach świata, a jednocześnie serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy przybyli tutaj z tej okazji.

Apel w sprawie bezrobotnych

Kryzys ekonomiczny powoduje utratę pracy przez licznych ludzi i ta sytuacja wymaga wielkiego poczucia odpowiedzialności ze strony wszystkich: przedsiębiorców, pracowników, rządzących. Mam na myśli niektóre trudne sytuacje we Włoszech, jak na przykład w Termini Imerese i Portovesme; przyłączam się zatem do apelu Konferencji Episkopatu Włoch, która wezwała, by uczynić wszystko co możliwe w zakresie ochrony i zwiększenia liczby miejsc pracy, zapewniając pracę godną i odpowiednią dla utrzymania rodziny.

Orędzie pokoju rzymskiej Akcji Katolickiej

Orędzie pokoju przynoszą nam także chłopcy i dziewczęta z rzymskiej Akcji Katolickiej. Tutaj obok mnie jest dwoje z nich. Pozdrawiam ich, a także wszystkich, którzy znajdują się na placu wraz z kardynałem wikariuszem, rodzinami i wychowawcami. Drogie dzieci, dziękuję wam za to, że przez waszą «Karawanę Pokoju» i symbol gołąbków, które za chwilę wypuścimy, dajecie wszystkim znak nadziei. A teraz wysłuchajmy orędzia, które przygotowaliście.

po polsku:

Słowa pozdrowienia kieruję do Polaków. Dzisiaj św. Paweł przypomina nam, że bezinteresowna miłość weryfikuje naszą wiarę, czystość intencji i wartość dokonań. Jest odbiciem blasku odwiecznej miłości Boga, w którym odsłania się ostateczny sens naszego życia i działania. Prośmy Boga o dar takiej miłości dla nas i dla wszystkich ludzi. Serdecznie wam błogosławię.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama