Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Źródło: Przewodnik Katolicki

Benedykt XVI

„Tak" decydujące dla historiiPodczas rozważań przed modlitwą Anioł Pański 25 marca na Placu św. Piotra Benedykt XVI zwrócił uwagę na obchodzony dzień wcześniej Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy Męczenników oraz przypadające następnego dnia wspomnienie liturgiczne Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

Poniżej publikujemy pełen tekst papieskich rozważań:

Drodzy bracia i siostry!

25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. W tym roku zbiega się ona z Niedzielą Wielkiego Postu i dlatego obchodzona będzie jutro. Chciałbym zatrzymać się na tej zdumiewającej tajemnicy wiary, którą rozważamy każdego dnia, odmawiając Angelus.

Zwiastowanie, opowiedziane na początku Ewangelii św. Łukasza, jest wydarzeniem skromnym, ukrytym (nikt go nie widział, nikt o nim nie wiedział z wyjątkiem Maryi), ale jednocześnie o decydującym znaczeniu dla historii ludzkości. Kiedy Dziewica wypowiedziała swoje „tak" zwiastowaniu Anioła, poczęty został Jezus a wraz z Nim rozpoczęła się nowa epoka w dziejach, która miała zostać potem usankcjonowana w Wielkanoc jako „nowe i wieczne Przymierze".

Faktycznie „tak" Maryi jest doskonałym odbiciem „tak" samego Jezusa, kiedy przyszedł On na świat, jak napisano w Liście do Hebrajczyków, interpretując Psalm 39: „Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, Boże" (Hbr 10, 7). Posłuszeństwo Syna odbija się w posłuszeństwie Maryi i tak, poprzez spotkanie obu tych „tak", Bóg mógł przybrać oblicze człowieka. Oto dlaczego Zwiastowanie jest także świętem chrystologicznym, ponieważ celebruje jedną z centralnych tajemnic Chrystusa: Jego Wcielenie.

„Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twojego słowa". Odpowiedź, jaką Maryja udzieliła Aniołowi, trwa w Kościele powołanym do uczynienia Chrystusa obecnym w historii, zgłaszającego swą gotowość, aby Bóg nadal mógł odwiedzać ludzkość w swoim miłosierdziu. „Tak" Jezusa i Maryi odnawia się tym samym w „tak" postawie świętych, zwłaszcza męczenników, którzy zabici zostali za sprawę Ewangelii.

Podkreślam to, przypominając, że wczoraj, 24 marca, w rocznicę zamordowania Oscara Romero, arcybiskupa San Salvador, obchodzony był Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy Męczenników: biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnic i świeckich, zgładzonych podczas wypełniania swej misji ewangelizacji i promocji człowieka. Oni, misjonarze męczennicy, jak to zostało zawarte w tegorocznym temacie tego dnia, są „nadzieją świata", ponieważ dają świadectwo, że miłość Chrystusa jest silniejsza od przemocy i nienawiści. Nie szukali męczeństwa, ale byli gotowi dać życie, aby dochować wierności Ewangelii. Męczeństwo chrześcijańskie uzasadnione jest jedynie jako najwyższy akt i miłości do Boga i do braci. W czasie Wielkiego Postu częściej kontemplujemy Matkę Bożą, która na Kalwarii przypieczętowuje „tak" wypowiedziane w Nazarecie. Zjednoczona z Jezusem, Świadkiem i miłości Ojca, Maryja przeżyła męczeństwo duszy. Z ufnością wzywamy Jej wstawiennictwa, ażeby Kościół, wierny i swojej misji, dawał wobec całego świata odważne świadectwo Bożej miłości.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja świadectwo męczeństwo Syn Boży misjonarz zwiastowanie fiat tak wcielenie Jezusa Oscar Romero
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W