Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Benedykt XVI

Przychodzi, aby nas zbawić

15 XII 2005 — Spotkanie z przedstawicielami środowisk akademickich RzymuPo południu w czwartek 15 grudnia 2005 r. w Bazylice Watykańskiej kard. Camillo Ruini odprawił Mszę św. dla środowisk akademickich Rzymu. Wśród zgromadzonych studentów, profesorów, pracowników administracyjnych i duszpasterzy byli również przedstawiciele studentów zagranicznych, uczestniczący w światowym kongresie odbywającym się w Wiecznym Mieście. Na zakończenie Mszy św. kard. Camillo Ruini przekazał studentom z Bułgarii ikonę Maryi Stolicy Mądrości, która odwiedzała środowiska akademickie w Polsce. Po liturgii do Bazyliki Watykańskiej przybył Benedykt XVI i wygłosił przemówienie.

Czcigodni Bracia, szanowni Przedstawiciele władz akademickich, drodzy Studenci!

Z wielką radością serdecznie was pozdrawiam na zakończenie tradycyjnej Eucharystii, sprawowanej przed świętami Bożego Narodzenia dla środowisk wyższych uczelni Rzymu, tak bliskich sercu mojego umiłowanego poprzednika Jana Pawła II. Pozdrawiam najpierw kardynała wikariusza, który przewodniczył Mszy św., a także innych obecnych tu duchownych. Dziękuję każdemu z was, drodzy przyjaciele, za to, że przyjęliście zaproszenie do udziału w tym spotkaniu, a w sposób szczególny wyrażam wdzięczność ministrowi ds. oświaty, uniwersytetów i badań naukowych, a także rektorom wyższych uczelni Rzymu i innych włoskich miast, dyrektorom konserwatoriów, duszpasterzom akademickim i delegatom studentów z różnych krajów Europy i Afryki. Miło mi powitać podczas tego spotkania również uczestników światowego kongresu duszpasterstw studentów zagranicznych, zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Do wszystkich kieruję serdeczne słowa powitania.

Przy tej okazji pragnę wyrazić szczere uznanie z powodu coraz bardziej rozwijającej się współpracy pomiędzy różnymi rzymskimi uczelniami. Drodzy przyjaciele, wciąż pogłębiajcie wspólną refleksję nad nowym humanizmem, pamiętając o wielkich wyzwaniach współczesnej epoki i starając się łączyć w harmonijny sposób wiarę i kulturę. Jakże konieczne są w tym momencie historycznym wnikliwe badania nad kulturą i duchowością. Dowiedziałem się też z radością, że pięć rzymskich wydziałów medycyny postanowiło w kilku dziedzinach prowadzić współpracę w zakresie zagadnień dotyczących życia. Jeśli zaś chodzi o kwestie czysto duszpasterskie, z uznaniem przyjąłem wybór zagadnienia przekazu wiary jako tematu programu formacyjnego obejmującego zarówno studentów, jak i wykładowców. Wam, drodzy młodzi, którzy jesteście tu tak liczni, życzę, abyście z radością dopełniali waszą formację chrześcijańską, łącząc ją z codziennym trudem pogłębiania wiedzy zgodnie z waszymi programami studiów. Musicie odkryć, jak pięknie jest mieć Chrystusa za nauczyciela życia oraz świadomie i w wolności odnowić własne wyznanie wiary.

Pragnę teraz poświęcić nieco uwagi studentom zagranicznym. Ich liczba wciąż rośnie, i zjawisko to stanowi dla Kościoła ważne pole działalności duszpasterskiej. Młodzież, która wyjeżdża z rodzinnego kraju na studia, napotyka bowiem liczne problemy, a największym zagrożeniem dla niej jest kryzys tożsamości, utrata wartości duchowych i moralnych. Z drugiej strony, studia za granicą to dla wielu jedyna możliwość zdobycia takich umiejętności, które pozwolą im wnosić większy wkład w rozwój swoich krajów, a także czynnie uczestniczyć w misji Kościoła. Jest zatem ważne, aby zapoczątkowana działalność, która ma na celu zaspokajanie potrzeb tych naszych braci i sióstr, była kontynuowana.

Drodzy przyjaciele profesorzy i studenci, zbliżają się wielkie i pełne uroku święta Bożego Narodzenia. Stwarzają one swoisty nastrój radości i intymności. Życzę wszystkim, którzy mają możliwość, aby spędzili święta z rodziną w pogodnej atmosferze, i zachęcam was do przyjęcia całego duchowego przesłania tej uroczystości. Bóg stał się człowiekiem, zamieszkał między nami. Przygotujmy nasze serce na przyjęcie Tego, który przychodzi, by nas zbawić poprzez dar swego życia, staje się jednym z nas, bliski nam, staje się naszym bratem. Niech podczas tego oczekiwania będzie nam przewodniczką Najświętsza Maryja Panna, Sedes Sapientiae (Stolica Mądrości). Jej wizerunek, który nawiedza różne kraje, Polacy przekazali teraz delegacji z Bułgarii, aby mógł tam kontynuować swą peregrynację po miastach uniwersyteckich. Niech Ona, Panna wierna, Matka Chrystusa, wyjedna każdemu z was i waszym środowiskom akademickim światło mądrości Bożej, Chrystusa Pana. Wszystkim życzę radosnych świąt Bożego Narodzenia.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Chrystus Boże Narodzenie imigracja uniwersytet nauczyciel uczelnia przekaz wiary studenci studenci zagraniczni współpraca akademicka
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W