Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Duch przynagla nas do miłości

5 V 2006 — Do członków Fundacji Papieskiej5 maja Benedykt XVI spotkał się w Sali Klementyńskiej z uczestnikami dorocznej pielgrzymki Fundacji Papieskiej (Papal Foundation), którą przed 16 laty założył w Stanach Zjednoczonych kard. John Krol, były metropolita Filadelfii. Prowadzi ona działalność charytatywną na całym świecie i wspiera dobroczynne dzieła Ojca Świętego. W przemówieniu Papież podkreślił, że to Duch Święty, zesłany przez Chrystusa na uczniów, wzbudza w nich miłość do bliźnich. «Owoce tego daru Ducha — powiedział — można wyraźnie dostrzec w pomocy, jaką Fundacja Papieska niesie w imię Chrystusa krajom rozwijającym się, w postaci programów wspomagających, dotacji i stypendiów».

Drodzy Przyjaciele w Chrystusie!

W tym czasie radości, gdy dziękujemy Bogu i wielbimy Go za zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, mam przyjemność powitać was, członków Fundacji Papieskiej (Papal Foundation), przybyłych w dorocznej pielgrzymce do Rzymu. «Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Chrystusa» (Flp 1, 2).

Wiara paschalna niesie nam nadzieję, że zmartwychwstały Chrystus prawdziwie przemieni świat. W Jego zmartwychwstaniu dostrzegamy wypełnienie obietnicy złożonej przez Boga ludowi Izraela na wygnaniu: «Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela» (Ez 37, 12). Istotnie, zmartwychwstały Chrystus w dzisiejszym świecie odnawia nadzieję i siły wielu ludzi, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwości albo ubóstwa i z utęsknieniem czekają chwili, gdy będą mogli żyć w wolności i godności dzieci Bożych.

Chrystus obiecał, że pośle Ducha Świętego, który na nowo rozpali serca wiernych i nakłoni ich, aby miłowali swoich braci i siostry, jak Chrystus ich umiłował, oraz by czynami miłosierdzia dawali całej ludzkości świadectwo miłości Ojca (por. Deus caritas est, 19). Owoce tego daru Ducha można wyraźnie dostrzec w pomocy, jaką Fundacja Papieska niesie w imię Chrystusa krajom rozwijającym się, w postaci programów wspomagających, dotacji i stypendiów. Jestem wam głęboko wdzięczny za wasze wsparcie i pomoc w realizacji mojej misji, która polega na opiekowaniu się owczarnią Chrystusa we wszystkich częściach świata.

Zapewniam was, że wasza miłość do Kościoła i wasze oddanie praktyce chrześcijańskiego miłosierdzia są bardzo wysoko cenione. W chwili gdy przygotowujemy się do wielkiego święta upamiętniającego Zesłanie Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy, wzywam was, byście nie ustawali w waszej ofiarnej pracy, ażeby płomień Bożej miłości nadal płonął w sercach wierzących na całym świecie. Powierzając was wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, z całego serca udzielam wam i waszym rodzinom Apostolskiego Błogosławieństwa jako zadatku radości i pokoju w Zmartwychwstałym Chrystusie.


opr. mg/mg
opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zmartwychwstanie pascha kraje rozwijające się stypendia zwycięstwo Chrystusa Fundacja Papieska
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W