Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Słowa, które wysyłacie w eter, są echem odwiecznego Słowa

20 VI 2008 — Przemówienie Papieża do uczestników kongresu katolickich rozgłośni radiowychW dniach 19-20 czerwca 2008 odbywał się w Rzymie kongres katolickich rozgłośni radiowych, zorganizowany przez Papieską Radę ds. Środków Społecznego Przekazu. 20 czerwca Ojciec Święty przyjął na audiencji uczestników kongresu i wygłosił do nich przemówienie, które zamieszczamy poniżej.

Czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, szanowni państwo!

Miło mi gościć was w tym domu — domu Piotra. Z radością witam was wszystkich — dyrektorów, redaktorów i pozostałych pracowników — przedstawicieli wielu katolickich rozgłośni radiowych z całego świata, którzy przybyliście do Rzymu na zaproszenie Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, aby zastanowić się nad tożsamością i misją radia katolickiego w dzisiejszych czasach.

Za waszym pośrednictwem pragnę serdecznie pozdrowić waszych licznych słuchaczy z różnych krajów i kontynentów, którzy na co dzień słuchają waszego głosu i dzięki waszym audycjom uczą się lepiej poznawać Chrystusa, słuchać Papieża i kochać Kościół.

Szczerze dziękuję przewodniczącemu Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu abpowi Claudiowi Marii Cellemu za uprzejme słowa, które do mnie skierował.

Witam również sekretarzy, podsekretarza oraz wszystkich członków Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.

Liczne i różnorodne formy przekazu, z jakimi wszyscy mamy do czynienia, pokazują jasno, że człowiek, ze względu na swą zasadniczą strukturę antropologiczną, jest tak ukonstytuowany, by wchodził w relacje z drugim człowiekiem. Czyni to przede wszystkim poprzez słowo. W swej prostocie i pozornym ubóstwie słowo, wpisując się w ogólną gramatykę języka, staje się narzędziem, dzięki któremu ludzie mogą nawiązywać relacje. Zdolność do ich nawiązywania wynika ze wspólnego bogactwa rozumu stworzonego na obraz i podobieństwo odwiecznego Logosu Boga, czyli owego Logosu, w którym wszystko zostało stworzone w wolności i z miłości.

Wiemy, że ów Logos nie pozostał obojętny na ludzkie losy, lecz z miłości dał siebie ludziom — ho Logos sarx egheneto (J 1, 14) — i, w miłości przez niego objawionej i ofiarowanej w Chrystusie, nieprzerwanie zaprasza ludzi do budowania nowych relacji z Nim i pomiędzy sobą (...).

po hiszpańsku:

W chwili kiedy słowo Boże stało się ciałem w łonie Maryi, ofiarowało światu przyjaźń i bliskość: «już was nie nazywam sługami, (...) ale (...) przyjaciółmi» (J 15, 15). Stało się to dla świata źródłem nowości i zapoczątkowało dla ludzkości nową cywilizację prawdy i miłości. W istocie «Ewangelia nie jest jedynie przekazem treści, które mogą być poznane, ale jest przesłaniem, które tworzy fakty i zmienia życie (Spe salvi, 2). To samoobjawienie się Boga otwiera nowe horyzonty nadziei i prawdy dla ludzkiej nadziei i od tej nadziei bierze początek, jeszcze na tym świecie, świat nowy, owo życie wieczne, które rozjaśnia mroki przyszłości rodzaju ludzkiego.

po angielsku:

Drodzy przyjaciele!

Pracując w rozgłośni katolickiej, służycie słowu Bożemu. Słowa, które każdego dnia wysyłacie w eter, są echem odwiecznego Słowa, które stało się ciałem. Wasze słowa przyniosą owoce tylko wtedy, gdy będą służyć Słowu odwiecznemu, Jezusowi Chrystusowi. Zgodnie z Bożym opatrznościowym planem zbawienia, to Słowo żyło wśród nas albo, jak pisze św. Jan, pokornie «zamieszkało wśród nas» (J 1, 14). Wcielenie dokonało się w małej wiosce, dalekiej od hałaśliwych okazałych miast starożytności. Dzisiaj, choć korzystacie z nowoczesnych technologii przekazu, słowa, które transmitujecie, są równie pokorne, i czasem może się wam wydawać, że są zagłuszane przez inne, głośniejsze i potężniejsze środki przekazu. Nie zniechęcajcie się! Siejecie słowo Boże «w porę i nie w porę» (2 Tm 4, 2) i w ten sposób wypełniacie polecenie Chrystusa, by głosić Ewangelię wszystkim narodom (Mt 28, 19). Słowa, które wypowiadacie podczas transmisji, docierają do ogromnej liczby ludzi. Niektórzy z nich są samotni i odbierają je jako dar, który daje pocieszenie, inni są zaciekawieni i poruszeni tym, co słyszą. Są też tacy, którzy nigdy nie chodzą do kościoła, bo wyznają inną wiarę albo nie wyznają żadnej, a także tacy, którzy nie słyszeli jeszcze o Jezusie Chrystusie, ale dzięki waszej służbie mogą po raz pierwszy usłyszeć słowa zbawienia. Ta praca, będąca cierpliwym zasiewem, dzień po dniu, godzina po godzinie, jest waszym sposobem uczestniczenia w misji apostolskiej.

po francusku:

O ile różnorakie formy i rodzaje przekazu mogą być darem Bożym służącym rozwojowi osoby i całej ludzkości, radio, za którego pośrednictwem realizujecie wasz apostolat, przybliża słowo i muzykę, umożliwia ich słuchanie, mając za cel informowanie i dostarczanie rozrywki, obwieszczanie i demaskowanie, zawsze jednak z poszanowaniem rzeczywistości i w wyraźnej perspektywie wychowania do prawdy i do nadziei. Jezus Chrystus daje nam w istocie prawdę o człowieku i prawdę dla człowieka, a dzięki tej prawdzie — nadzieję dla czasów obecnych i dla przyszłości osób i świata. W tej perspektywie Papież dodaje wam otuchy w pełnieniu przez was misji i gratuluje wykonanej pracy. Jednakże, jak jest napisane w Redemptoris missio, «nie wystarcza używać środków społecznego przekazu do szerzenia orędzia chrześcijańskiego i autentycznego Magisterium Kościoła, ale trzeba włączyć samo orędzie w tę 'nową kulturę', stworzoną przez nowoczesne środki przekazu» (por. n. 37). Ze względu na swój związek ze słowem radio uczestniczy w misji Kościoła i jego widzialnej strukturze, a zarazem tworzy ono nowy sposób życia, bycia i działania Kościoła, co rodzi wyzwania eklezjologiczne i pastoralne. Ważne jest, by słowo Boże czynić atrakcyjnym, nadając mu formę w audycjach i programach, by docierać do serc ludzi naszych czasów i uczestniczyć w przemianie życia naszych współczesnych.

po włosku:

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, jakże zachwycające perspektywy otwierają się przed waszym zawodem i waszą pracą!

Wasze network już od tej chwili mogą być w świecie niewielkim, lecz konkretnym echem tej sieci przyjaźni między niebem a ziemią i między ludźmi wszystkich kontynentów i epok, jaką zapoczątkowała obecność zmartwychwstałego Chrystusa, Boga-z-nami.

W ten sposób wasza praca będzie w pełni uczestnictwem w misji Kościoła, do którego miłowania gorąco was zachęcam.

Pomagając ludzkim sercom otwierać się na Chrystusa, pomożecie światu otworzyć się na nadzieję i na cywilizację prawdy i miłości, która jest najbardziej wymownym owocem Jego obecności wśród nas. Wszystkim wam błogosławię!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: massmedia media radio orędzie środki społecznego przekazu logos radiostacja misja Kościoła hałas
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W