Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Papież Franciszek

Wiara w zmartwychwstanie

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 6 listopada 2016Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

W kilka dni po uroczystości Wszystkich świętych i Wspomnieniu Wiernych Zmarłych liturgia tej niedzieli zachęca nas po raz kolejny do zastanowienia się nad tajemnicą zmartwychwstania. Ewangelia (por. Łk 20, 27-38) ukazuje Jezusa rozmawiającego z paroma saduceuszami, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie i pojmowali relację z Bogiem jedynie w wymiarze życia doczesnego. Aby więc ośmieszyć zmartwychwstanie, a Jezusa postawić w trudnej sytuacji, przedstawiają Mu paradoksalny i absurdalny przypadek kobiety, która miała siedmiu mężów — wszyscy byli braćmi — którzy umierali jeden po drugim. Pytają zatem złośliwie Jezusa: czyją żoną będzie ta kobieta w chwili zmartwychwstania (por. w. 33)?

Jezus nie wpada w pułapkę i potwierdza prawdę o zmartwychwstaniu, wyjaśniając, że istnienie po śmierci będzie inne niż to na ziemi. Daje do zrozumienia swoim rozmówcom, że nie można stosować kategorii tego świata do rzeczywistości, które wykraczają poza jego zakres i są większe od tego, co widzimy w tym życiu. Mówi w istocie: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić» (w. 34-35). Tymi słowami Jezus pragnie wyjaśnić, że na tym świecie żyjemy w rzeczywistości tymczasowej, która ma swój koniec; natomiast w życiu przyszłym, po zmartwychwstaniu, naszym horyzontem nie będzie już śmierć, i będziemy przeżywali wszystko, również relacje międzyludzkie, w wymiarze Bożym, w sposób przemieniony. Także małżeństwo — znak i narzędzie miłości Boga na tym świecie — zajaśnieje, przemienione, w pełnym świetle w chwalebnej komunii świętych w raju.

«Dzieci nieba i zmartwychwstania» to nie mała grupa uprzywilejowanych, ale wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety, gdyż zbawienie, przyniesione przez Jezusa, jest dla każdego z nas. A życie zmartwychwstałych będzie podobne do życia aniołów (por. w. 36), to znaczy całkowicie zanurzone w świetle Boga, całkowicie poświęcone chwaleniu Go, oddawaniu Mu chwały, w wieczności pełnej radości i pokoju. Ale uwaga! Zmartwychwstanie nie jest tylko faktem powstania z martwych po śmierci, ale jest nowym rodzajem życia, którego doświadczamy już teraz. Jest to zwycięstwo nad nicością, którego już teraz możemy skosztować. Zmartwychwstanie jest fundamentem wiary i nadziei chrześcijańskiej! Gdyby nie było odniesienia do raju i do życia wiecznego, chrześcijaństwo sprowadzałoby się do etyki, do filozofii życia. Natomiast przesłanie wiary chrześcijańskiej pochodzi z nieba, objawił je Bóg, i wykracza ono poza ten świat. Wiara w zmartwychwstanie jest istotna, aby żaden nasz akt miłości chrześcijańskiej nie był krótkotrwały ani celem samym w sobie, ale by stał się ziarnem, które rozwinie się w ogrodzie Boga i wyda owoce życia wiecznego.

Niech Maryja Panna, Królowa nieba i ziemi, utwierdza nas w nadziei zmartwychwstania i niech nam pomaga uzyskiwać ze słowa Jej Syna, zasianego w naszych sercach, owoce dobrych uczynków.

Po modlitwie «Anioł Pański» Papież powiedział m.in.:

Drodzy bracia i siostry! Z okazji dzisiejszego Jubileuszu Więźniów chciałbym zaapelować o polepszenie warunków życia w więzieniach na całym świecie, aby w pełni była szanowana ludzka godność uwięzionych. Pragnę ponadto raz jeszcze podkreślić znaczenie rozważenia potrzeby takiego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, który nie byłby wyłącznie karzący, ale dawałby nadzieję i perspektywę ponownego włączenia winnego w społeczeństwo. W sposób szczególny poddaję pod rozwagę kompetentnym władzom cywilnym możliwość uczynienia w tym Roku świętym Miłosierdzia aktu łaski wobec tych więźniów, których uzna się za kwalifikujących się do skorzystania z tej decyzji.

Dwa dni temu weszło w życie Porozumienie Paryskie, dotyczące klimatu na naszej planecie. Ten ważny krok naprzód dowodzi, że ludzkość jest zdolna do współpracy na rzecz ochrony stworzenia (por. Laudato si', 13), by gospodarka służyła ludziom oraz aby budować pokój i sprawiedliwość. Jutro natomiast rozpocznie się w Marrakeszu, w Maroku, nowa sesja konferencji klimatycznej, której celem jest między innymi realizacja tego Porozumienia. Ufam, że całemu temu procesowi będzie przyświecało odpowiedzialne dbanie o wspólny dom.

Wczoraj w Szkodrze, w Albanii, zostało ogłoszonych błogosławionymi trzydziestu ośmiu męczenników: dwóch biskupów, wielu księży i zakonników, jeden kleryk i kilkoro świeckich — ofiary niezwykle ciężkich prześladowań ze strony reżimu ateistycznego, który przez długi czas panował w tym kraju w minionym wieku. Ludzie ci woleli znosić więzienie, tortury, a w końcu śmierć, byle tylko pozostać wiernymi Chrystusowi i Kościołowi. Niech ich przykład pomaga nam znajdować w Panu siłę, która wspiera w trudnych chwilach oraz inspiruje postawy dobroci, przebaczenia i pokoju. (...)

Życzę wszystkim udanej niedzieli. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!
opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zbawienie śmierć zmartwychwstanie życie wieczne wieczność więzienie Wszystkich Świętych klimat zmiany klimatyczne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W