reklama

Jezus idzie z nami

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 26.05.2013

Jezus idzie z nami Zawsze, gdy kierujemy się egoizmem i mówimy Bogu nie, niszczymy Jego miłość w nas
(@Pontifex_pl)

Drodzy Bracia i Siostry! Dzień dobry!

Dziś rano odbyłem moją pierwszą wizytę w parafii diecezji rzymskiej. Dziękuję Panu i proszę was o modlitwę w intencji mojej posługi pasterskiej w tym Kościele Rzymu, którego misją jest przewodniczenie w powszechnej miłości.

Dziś jest Niedziela Trójcy Przenajświętszej. Światło okresu wielkanocnego i Zesłania Ducha Świętego odnawia w nas każdego roku radość i zdumienie wiarą: przyznajemy, że Bóg nie jest czymś nieokreślonym, nasz Bóg nie jest jakimś bogiem-sprayem, jest konkretny, nie jest czymś abstrakcyjnym, lecz ma imię: «Bóg jest miłością». Nie jest to miłość sentymentalna, emocjonalna, ale jest to miłość Ojca, która jest u początku każdego życia, miłość Syna, który umiera na krzyżu i zmartwychwstaje, miłość Ducha, który odnawia człowieka i świat. Rozważanie prawdy, że Bóg jest miłością, jest dla nas korzystne, bo uczy nas miłowania, dawania siebie innym, tak jak Jezus dał siebie nam i idzie z nami. Jezus idzie z nami drogą życia!

Trójca Przenajświętsza nie jest wytworem ludzkiego rozumowania: jest obliczem, poprzez które sam Bóg się objawił, nie z wysokości katedry, ale idąc razem z ludzkością. To właśnie Jezus objawił nam Ojca i obiecał nam Ducha Świętego. Bóg szedł ze swoim ludem w dziejach ludu Izraela, a Jezus szedł zawsze z nami, obiecał nam Ducha Świętego, który jest «ogniem», który uczy nas tego wszystkiego, czego nie wiemy; jest On w naszym wnętrzu, prowadzi nas, podsuwa nam dobre pomysły i daje dobre natchnienia.

Dzisiaj chwalimy Boga nie z powodu jakiejś szczególnej tajemnicy, ale ze względu na Niego samego, «dla Jego wielkiej chwały», jak mówi hymn liturgiczny. Chwalimy Go i dzięki Mu składamy, ponieważ On jest Miłością i ponieważ wzywa nas do wejścia w objęcie Jego komunii, którą jest życie wieczne.

Powierzmy nasze uwielbienie w ręce Dziewicy Maryi. Ona, najpokorniejsza ze wszystkich stworzeń, dzięki Chrystusowi osiągnęła już cel ziemskiej pielgrzymki: przebywa już w chwale Trójcy. Dlatego Maryja, nasza Matka, jaśnieje dla nas jako znak pewnej nadziei. Jest Matką nadziei; w naszej wędrówce, na naszej drodze Ona jest Matką nadziei. Jest Matką, która nas pociesza, Matką pocieszenia i Matką, która towarzyszy nam w drodze. Teraz wszyscy razem módlmy się do Maryi, naszej Matki, która towarzyszy nam w wędrówce...

Beatyfikacja ks. Józefa Puglisiego

Drodzy bracia i siostry! Wczoraj w Palermo został ogłoszony błogosławionym ks. Józef Puglisi, kapłan i męczennik, zabity przez mafię w 1993 r. Ks. Puglisi był wzorowym kapłanem, który poświęcił się szczególnie duszpasterstwu młodzieży. Wychowując dzieci zgodnie z Ewangelią, wyrywał je ze świata zorganizowanej przestępczości, i dlatego ten świat przestępczości usiłował go pokonać, zabijając go. W rzeczywistości jednak to on zwyciężył wraz z Chrystusem zmartwychwstałym. Myślę o tak wielu cierpieniach kobiet i mężczyzn, a także dzieci, wykorzystywanych przez liczne mafie, które wykorzystują ich, zmuszając do niewolniczej pracy, do prostytucji, z tak wieloma presjami społecznymi. Za tym wyzyskiem, za tym zniewoleniem stoją mafie. Módlmy się do Pana, aby nawrócił serca tych osób. Nie mogą tego czynić! Nie mogą czynić z nas, braci, niewolników! Musimy modlić się do Pana! Prośmy Pana, aby ci mafiosi i kobiety należące do mafii nawrócili się do Boga; i wychwalajmy Boga za jaśniejące świadectwo ks. Józefa Puglisiego, i zachowajmy skarb jego przykładu!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych tu pielgrzymów, rodziny, grupy parafialne przybyłe z Włoch, Hiszpanii, Francji i z wielu innych krajów. Pozdrawiam w szczególności Krajowe Stowarzyszenie św. Pawła Oratoriów i Kręgów Młodzieżowych, powstałe przed 50 laty, aby służyć młodzieży. Drodzy przyjaciele, św. Filip Nereusz, którego dziś wspominamy, i bł. Józef Puglisi niech wspierają wasze zaangażowanie. Pozdrawiam obecną tutaj grupę katolików chińskich, którzy zebrali się w Rzymie, aby się modlić za Kościół w Chinach, prosząc o wstawiennictwo Maryję Wspomożycielkę Wiernych.

Kieruję swą myśl ku osobom promującym «Dzień Ulgi w Cierpieniu», na rzecz chorych, którzy przeżywają końcową fazę swej ziemskiej wędrówki; pozdrawiam także włoskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego. Dziękuję za wasze zaangażowanie! Pozdrawiam Krajowe Stowarzyszenie «Arma di Cavalleria» oraz wiernych z Fiumicello, niedaleko Padwy. Wszystkim życzę przyjemnej niedzieli i smacznego obiadu!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama